MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/11/22

VALSTYBĖS STIPENDIJŲ MOKSLININKAMS KONKURSAS


Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą valstybės stipendijoms mokslininkams gauti.


Valstybės stipendijų mokslininkams konkursas organizuojamas vadovaujantis Valstybės stipendijų mokslininkams nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1425 Dėl valstybės stipendijų mokslininkams įsteigimo (Žin., 2001, Nr. 101-3603).

Valstybės stipendijų mokslininkams konkursas organizuojamas dėl dviejų rūšių valstybės stipendijų:

– valstybės stipendijų, kurios skiriamos 2008 m. ne vyresniems kaip 35 metų amžiaus mokslininkams, jų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams paremti;

– aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendijų, kurios skiriamos 2008–2009 m., jau pasiekusiems išskirtinių rezultatų ne vyresniems kaip 65 metų mokslininkams.


Kandidatus valstybės stipendijų mokslininkams konkursui gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos. Savo kandidatūras taip pat gali pasiūlyti ir patys pretendentai. Konkurse gali dalyvauti asmenys jau turintys mokslo laipsnį.

Paraiškos valstybės stipendijų mokslininkams konkursui priimamos nuo 2007 m. lapkričio 12 d. iki 2007 m. gruodžio 12 d. imtinai.


Informaciją apie reikalavimus konkursui teikiamiems dokumentams galima rasti interneto tinklalapyje adresu: http://www.smm.lt/naujienos/konkursai.htm#vsmk_0710


Paraiškos valstybės stipendijų mokslininkams konkursui pristatomos į Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento Mokslo ir technologijų skyrių (Z. Sierakausko g. 15, Vilnius; II a., 210 kab.) arba siunčiamos adresu: Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamentui Mokslo ir technologijų skyriui (Z. Sierakausko g. 15, LT- 03105 Vilnius), informacija teikiama tel. (8 ~ 5) 219 0110.