MOKSLASplius.lt

2007 m. LIETUVOS MOKSLO PREMIJOMS PATEIKTI DARBAI

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA


Fundamentiniai ir taikomieji
mokslinių tyrimų darbai


1. Vytautas Ambrazas. Darbų ciklas „Lietuvių kalbos istorinė sintaksė“ ir kiti istorinės sintaksės tyrinėjimai (1989–2006 m.)“. Pateikė Lietuvių kalbos instituto taryba.

2. Bronislovas Genzelis. Darbų ciklas „Lietuvos kultūros istorijos tyrinėjimai (kultūrologiniai ir politologiniai aspektai) (1988–2006 m.)“. Pateikė Kultūros, filosofijos ir meno instituto taryba.

3. Mindaugas Maksimaitis. Darbų ciklas „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (1998–2006 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.

4. Aldona Stanislava Paulauskienė. Darbų ciklas „Gramatikos mokslo istorija, gramatikos teorija ir profesinė kalba (2004–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.

5. Ona Gražina Rakauskienė. Darbų ciklas „Lietuvos valstybės ekonominė politika (2000–2006 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.

6. Albertas Rosinas. Darbų ciklas „Latvių kalbos daiktavardžio linksniavimo sistema. Sinchronija ir diachronija“ (1977–2005 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

7. Liuda Zinaida Ruseckienė. Darbų ciklas „Literatūros pedagogika (1998–2004 m.)“. Pateikė Klaipėdos universiteto senatas.

8. Marijus Arvydas Šliogeris. Darbų ciklas monografijos „Niekio vardai“ (Vilnius, 1997), „Alfa ir omega“ (Vilnius, 1999), „Niekis ir Esmas“ 2 tomai (Vilnius, 2005)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

9. Eugenija Ulčinaitė. Darbų ciklas „Lotyniškosios Lietuvos literatūros 16–18 a. tyrimai (1993–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

10. Povilas Vanagas. Vadovėlis „Visuotinės kokybės vadyba“ (Kaunas, 2004). Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.

11. Alfonsas Vaišvila. Darbų ciklas „Teisinė valstybė šiuolaikinėje teisės filosofijos doktrinoje (2000–2004 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Eugenijus Jovaiša. Darbų ciklas „Istorija ir kompiuteriai (1998–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus pedagoginio universiteto senatas, UAB „Elektroninės leidybos namai“.

2. Nijolė Kišūnienė, Violeta Mateikienė, Virginija Savickienė, Juozas Tumelis. Bibliografinė monografija „Lietuvos bibliografija, serija A: Knygos lietuvių kalba“, t. 2 (kn. 1–2, Vilnius, 1985–1988), t. 3 (kn. 1–2, Vilnius, 2006). Pateikė Vilniaus universiteto senatas, leidykla „Versus aureus“.

3. Vladislava Stankūnienė, Sarmitė Mikulionienė, Aušra Maslauskaitė, Aiva Jasilionienė. Darbų ciklas „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995–2005 m.)“. Pateikė Socialinių tyrimų instituto taryba, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


FIZINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA


Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Algirdas Jonas Audzijonis, Gediminas Gaigalas, Valentinas Lazauskas, Leonardas Žigas, Raimundas Žaltauskas. Darbų ciklas „Puslaidininkinių-feroelektrinių kristalų virpesių spektrų ir elektroninės struktūros tyrimas (1996–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus pedagoginio universiteto senatas.

2. Eimutis Juzeliūnas, Rimantas Ramanauskas. Darbų ciklas „Elektrocheminė medžiagotyra – nuo nanostruktūrų iki ekologijos (1992–2006 m.)“. Pateikė Chemijos instituto taryba.

3. Gediminas Juzeliūnas, Bronislovas Kaulakys, Julius Ruseckas. Darbų ciklas „Spinduliuotės ir trikdžių poveikis atominėms ir molekulinėms sistemoms: spektrai, dinamika, kinetika, matavimai (1979–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto taryba.

4. Meilutė Kabailienė. Darbų ciklas „Naujų paleobotaninių tyrimo metodų sukūrimas ir jų taikymas atkuriant gamtinės aplinkos raidą poledynmetyje Lietuvoje (1977–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Geologijos ir geografijos instituto taryba.

5. Kęstutis Kubilius, Remigijus Mikulevičius, Rimas Norvaiša, Jonas Kazys Sunklodas. Darbų ciklas „Stochastinės lygtys ir procesų aproksimavimas (1980–2006 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba.

6. Antanas Laurinčikas. Darbų ciklas „Dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymas (1996–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

7. Audrius Padarauskas, Vida Vičkačkaitė. Darbų ciklas „Chromatografiniai ir elektromigraciniai metodai: naujos derivatizacijos, koncentravimo ir atskyrimo sistemos (1993–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Matas Vytautas Gutauskas. Darbų ciklas „Pluoštinių polimerų eksploatacinio stabilumo vertinimo sistemos sukūrimas ir taikymas (1967–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos tekstilės institutas (steigėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija).

2. Robert Mokrik, Jonas Mažeika. Darbų ciklas „Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė sandara ir raida (1988–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Geologijos ir geografijos instituto taryba, Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra“.


BIOMEDICINOS MOKSLŲ SEKCIJA


Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Gediminas Arvydas Biziulevičius. Darbų ciklas „Mikrobinės ląstelės sienelę ardantys fermentai: biotechnologija, savybės, taikymas (1975–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Imunologijos instituto taryba.

2. Svetlana Bondarenko, Vytautas Kontrimavičius. Monografija „Laukinių ir naminių paukščių aploparaksidai“ (Osnovy cestodologiji, t. XIV, Moskva, 2006, rusų kalba). Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

3. Rimantas Daugelavičius, Elena Bakienė. Darbų ciklas „Mikroorganizmų apvalkalėliai: laidumo įvertinimo metodai ir įveikimo būdai (1994–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

4. Adolfas Toleikis, Vilmantė Borutaitė, Vida Mildažienė. Darbų ciklas „Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai (1989–2006 m.)“. Pateikė Kauno medicinos universiteto senatas.

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas

Milda Zita Vosylienė, Nijolė Kazlauskienė, Gintaras Svecevičius, Elena Danutė Marčiulionienė, Danguolė Montvydienė. Darbų ciklas „Biologinių testų taikymas vertinant vandens aplinkos toksiškumą (1986–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Ekologijos instituto taryba, Botanikos instituto taryba, Aplinkos apsaugos agentūra, Radiacinės saugos centras, Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondas.


TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA


Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Henrikas Pranevičius. Darbų ciklas „Kompiuterinių sistemų formalizavimas ir modeliavimas: teorija ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.

2. Vladas Vekteris. Darbų ciklas „Mechatroninės mašinų inžinerijos tribologinių sistemų tyrimai (1984–2006)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Marija Burinskienė, Vitalija Rudzkienė. Darbų ciklas „Lietuvos teritorijos darniosios plėtros metodologinės paradigmos, tyrimai ir taikymai (1997–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Mykolo Romerio universiteto senatas, Lietuvos pramonininkų konfederacija.

2. Valentina Dagienė. Darbų ciklas „Informacinės technologijos bendrajam ugdymui: diegimo krypčių formavimas, mokomosios programinės įrangos kūrimas ir lokalizavimas (1990–2006 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba, Bendra Lietuvos-Rusijos-Olandijos įmonė UAB „TEV“.

3. Vytautas Dagilis, Liutauras Vaitkus. Darbų ciklas „Vožtuvinės šaldymo sistemos šaldytuvas (1997–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, AB „Snaigė“.

4. Antanas Pedišius, Jurij Tonkonogij, Gediminas Zygmantas, Nerijus Pedišius. Darbų ciklas „Valstybės etalonų ir eksperimentinės įrangos komplekso skysčių, dujų ir šilumos kiekių vertėms atkurti ir jų matavimo priemonėms tirti ir bandyti sukūrimas (1995–2006 m.)“. Pateikė Lietuvos energetikos instituto taryba, Valstybinė metrologijos tarnyba, AB „Lietuvos dujos“, VĮ „Energetikos agentūra“, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.

5. Petras Petraškevičius, Jonas Skeivalas, Algimantas Zakarevičius, Eimuntas Kazimieras Paršeliūnas. Darbų ciklas „Lietuvos geodezinio pagrindo sukūrimo ir plėtros Europos lygmenyje technologijų tobulinimas ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, UAB „Aerogeodezijos institutas“ taryba, Nacionalinė geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociacija.

Atsiliepimus ir siūlymus siųskite Lietuvos mokslo premijų komisijai iki 2008 m. sausio 2 d. adresu: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius.


Lietuvos mokslo premijų komisija