MOKSLASplius.lt

„Mokslas plius“ – ir jaunimui, ir specialistams

 Dažnai mokslininkams ir plačiajai visuomenei glaudžiau bendradarbiauti labai kliudo siaura mokslinių tyrimų specializacija, tarpdisciplininio bendravimo stoka, mokslo institucijų uždarumas, patrauklios ir suprantamai pateiktos informacijos apie mokslinius tyrimus ir jų svarbą trūkumas. Todėl ir buvo sukurtas projektas Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė, kad bent iš dalies užpildytų šią spragą. Projektą vykdo Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (TFAI ), Matematikos ir informatikos institutas (MII), Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumas ir Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS). Projektą remia Lietuvos Respublika. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Pagrindinis projekto sumanymas buvo sujungti LMS, TFAI, Planetariumo ir MII profesines kompetencijas, mokslo populiarinimo veiklos patirtį bei sukurti portalą http://mokslasplius.lt, kuris aprėptų įvairias mokslo sritis – interneto technologijas, fiziką, astronomiją, matematiką, taip pat naujas mokslo šakas, pavyzdžiui, rizikos fiziką. Portale lankytojai suras daug naudingos informacijos apie mokslą bei mokslo naujienas, parašytas suprantama kalba ir skirtas plačiajai visuomenei. Portalo lankytojai taip pat gali diskutuoti švietimo klausimais, sužinoti, ką veikia kitų sričių mokslininkai. Mokslas plius (http://mokslasplius.lt) atviras visiems – jį aplankyti bei interaktyviai bendrauti gali visi, besidomintys mokslu tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų – visur, kur tik yra interneto ryšys.Keliautojas Vladas Vitkauskas turi ką papasakoti planetariumo lankytojams

Šis portalas – gera atsvara gausioms pseudomokslų interneto svetainėms, nes mokslininkai ir patys pateikia informacijos apie savo darbus, atsako į portalo lankytojų klausimus, padeda užmegzti ryšius tarp skirtingų sričių specialistų ir teikia informaciją žiniasklaidai. Tai skatina visuomenę, ypač jaunimą, labiau domėtis mokslu, naujausiomis technologijomis, toliau kurti žinių visuomenę. Mokslo bendruomenė įgijo veiksmingą tarpusavio bendravimo priemonę, kuri suteikia naują impulsą mokslo žinių sklaidai ir mokslininkų bendradarbiavimui.

Pagrindinis projekte naudojamas mokslo žinių sklaidos ir populiarinimo įrankis – be abejo, internetas su turinio valdymo sistema Drupal ir šiam projektui sukurtais specializuotais moduliais, programinis paketas Webmatematika, naudojamas interaktyvių eksperimentų svetainės kūrimui.

Projektą sudaro 11 atskirų dalių. Kiekvieną iš jų aptarsime išsamiau.

Mokslo naujienų skyrelyje stengiamasi aprėpti naujausius mokslo, ypač astronomijos, informatikos, fizikos, biologijos, medicinos, geografijos laimėjimus. Taip pat čia portalo lankytojai randa mokslo įdomybių, įvairių mokslo institucijų pranešimų spaudai, informacijos apie naujausias knygas.

Skyrelyje Eksperimentuok stengiamasi pademonstruoti naujausias interaktyvaus nuotolinio mokymosi galimybes. Visi besidomintieji gali atlikti interaktyvius skaičiavimus tiesiog naršyklės lange, apskaičiuoti lygtis ar nubraižyti funkcijų grafikus. Čia yra ir fizikos eksperimentų, matematikos ir astronomijos uždavinių sprendimų, galima dalyvauti fizikos ir matematikos uždavinių sprendimo forume. Projekto „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė“ vadovas Valentas Daniūnas pristatant projektą VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute

Rizikos fizika – tai nauja fizikos mokslo plėtros kryptis, siekianti pritaikyti statistinės fizikos metodus socialiniams, ekonominiams ir kitų sudėtingų sistemų reiškiniams tirti. Ši svetainė skirta visiems – ir jaunimui, ieškančiam naujų žinių, ir aukštos kvalifikacijos specialistams, vertinantiems tarpdisciplininių tyrimų naujoves bei galimybes.

Skyrelyje Lietuvių mokslininkų ištekliai pateikiama elektroninė informacija apie lietuvius mokslininkus, jų organizacijas bei kūrybinės veiklos rezultatus, mokslininkams aktualius renginius, dokumentus, skelbimus. Tai mokslininkų virtualaus bendravimo vieta, kur kiekvienas turi galimybę pateikti informaciją apie savo kūrybinę veiklą ir jos rezultatus, paskelbti savo publikacijas.

Svetainėje Astronomija pateikiamos svarbiausios astronomijos ir kosmologijos sąvokos, galima sužinoti „karščiausias“ šios srities naujienas, pabendrauti su astronomais profesionalais. Čia portalo lankytojai randa informacijos, kaip atskirti mokslą nuo pseudomokslo ir gali patys įsitikinti, ar pagrįstos astrologų pranašystės.Dr. Nerutės Kligienės dėstomi multimedijos kursai sutraukė daug norinčiųjų patobulinti savo praktinius gebėjimus

Po žvaigždėtu planetariumo kupolu vyksta įvairūs renginiai – susitikimai su žymiais žmonėmis, leidinių aptarimai, mokslininkų pranešimai, paskaitos, kalendorinėms šventėms skirti renginiai, kurių metu specialia optine-elektronine įranga rodomos žvaigždės, planetos ir kitų Visatos objektų bei žvaigždėtojo dangaus skliauto vaizdai, panoramos, leidžiami CD ir DVD įrašai. Svetainėje Planetariumas ir jo renginiuose Planetariumas rodo visiems apie visa tai – išsamiai.

Dar viena portalo dalis – Lietuviška informatikos terminija – tai terminų rinkimas, kūrimas, pristatymas ir aptarimas Informatikos ir informacinių technologijų komisijoje, straipsnių apie terminus skelbimas internete, svetainės lankytojų laiškų apžvalga, diskusijų organizavimas, apibendrinimas, jų rengimas besidomintiems terminų tvarkyba.

Elektroninio pašto naudotojams, rašantiems ir skaitantiems lietuviškai, kyla kiek daugiau keblumų, negu tiems, kurie naudojasi kitomis kompiuterių programomis. Svetainėje Elektroninis paštas – rašyk laiškus lietuviškai įvertinamas įvairių elektroninio pašto programų ir žiniatinklio elektroninio pašto tarnybų tinkamumas susirašinėti lietuviškai, jų pritaikymo lietuvių kalbai galimybės bei skelbiamos populiariausių programų suderinimo instrukcijos.

Svetainėje Lietuviškų ir lituanizuotų kompiuterinių programų sąvadas pateikiamas sulietuvintų programų rinkinys. Kiekviena programa trumpai aprašyta, nurodyta, kur ją galima rasti, kokios naudojimo sąlygos ir panašiai. Svetainėse skatinamos skaitytojų diskusijos kompiuterinių programų lietuvinimo klausimais.

Multimedijos svetainė – tai virtuali bendravimo ir mokymosi aplinka, kurioje galima rasti atsakymus apie multimedijos taikymą dalyvaujant forume ar parsisiunčiant atskirų temų mokymosi modulius. Interaktyvus mokymasis derinamas su praktiniu darbu auditorijoje. Svetainėje pateikiama ir naujausia informacija apie multimedijos kryptis bei tendencijas.

Mokslo Lietuva – elektroninė laikraščio versija. Čia portalo lankytojai randa aktualios informacijos apie Lietuvos mokslą ir mokslininkus, svarbiausius jų renginius, straipsnius įvairiomis mokslo bei švietimo sistemos plėtros, ES projektų įgyvendinimo temomis. Svetainė suteikia galimybę diskutuoti ir svarstyti straipsnių temas ir aktualius akademinės bendruomenės gyvenimo klausimus.Jaunuoliai ypač noriai ateina į planetariumo renginius

Kiekviena svetainė skirta kiek savitai auditorijai, Pavyzdžiui, planetariumo – daugiau moksleiviams, mokytojams, eksperimentų – pedagogams, dėstytojams, naujienos, renginiai, informacija apie naujus mokslo leidinius – visai visuomenei. Būtent tai ir suteikia projektui didelį privalumą – specializuotos svetainės būtų ne tokios patrauklios kaip integruotas mokslo žinių sklaidos portalas, nes atskiros svetainės pritrauktų gerokai mažiau lankytojų, pateikiamą informaciją išsklaidytų, o ne sutelktų.

Projekto partnerių specializacijos sritys padeda pritraukti labai įvairią auditoriją. Planetariumas labiau traukia jaunimą, LMS nestinga patirties bendradarbiaujant su lietuviais mokslininkais visame pasaulyje, MII „gerai pasikausčiusi“ informacinių technologijų, jų lietuvinimo srityje. Tai svarbi projekto dalis, skatinanti naudoti lietuvišką terminiją, sulietuvintas programas, ir virtualioje erdvėje bendrauti taisyklinga lietuvių kalba. TFAI turi patirties mokslo populiarinimo veikloje. Našus šių institucijų bendradarbiavimas leido sukurti mokslo bendruomenės jau pamėgtą portalą http://mokslasplius.lt. Apsilankykite!


„Mokslas plius“ informacija
Nuotraukose:

Keliautojas Vladas Vitkauskas turi ką papasakoti planetariumo lankytojams

Projekto „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė“ vadovas Valentas Daniūnas pristatant projektą VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute

Dr. Nerutės Kligienės dėstomi multimedijos kursai sutraukė daug norinčiųjų patobulinti savo praktinius gebėjimus

Jaunuoliai ypač noriai ateina į planetariumo renginius

 BPD EU SMM Planetariumas MII TFAI MMV
Kurkime ateitį drauge!