MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/02/07

Skelbiamas konkursas pagal prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis

Remdamasis LR Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 166 „Dėl prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. 21-766), Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2008 m. skelbia konkursą pagal šias prioritetines kryptis:

- Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui;
- Geros kokybės, saugaus ir ekologiško maisto technologijos;
- Ekosistemų ir klimato pokyčiai;
- Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje;
- Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis;
- Moksliniai tyrimai nanotechnologijoms kurti (nanomokslas, nanotechnologijos, daugiafunkcinių nanostruktūrinių medžiagų kūrimas).

Projektai konkursui rengiami remiantis Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. VI-35) VI skyriaus „Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai“ 61-62 punktais, t. y. poskyriu „Prašymų teikimas“ (Žin., 2005, Nr. 105-3898; 2007, Nr. 104-4277).

Projektų trukmė – 2008–2010 m.
Metinė projekto vertė – iki 400 000 Lt
Projektai priimami 2008 m. vasario 7 d. – kovo 7 d.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Jolita Klimavičiūtė, tel. 264 7260, el. p. lita@ktl.mii.lt

Prašymai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab. (III aukštas), Vilnius. Darbo laikas: I-IV – 8.00-17.00; V – 8.00-15.45; pietų pertrauka 12.00-13.00.SKELBIAMAS MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSAS

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos 2008 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 1 skelbiamas ministerijų užsakomų programų projektų konkursas pagal šias temas:

1. Tarptautiniais susitarimais reglamentuotų į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos sistemos sukūrimas (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
2. Maisto medžiagų nuostoliai ir miško ekosistemų pokyčiai ruošiant miško kurą ir naudojant medienos kuro pelenus pušynuose (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 30.000 Lt.
3. Medžių mortmasės įtaka anglies apytakai ir biologinei įvairovei miško ekosistemose (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 20.000 Lt.
4. Hidrogeoterminės energijos naudojimo įtakos požeminei aplinkai įvertinimas (Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės pavyzdžiu) (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 65.000 Lt.
5. Automatinė asmens balso paieškos technologija (pateikė Teisingumo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
6. Daugiafunkcinių kariui skirtų drabužių kūrimas ir tyrimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 85.000 Lt.
7. IP šifravimo sistemos metodų sukūrimas ir jos kriptoatsparumo įvertinimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
8. Pavojingų aerozolių kamuolių nuotolinė infraraudonoji spektrinė analizė ir nauji nuotolinių spektrų apdorojimo būdai (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
9. Šalies agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
10. Konjuguotos linolo rūgšties panaudojimo mėsos produktuose tyrimai, siekiant padidinti jų biologinę vertę ir sveikatingumą (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
11. Mėsinių galvijų ir kiaulių produktyvumo didinimas ir produkcijos kokybės gerinimas genetinių technologijų pagalba (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
12. Augalų rūšių derinių ir azoto išnaudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle ‚,dirvožemis-vanduo-augalas“ įvertinimas (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
13. Mokslininkų socialinės garantijos (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
14. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
15. Globalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui ir mokslinių tyrimų sistemai (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
16. Ekologinių, ekonominių bei sveikatos nuostolių, patiriamų Lietuvos miestuose dėl neigiamo transporto poveikio, įvertinimas ir rekomendacijų parengimas šių nuostolių sumažinimui (pateikė Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
17. Elektroninės valdžios suderinamumo Lietuvoje strateginės gairės (pateikė Vidaus reikalų ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 80.000 Lt.Informuojame, kad ne mažiau kaip 30% projekto vykdymui reikalingų lėšų įsipareigoja skirti atitinkama projektu suinteresuota ministerija (arba viena iš ministerijų).

Projektai rengiami pagal Fondo ,,Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2005, Nr. 105-3898; 2006, Nr. 26-883; 2007, Nr. 10-415; 2007, Nr. 104-4277) VI skyriaus 62 punkto reikalavimus. Projekto anglų kalba (62.2 punktas) pateikti nereikia.

Projektų trukmė – iki 2008 m. gruodžio 20 d.
Projektai priimami nuo 2008 m. vasario 7 d. iki kovo 7 d.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Raimonda Rainytė, tel. (8~5) 2639 158, el. p. r.rainyte@ktl.mii.lt
Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 306 kab., Vilnius.

Darbo laikas I–IV – 8.00–17.00, V – 8.00–15.45, pietų pertrauka – 12.00–13.00.