MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/02/21

Lietuvos mokslo premijų komisija praneša, kad 2007 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos:


Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Vytautui Ambrazui už darbų ciklą „Lietuvių kalbos istorinė sintaksė“ ir kiti istorinės sintaksės tyrinėjimai (1989–2006 m.)“. Pateikė Lietuvių kalbos instituto taryba.
2. Mindaugui Maksimaičiui už darbų ciklą „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (1998–2006 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.
3. Eugenijai Ulčinaitei už darbų ciklą „Lotyniškosios Lietuvos literatūros 16–18 a. tyrimai (1993–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas


Vladislavai Stankūnienei, Sarmitei Mikulionienei, Aušrai Maslauskaitei, Aivai Jasilionienei už darbų ciklą „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995–2005 m.)“. Pateikė Socialinių tyrimų instituto taryba, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


Fizinių mokslų sekcija
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Eimučiui Juzeliūnui, Rimantui Ramanauskui už darbų ciklą „Elektrocheminė medžiagotyra – nuo nanostruktūrų iki ekologijos (1992–2006 m.)“. Pateikė Chemijos instituto taryba.
2. Gediminui Juzeliūnui, Bronislovui Kaulakiui, Juliui Ruseckui už darbų ciklą „Spinduliuotės ir trikdžių poveikis atominėms ir molekulinėms sistemoms: spektrai, dinamika, kinetika, matavimai (1979–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto taryba.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Matui Vytautui Gutauskui už darbų ciklą „Pluoštinių polimerų eksploatacinio stabilumo vertinimo sistemos sukūrimas ir taikymas (1967–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos tekstilės institutas (steigėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija).
2. Robert Mokrik, Jonui Mažeikai už darbų ciklą „Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė sandara ir raida (1988–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Geologijos ir geografijos instituto taryba, Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra“.


Biomedicinos mokslų sekcija
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Rimantui Daugelavičiui, Elenai Bakienei už darbų ciklą „Mikroorganizmų apvalkalėliai: laidumo įvertinimo metodai ir įveikimo būdai (1994–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
2. Adolfui Toleikiui, Vilmantei Borutaitei, Vidai Mildažienei už darbų ciklą „Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai (1989–2006 m.)“. Pateikė Kauno medicinos universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas


Mildai Zitai Vosylienei, Nijolei Kazlauskienei, Gintarui Svecevičiui, Elenai Danutei Marčiulionienei, Danguolei Montvydienei už darbų ciklą „Biologinių testų taikymas vertinant vandens aplinkos toksiškumą (1986–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Ekologijos instituto taryba, Botanikos instituto taryba, Aplinkos apsaugos agentūra, Radiacinės saugos centras, Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondas.


Technologijos mokslų sekcija
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Henrikui Pranevičiui už darbų ciklą „Kompiuterinių sistemų formalizavimas ir modeliavimas: teorija ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.
2. Vladui Vekteriui už darbų ciklą „Mechatroninės mašinų inžinerijos tribologinių sistemų tyrimai (1984–2006)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Valentinai Dagienei už darbų ciklą „Informacinės technologijos bendrajam ugdymui: diegimo krypčių formavimas, mokomosios programinės įrangos kūrimas ir lokalizavimas (1990–2006 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba, Bendra Lietuvos-Rusijos-Olandijos įmonė UAB „TEV“.
2. Petrui Petroškevičiui, Jonui Skeivalui, Algimantui Zakarevičiui, Eimuntui Kazimierui Paršeliūnui už darbų ciklą „Lietuvos geodezinio pagrindo sukūrimo ir plėtros Europos lygmenyje technologijų tobulinimas ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, UAB „Aerogeodezijos institutas“ taryba, Nacionalinė geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociacija.

Lietuvos mokslo premijų komisijaSKELBIAMAS MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSAS

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos 2008 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 1 skelbiamas ministerijų užsakomų programų projektų konkursas pagal šias temas:

1. Tarptautiniais susitarimais reglamentuotų į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos sistemos sukūrimas (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
2. Maisto medžiagų nuostoliai ir miško ekosistemų pokyčiai ruošiant miško kurą ir naudojant medienos kuro pelenus pušynuose (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 30 000 Lt.
3. Medžių mortmasės įtaka anglies apytakai ir biologinei įvairovei miško ekosistemose (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 20 000 Lt.
4. Hidrogeoterminės energijos naudojimo įtakos požeminei aplinkai įvertinimas (Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės pavyzdžiu) (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 65 000 Lt.
5. Automatinė asmens balso paieškos technologija (pateikė Teisingumo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
6. Daugiafunkcinių kariui skirtų drabužių kūrimas ir tyrimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 85 000 Lt.
7. IP šifravimo sistemos metodų sukūrimas ir jos kriptoatsparumo įvertinimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
8. Pavojingų aerozolių kamuolių nuotolinė infraraudonoji spektrinė analizė ir nauji nuotolinių spektrų apdorojimo būdai (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
9. Šalies agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
10. Konjuguotos linolo rūgšties panaudojimo mėsos produktuose tyrimai siekiant padidinti jų biologinę vertę ir sveikatingumą (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
11. Mėsinių galvijų ir kiaulių produktyvumo didinimas ir produkcijos kokybės gerinimas genetinių technologijų pagalba (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
12. Augalų rūšių derinių ir azoto išnaudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle ‚,dirvožemis-vanduo-augalas“ įvertinimas (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
13. Mokslininkų socialinės garantijos (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
14. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
15. Globalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui ir mokslinių tyrimų sistemai (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
16. Ekologinių, ekonominių bei sveikatos nuostolių, patiriamų Lietuvos miestuose dėl neigiamo transporto poveikio, įvertinimas ir rekomendacijų parengimas šių nuostolių sumažinimui (pateikė Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
17. Elektroninės valdžios suderinamumo Lietuvoje strateginės gairės (pateikė Vidaus reikalų ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 80 000 Lt.


Informuojame, kad ne mažiau kaip 30 proc. projekto vykdymui reikalingų lėšų įsipareigoja skirti atitinkama projektu suinteresuota ministerija (arba viena iš ministerijų).


Projektai rengiami pagal Fondo Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 105-3898; 2006, Nr. 26-883; 2007, Nr. 10-415; 2007, Nr. 104-4277) VI skyriaus 62 punkto reikalavimus. Projekto anglų kalba (62.2 punktas) pateikti nereikia.
Projektų trukmė – iki 2008 m. gruodžio 20 d.


Projektai priimami nuo 2008 m. vasario 7 d. iki kovo 7 d.


Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Raimonda Rainytė, tel. (8~5) 2639 158, el. p. r.rainyte@ktl.mii.lt
Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 306 kab., Vilnius.
Darbo laikas I–IV – 8.00–17.00, V – 8.00–15.45, pietų pertrauka – 12.00–13.00.Skelbiamas konkursas pagal prioritetines
Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis

Remdamasis LR Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 166 Dėl prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo (Žin. 2007, Nr. 21-766), Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2008 m. skelbia konkursą pagal šias prioritetines kryptis:

- Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui;
- Geros kokybės, saugaus ir ekologiško maisto technologijos;
- Ekosistemų ir klimato pokyčiai;
- Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje;
- Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis;
- Moksliniai tyrimai nanotechnologijoms kurti (nanomokslas, nanotechnologijos, daugiafunkcinių nanostruktūrinių medžiagų kūrimas).

Projektai konkursui rengiami remiantis Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. VI-35) VI skyriaus Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai“ 61–62 punktais, t. y. poskyriu Prašymų teikimas (Žin., 2005, Nr. 105-3898; 2007, Nr. 104-4277).


Projektų trukmė – 2008–2010 m.
Metinė projekto vertė – iki 400 tūkst. Lt
Projektai priimami 2008 m. vasario 7 d. – kovo 7 d.


Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 ~ 5) 264 7260, el. p. lita@ktl.mii.lt.
Prašymai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab. (III aukštas), Vilnius. Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00 val.; V – 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–13.00 val.Nuoširdžiai užjaučiame kolegę ZITĄ GELŪNAITĘ
dėl mylimos mamytės mirties.


Lietuvos mokslininkų sąjungos taryba


Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos mokslininkų sąjungos
vyriausiąją finansininkę ZITĄ GELŪNAITĘ
dėl mylimos mamos mirties.


„Mokslo Lietuvos“ redakcija


Užjaučiame Lietuvos mokslininkų sąjungos
vyriausiąją finansininkę ZITĄ GELŪNAITĘ
dėl brangios mamos mirties.


Lietuvos mokslininkų sąjungos skyrius „Salduvė“