MOKSLASplius.lt

Patrauklus pasakojimas apie nepriklausomybės praradimą 1940 m.

Tikriausiai jau daug kas bus skaitęs šiais metais išėjusią žinomo produktyvaus istoriko ir diplomato Alfonso Eidinto knygą Ieškok Maskvos sfinkso* . Galima manyti, kad jos skaitytojų būrys dar didės. Juk kam iš besidominčių mūsų tautos praeitimi nerūpi ypač tragiški 1938–1940 m., kai Lietuva prarado taip sunkiai prieš du dešimtmečius iškovotą nepriklausomybę. Pristatomoji knyga kaip tik patraukliai ir su išmanymu vaizduoja tų trejų metų įvykius.

daugiau

Josifas Brodskis: pirma kelionė į Lietuvą (8)

 Tęsiame pasakojimą apie Nobelio premijos laureato Josifo Brodskio pirmąją kelionę į Lietuvą 1966 m. rugpjūtį. Venclovų namuose šiemet paminėtos poeto viešnagės keturiasdešimtosios ir dešimtosios poeto mirties metinės. Renginys leidžia plačiau pasižvalgyti po geografines ir laiko erdves. Tai padės geriau suvokti J. Brodskio atvykimo į Vilnių reikšmę.

daugiau

„Fermentas“ įgyvendina svarbų projektą

Lietuvos biotechnologijų bendrovė Fermentas baigia įrengti naujas gamybines patalpas su kontroliuojamos aplinkos zonomis, leisiančiomis pradėti Geros gamybos praktikos (GGP) reikalavimus atitinkančių biotechnologijų produktų gamybą. Galimybė gaminti naujos kokybės biotechnologijos produktus padės užtikrinti Fermento konkurencingumą pasaulio rinkose.

daugiau

Per kalbą atėjo į lietuvių tautos širdį (2)

 Atsiminimų vakaro dalyviai Lietuvių kalbos institute prisiminė savo kolegą ir bičiulį, kalbininką baltistą, poetą ir vertėją prof. Anatolijų Nepokupną (1932–2006 m.). Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Kalbotyros instituto skyriaus vedėjas Anatolijus Nepokupnas apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu.

daugiau

Apdovanoti Ukrainos ordinais

Gruodžio 12 d. Ukrainos ambasadoje aukšti Ukrainos valstybiniai apdovanojimai įteikti grupei Lietuvos politikų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų. Už išskirtinius nuopelnus Ukrainos valstybei Prezidento Viktoro Juščenkos įsaku, minint Lietuvos ir Ukrainos diplomatinių santykių užmezgimo 15-ąsias metines, Jaroslavo Išmintingojo III laipsnio ordinai įteikti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmajam pavaduotojui Česlovui Juršėnui, Lietuvos užsienio reikalų ministrui Petrui Vaitiekūnui ir buvusiam užsienio reikalų ministrui Antanui Valioniui.

daugiau

UNIVERSITETŲ REKTORIŲ KONFERENCIJOS KREIPIMASIS „DĖL TOLESNĖS AUKŠTOJO MOKSLO REFORMOS“

Veiksminga ir integruota mokslo bei studijų sistemos veikla yra viena iš kertinių sąlygų stiprinant šalies ūkio konkurencingumą, kuriant šalyje modernią žinių visuomenę ir siekiant kiekvieno jos nario gerovės. Teigiamai vertindami didėjantį Lietuvos Prezidento, Vyriausybės ir politinių partijų dėmesį aukštojo mokslo problemoms ir pritardami reformų būtinumui, universitetų vadovai šiuo kreipimusi reiškia savo nuomonę dėl tolesnės aukštojo mokslo reformos tikslų ir veiksmų.

daugiau

Šv. Kristoforo statulėlės surado naujuosius savininkus

 Kol dešimt Šv. Kristoforo statulėlių Vilniaus rotušėje kantriai laukia, kada bus įteiktos labiausiai pasižymėjusiems vilniečiams, priminsime netoli Vilniaus miesto bičiulio Erfurto esantį nedidelį Arnstado miestelį Vokietijoje. Ant jo aikštėje esančio namo sienos yra šv. Kristoforo paveikslas. Žmonės tiki, kad, jei eidamas pro šalį pažvelgsi į Kristoforą, tai tą dieną šventasis apsaugos nuo nelaimių. Miestelio gyventojai tiki šia legenda.

daugiau

Kolapso aukos (2)

 Tęsiame pašnekesį su Lietuvių katalikų mokslo akademijos Centro valdybos pirmininku akad. dr. Pauliumi Subačiumi, Vilniaus universiteto docentu. Pašnekovas taip pat yra Mokslo ir studijų sistemos reformos metmenis parengusios darbo grupės, inicijuotos Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, narys.

daugiau