MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/01/10

Strateginių individo kompetencijų katalogas verslininkams, studentams ir visiems besidomintiems

Kauno technologijos universitetas kartu su partneriais įgyvendina Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programos remiamą projektą Strateginių individo kompetencijų vystymas eurointegracijos kontekste Nr. LT/06/B/F/PP-171003. Projekto trukmė: 2006 m. spalio 1 d. – 2008 m. rugsėjo 30 d. Joks individas negali įgyti visų kompetencijų. Todėl verslo sėkmę lemia ne kompetencijų gausa, bet tam tikros esminės kompetencijos. Projekto partnerių tyrimas atskleidžia svarbiausias žmogaus kompetencijas ir padės sukurti jų plėtojimo metodologiją.

Per pirmuosius projekto vykdymo metus sukurtas strateginių individo kompetencijų katalogas. Antraisiais projekto vykdymo metais bus baigta kurti strateginių individo kompetencijų vystymo metodologija.

Katalogu ir metodologija naudosis švietimo institucijos, verslo konsultavimo centrai, įmonės ir privatūs asmenys. Projekto partneriai – Lietuvos, Austrijos, Ispanijos, Graikijos, Airijos, Vokietijos, Portugalijos ir Bulgarijos švietimo institucijos bei verslo konsultavimo organizacijos. Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakultetas yra atsakingas už vertimo užduočių atlikimą ir projekto sklaidą. Maloniai kviečiame pasinaudoti galimybe nemokamai atsisiųsti katalogą iš projekto interneto svetainės <http://www.sicdevelopment.org/category,cid.6,lang.lt>.


Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto informacija


 

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija nuoširdžiai užjaučia Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinių studijų skyriaus vedėją Antaną Levicką dėl mylimo Tėvo mirties.


Lietuvos kolegijų direktorių konferencija