MOKSLASplius.lt

Kviečiame dalyvauti Aukštųjų technologijų ir Pramoninės biotechnologijos plėtros programose

 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia teikti paraiškas dviejų administruojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (technologinės) plėtros programų – Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 metų ir Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011–2013 metų – projektams vykdyti. Šiemet skelbiamas jau antrasis kvietimas.

daugiau

Septintosios Česlavo Milošo mirties metinės paminėtos Žolinės išvakarėse (2)

 Rugpjūčio 14-ąją, Žolinės išvakarėse, Žagarių bažnyčioje bei Kunatų ir Milošų giminei priklausiusiame buvusiame Krasnagrūdos dvarelyje, kur šią vasarą pradėjo veiklą Tarptautinis dialogo centras, buvo minimos Nobelio literatūros premijos laureato Česlavo Milošo ne tik šimtosios gimimo metinės birželio 30 dieną, bet ir septintosios mirties metinės rugpjūčio 14-ąją. Minėjimai tapo Tarptautinių Česlavo Milošo metų reikšmingais renginiais visų pirma Lietuvai ir Lenkijai, nes tai mūsų tautas jungiantis rašytojas.

daugiau

Aleksandras Fiutas apie Česlavą Milošą (2)

Krokuvos Jogailos universiteto profesorių Aleksandrą FIUTĄ kalbinome Česlavo MILOŠO 100-ųjų gimimo metinių išvakarėse, kur šiai sukakčiai paminėti ir Tarptautinių Č. Milošo metų proga Vilniaus universitete dvi dienas, birželio 27–28 d., vyko tarptautinė konferencija „Česlovo Milošo laikai ir vietos“.

daugiau

Universitetų pertvarkos išvakarėse

 Rugsėjį Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) rektoriumi išrinktas iki tol studijų prorektoriaus pareigas ėjęs docentas dr. Alfonsas Daniūnas. Tokį sprendimą VGTU taryba priėmė vienbalsiai. Naujasis rektorius pakeitė dvi kadencijas universitetui vadovavusį prof. habil. dr. Romualdą Ginevičių.

daugiau

Lietuvos lazerininkų sėkmės pamatas – sveika konkurencija ir nuolatinis mokymasis

 Lazerių pramonė ir mokslinė veikla – viena sričių, kurioje Lietuva savo pasiekimais yra pripažinta ir pirmauja visame pasaulyje. Pastarieji metai šalies lazerinių technologijų srityje dirbančiai bendruomenei buvo itin dosnūs tarptautiniais pripažinimais, apdovanojimais ir globaliais projektais

daugiau

„Paketinimas geresnio pradėjimo su išminties padrūtinimu“ (3)

 Ilinojaus universiteto Čikagoje Lietuvių kalbos katedros vadovas profesorius Giedrius SUBAČIUS ir toliau dalijasi mintimis apie reikšmingą lituanistikai radinį: 2006 m. Lenkijos nacionalinio muziejaus Krokuvoje vieno inkunabulo paraštėse aptikti ranka įrašyti lietuviški įrašai (glosos). Juos aptiko Lenkijos mokslų akademijos Krokuvos Lenkų kalbos instituto darbuotojas Mariušas Lenčukas (Mariusz Leńczuk), o prof. Giedrius Subačius kartu su Adomo Mickevičiaus universiteto Poznanėje profesoriumi Vieslavu Vydra (Wiesław Wydra) nustatė, kad aptiktosios glosos parašytos lietuviškai.

daugiau

Lietuvos olimpinės akademijos raida

 Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete visuomenei buvo pristatyta Povilo Karoblio knyga „Lietuvos olimpinės akademijos raida (1989–2010): mokslas, žmonės, darbai“. Tai leidinys, skirtas Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) 20-mečiui.

daugiau

XVIII Baltijos šalių mikologų ir lichenologų simpoziumas „Grybai ir kerpės Baltijos regione ir už jo ribų“

 Baltijos šalių mikologų ir lichenologų simpoziumai, kuriuose pristatomi naujausi Baltijos ir kitų regionų grybų ir kerpių tyrimai, turi senas tradicijas. Pirmasis simpoziumas buvo surengtas 1959 m. Estijoje.

daugiau

Maisto mokslas – tai labai platu

 Su Kauno technologijos universiteto (KTU) Maisto produktų technologijos katedros vedėja prof. dr. Daiva LESKAUSKAITE kalbamės apie maisto mokslo atstovų indėlį į integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ veiklą.

daugiau

Sudargas – knygnešių sostinė

Kai 1858 m. Seinų vyskupija neturėjo vyskupo, tai grupelė Seinų kunigų seminarijos klierikų, baigę teologijos studijas, pėsti keliavo į Varninę, kad iš vyskupo Motiejaus Valančiaus gautų kunigystės šventinimus. Šių klierikų tarpe buvo ir zanavykas Martynas Sederavičius (1829–1907). Iki lietuviškos raštijos ir spaudos uždraudimo dar buvo likę šešeri metai. Nujausdamas artėjančią grėsmę vyskupas Motiejus Valančius naujai įšventintiems kunigams pasakė prasmingą pamokslą, ragindamas juos dirbti krašto švietėjišką darbą. Prie savo amžiaus trisdešimtmečio priartėjęs jaunas kunigas Martynas Sederavičius šiuos vyskupo pasakytus žodžius giliai įsidėjo į savo širdį.

daugiau