MOKSLASplius.lt

Atsargiai – netikri diplomai!

Vilniuje surengta Lietuvos mokslininkų mobilumo centro 3-ioji metinė konferencija. Per virtualiai veikiantį Mokslininkų mobilumo centrą Studijų kokybės vertinimo centras pagal 6-osios Bendrosios programos projektą teikia paslaugas individualiems tyrėjams bei mokslo ir studijų institucijoms.


Konferencijoje pranešimus skaitė LR Švietimo ir mokslo, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų, Kauno technologijos universiteto, Studijų kokybės vertinimo centro darbuotojai. Išvardysime pranešėjus iš užsienio šalių. Tai Suomijos nacionalinės švietimo tarybos švietimo konsultantė, Lisabonos pripažinimo konvencijos komiteto prezidentė dr. Carita Blomqvist, Latvijos rektorių tarybos generalinis sekretorius ir švietimo vadybos profesorius Latvijos universitete Andrejs Rauhvargers, Kanados užsienyje įgytų kvalifikacijų informacijos centro (CICIC) prie Kanados švietimo ministrų tarybos (CMEC) nacionalinis koordinatorius, nuo 2003 iki 2007 m. buvęs Europos nacionalinių informacijos centrų tinklo (ENIC) prezidentas Yves E. Beaudin ir Barselonos aukštosios ekonomikos mokyklos (Pompeu Fabra universitetas) ekonomikos, finansų ir vadybos magistro bei daktaro programų vadybininkas Duncan Hamshere.

Anksčiau D. Hamshere buvo Jungtinės Karalystės NARIC centro paslaugų padalinio vadovas, vadovavo kvalifikacijų vertintojų ir redaktorių komandai, kuri per metus dėl tarptautinių studijų atsakydavo į daugiau kaip 60 tūkst. užklausų iš viso pasaulio.

Kartu su kolegomis iš Jungtinės karalystės NARIC centro D. Hamshere parašė knygą ir parengė pristatymų ciklą apie nelegalius diplomus Apgaulės laipsniai. Visame pasaulyje šis ekspertas moko valstybių tarnautojus ir darbuotojus, kaip atpažinti padirbtus diplomus. Vilniuje vykusioje konferencijoje jis skaitė pranešimą Lengvai gaunami laipsniai – įvadas į apgaulingą pasaulį internete. Po pranešimo D. Hamshere atsakė į Mokslo Lietuvos atstovo klausimus.


Legendų apie asmenį kūrimo industrija

Visame pasaulyje nelegaliai gaunami aukštojo mokslo diplomai ir suklastoti mokslo daktarų laipsniai šio „verslo“ savininkams teikia milijardinius pelnus. Taigi kartu su narkotikų ir sekso paslaugų „bizniu“ nelegalių diplomų pardavimas, ko gero, dabartiniame pasaulyje yra vienas didžiausių nelegalių paslaugų teikimo „banginių“.


Jūsų minėtos „industrijos“ tarpusavyje susijusios. Aukštojo mokslo diplomų padirbinėjimas tiesiogiai siejasi su asmens dokumentų padirbinėjimu ir milžiniška industrija, kuri skirta legendų apie asmenį kūrimui. Taip pat šių paslaugų teikėjai užsiima ir istorijų kūrimu, kurių reikia pagrindžiant netikrą diplomą. Šis verslas ypač paplitęs Azijos šalyse.


Taip pažeidžiami atskirų valstybių interesai, taip pat žmonių teisės, nes asmenys, turintys nelegalius diplomus, suklastotus mokslinius laipsnius, užima pareigas, į kurias pretenduoti neturi teisės.


Tai iš tikrųjų labai didelė problema. Londono policijoje įkurtas atskiras padalinys kodiniu pavadinimu Sterling. Agentai infiltruojami į nelegalias organizacijas, kurios užsiima netikrų diplomų pardavimu. Taip siekiama išsiaiškinti nelegalias organizacijas ir stabdyti jų veiklą.


Ar tai pavienių gudročių sumanytas verslas, o gal visame pasaulyje jau susiformavo ir tarptautinės organizacijos? Kitaip tariant, ar tai pasaulyje jau tapo organizuota nuskalstama veikla?


Duomenys rodo, kad viskas prasidėjo nuo pavienių asmenų. Laikui bėgant, ši nusikalstama veikla išsiplėtė į didžiulius tarptautinius tinklus. Tie pavieniai asmenys vieni su kitais palaiko glaudžius ryšius. Ši veikla išsiplėtoja į bendrą interesą, veikiama organizuotai.


Jeigu yra interesas vienytis nusikaltėliams, tai ir valstybių mastu turėtų būti vienijamos kovos su tarptautiniu nusikalstamumu pastangos. Kas kliudo jas telkti?


Tai didžiulis rūpestis. Atskiros šalys dar ne visai suvokia pavojų, kurį kelia šis nelegalus verslas. To verslo atstovai kai kuriose valstybėse sugeba prasiskverbti į aukštas pareigas, dirba net tokiose tarnybose, kurios privalo aiškintis ir gaudyti nusikaltėlius. Sunkumai kyla iš to, kad tokio tipo nusikaltimuose nėra aukos, nors iš tikrųjų yra daugybė nukentėjusiųjų.


Turite mintyje Europos Sąjungą ar ir kitas pasaulio valstybes?


Tai daug platesnė pasaulinė problema. Šis nelegalus verslas yra ypač išsiplėtojęs besivystančiose šalyse, nes iš tų šalių daugiausia atvyksta studijuoti į Europą.


Iš Jūsų konferencijoje skaityto pranešimo aiškėja, kad Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, net JAV ir daugybėje kitų šalių veikia šių nelegalių organizacijų lizdai. Jos save vadina „universitetais“ ir kitokio tipo aukštosiomis mokyklomis, nors dažnai išvis nevykdo jokios studijų veiklos, veikia tik virtualioje erdvėje.


Asmenys, užsiimantys tokiu verslu, gali gyventi minėtose šalyse, bet dažniausiai jose neveikia, o tai daro trečiosiose šalyse. Įrodyti jų veiklos nelegalumą be galo sunku. Man yra žinomas atvejis, kai Londono policija nubaudė asmenį už tokią veiklą, bet tai buvo nedidelė bauda – 5 tūkst. svarų sterlingų. Nepavyko įrodyti didesnių nusikaltimų, nors visiems akivaizdu, kad jų yra.