Mokslo Lietuva - Atmintis http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/taxonomy/term/19/0 Istoriniai straipsniai, prisiminimai lt Juozas Lazauskas – pedagogas, vadovėlių autorius, lituanistas, filosofas, redaktorius... http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4122 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/lazauskas1.otherthumb.jpg" alt=" " width="80" height="120" />Glaustą Juozo Lazausko biografiją randame keliose mūsų enciklopedijose. Ten jis pristatomas panašiai, bet kiek skirtingai: mokytojas, lituanistas (Lietuvių enciklopedija, T. 14, JAV, Bostonas, 1958, p. 300), pedagogas, vadovėlių autorius (Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2. Vilnius, 1986, p. 494), pedagogas (Visuotinė lietuvių kalbos enciklopedija, T. 11, Vilnius, 2000, p. 637). </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4122">daugiau</a></p> Atmintis Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4122 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Akademikui Zigmui Januškevičiui – 100 http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4125 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/Remigijus_Zalunas.otherthumb.JPG" alt=" " width="140" height="90" />2011 m. lapkričio 25 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) įvyko šio Universiteto Senato iškilmingas posėdis, skirtas akademiko Zigmo Januškevičiaus gimimo šimtmečiui paminėti. Susirinkusi akademinė bendruomenė, alumnai, Kardiologų draugijos nariai prisiminė akademiko darbo ir asmeninio gyvenimo istoriją. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4125">daugiau</a></p> Atmintis Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4125 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Iš Dotenėnų ir Alionių – į platų mokslo kelią http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4090 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/Grybauskas.otherthumb.jpg" alt=" " />Lapkričio 11–13 d. Kaune vyko Tarptautinė farmakognozijos ir kitų farmacijos mokslų konferencija, skirta prof. Kazimiero Grybausko 125-osioms ir doc. Eduardo Kanopkos 100-sioms gimimo metinėms paminėti. Organizatoriai – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sodas ir Lietuvos farmacijos sąjunga. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4090">daugiau</a></p> Atmintis Sat, 17 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4090 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva In memoriam profesoriui Vytautui Karveliui http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4074 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/V_Karvelis.otherthumb.JPG" alt=" " />Dar rugsėjo pabaigoje bendravome su Profesoriumi, kaip visada, gyvai nusiteikusiu, nestokojančiu minčių ir idėjų... O lapkričio 2 dieną su Juo atsisveikinome.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4074">daugiau</a></p> Atmintis Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4074 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Garbė tiems, kurie parodė vienybę ginti laisvę ir nepriklausomybę http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4073 <!--paging_filter--><p>Šiemet minime 55-ąsias Vengrijos Revoliucijos metines</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4073">daugiau</a></p> Atmintis Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4073 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Baltistikos klasiko rankraštinis palikimas Vilniaus universiteto bibliotekoje http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4015 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/baltistika.otherthumb.jpg" alt=" " width="92" height="120" />Vytautui Juozapui Mažiuliui (1926–2009), Lietuvos kalbininkui, pasaulinio garso baltistui, Vilniaus universiteto profesoriui, habilituotam humanitarinių mokslų daktarui 2011 metais būtų sukakę 85-eri. Ta proga apžvelgsime V. J. Mažiulio fondą, saugomą Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje (toliau – VUB RS), trumpai priminsime jo biografiją. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4015">daugiau</a></p> Atmintis Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4015 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Tragiškas Šilutės ir Pagėgių krašto dvarų likimas http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4011 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/silokarcemos.otherthumb.JPG" alt=" " />2010 m. lapkričio pradžioje skaitytojus pasiekė naujas Šilutės kraštotyros draugijos parengtas leidinys* „Šilutės ir Pagėgių krašto dvarai“. Jį išleisti šilutiškiams padėjo klaipėdiškis Kęstutis Demereckas, knygą papildęs iliustracijomis iš savo archyvų bei dar išlikusių dvarų ar jų detalių dabarties nuotraukomis. Jis suredagavo leidinį ir su savo leidykla „Libra Memelensis“ Klaipėdoje išleido.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4011">daugiau</a></p> Atmintis Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4011 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva LIETUVIŠKO ŽODŽIO TARNYBOJE http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4012 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/eleksis.otherthumb.jpg" alt=" " />Minint mokytojo, žurnalisto ir poeto Juozo Elekšio 80-ąsias gimimo metines </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4012">daugiau</a></p> Atmintis Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4012 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Paminklas Jurgiui Zauerveinui – žmogui uolai http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4008 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/paminklas_Zauerveinui.otherthumb.JPG" alt=" " width="140" height="86" /> Rugsėjo 23 dieną Klaipėdoje, Liepų gatvėje, priešais verslo centro „Liepų alėja“ pastatą atidengtas paminklas filosofijos daktarui Jurgiui Zauerveinui (Georg Sauerwein, 1831–1904) – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjui, poliglotui, publicistui ir poetui.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4008">daugiau</a></p> Atmintis Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4008 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Profesorė Irena Vaišytė (1926–1994) http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3970 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="right" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/Vaisyte.otherthumb.jpg" alt=" " />1969 m. vasarą Lietuvos TSR konservatorijos (Muzikos ir teatro akademija) prorektorė mokslui profesorė Irena Vaišytė pakvietė mane dėstyti lietuvių teatro istoriją. Buvau baigęs Maskvos GITIS‘o teatrologijos mokslus, dirbau Lietuvos teatro draugijoje ir dėsčiau teatro istoriją Kultūros mokykloje (vėliau – Konservatorija).</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3970">daugiau</a></p> Atmintis Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3970 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva