MOKSLASplius.lt

Signataras, ekonomikos daktaras

Kovo 11-osios Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, ekonomikos mokslų daktaras SAULIUS RAZMA švenčia septyniasdešimtąjį gimtadienį. Jubiliejų pasitiko būdamas žvalus, energingas, intensyviai bendraudamas su specialybės ir grožinės literatūros knyga.

Iš Žemaitijos kilęs mokslininkas, apgynęs daktaro disertaciją, beveik dešimtmetį dėstė Vilniaus pedagoginiame institute (dabar – universitetas). Dėl politinės disidentinės veiklos buvo pašalintas iš aukštosios mokyklos. Į ją grįžo prasidėjus Atgimimui: 1989 m. buvo išrinktas rektoriumi. Jo pastangomis universitetui perduoti likviduotos mokyklos pastatai. Su bendraminčiais ėmėsi energingai pertvarkyti studijas pagal šiandienos reikalavimus.

Jubiliatui taip pat teko dirbti ūkio valdymo organizacijose, Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi institute, vėliau pavadintame Vadybos akademija, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Vadybos katedroje. Kurį laiką buvo Lietuvos komercinių bankų asociacijos valdybos pirmininkas. Dabar – Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarų klubo Veiklos rėmimo fondo pirmininkas, Lietuvos ekonomistų asociacijos viceprezidentas.

Doc. dr. Saulius Razma yra paskelbęs straipsnių mokslinėje ir populiarioje spaudoje ekonomikos teorijos, gyvenimo lygio, valdymo teorijos ir praktikos, kultūros ir švietimo politikos klausimais. Savo pranešimus skaitė ne vienoje mokslinėje konferencijoje Lietuvoje ir užsienyje.


Adolfas Juršėnas

Julius Norkevičius