Mokslo Lietuva - Mokslo reforma http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/taxonomy/term/20/0 lt Universitetų pertvarkos išvakarėse http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4035 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/VGTU_1.otherthumb.jpg" alt=" " />Rugsėjį Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) rektoriumi išrinktas iki tol studijų prorektoriaus pareigas ėjęs docentas dr. Alfonsas Daniūnas. Tokį sprendimą VGTU taryba priėmė vienbalsiai. Naujasis rektorius pakeitė dvi kadencijas universitetui vadovavusį prof. habil. dr. Romualdą Ginevičių.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4035">daugiau</a></p> Mokslo reforma Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4035 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Profesinio ugdymo mokyklos ir verslininkų bendradarbiavimas http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3762 <!--paging_filter--><br /> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3762">daugiau</a></p> Mokslo reforma Fri, 01 Jul 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3762 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Mums svarbiau rengti mokinius Lietuvai - Europoje ir taip esame http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2955 <!--paging_filter--><p>Lietuvos švietimo sistemos reformos sumanytojams ne tik trūksta suvokimo, kokioje šalyje gyvename, kokią švietimo sistemą ir pedagoginę kultūrą turėjome, bet ir paprasčiausios savigarbos ir moralės. Juk apčiuopiamą žalą valstybei darantys valdininkų sprendimai, į kaltinamųjų suolą nepasodinta nė vieno korupcijos židinio puoselėtojo ministerijose, Seime ar Vyriausybėje, juo labiau švietimo sistemos iniciatorių ar ideologų. Tai primena sunkvežimio vairuotoją, kuris, norėdamas išvažiuoti iš miško, sukiojasi tai kairėn, tai dešinėn, arba vėl grįžta į tankmę, o žemėlapiu nesinaudoja, nes nemoka. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2955">daugiau</a></p> Mokslo reforma Fri, 01 Oct 2010 00:00:00 +0300 administratorius 2955 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Kad Lietuva būtų mokslo pasaulyje http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2914 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/landsbergis.otherthumb.JPG" alt=" " />Spausdiname prof. Vytauto Landsbergio sveikinimo kalbą, pasakytą mokslinėje konferencijoje „Lietuvos mokslas ir valstybingumo plėtotės problemos Lietuvoje“, kuri vyko 2010 m. birželio 18 d. Lietuvos mokslų akademijoje.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2914">daugiau</a></p> Mokslo reforma Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0300 administratorius 2914 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo apibendrinimas http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2740 <!--paging_filter--><p>Lietuvos mokslo tarybos ekspertų grupės įvertino ir apibendrino Lietuvos mokslo ir studijų institucijų 2008 m. mokslo (meno) darbus. Buvo vertinama pagal švietimo ir mokslo ministro 2009 m. birželio 29 d. įsakymu patvirtintą Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodiką. Pateikiame ekspertų grupių išvadas pagal mokslo sritis dėl darbo vertinimo ir rekomendacijas dėl procedūros bei metodikos.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2740">daugiau</a></p> Mokslo reforma Fri, 04 Jun 2010 02:00:00 +0300 valentas 2740 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Ar mokslo institutų pertvarka skatins pažangą http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2368 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/Asmontas_ordinas1.otherthumb.jpg" alt="Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Steponui Ašmontui už nuopelnus Lietuvos mokslui ir gynybai įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžių“" title="Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Steponui Ašmontui už nuopelnus Lietuvos mokslui ir gynybai įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžių“" width="90" height="120" />Imtis šios publikacijos paskatino Lietuvos mokslininkų sąjungos dvidešimtmečiui paminėti Lietuvos mokslų akademijos konferencijų salėje gruodžio 19 d. surengtoji diskusija, skirta šalies mokslo ir studijų problemoms. Pokalbyje su Lietuvos mokslo institutų asociacijos prezidentu, Puslaidininkių fizikos instituto direktoriumi prof. habil. dr. Steponu AŠMONTU kai kuriuos dalykus aptarsime, žvelgiant iš mokslo institutų pozicijos. 2009 m. lapkričio 23-iąją, Lietuvos kariuomenės dieną, vertindama jo nuopelnus Lietuvos mokslui ir gynybai Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Steponui Ašmontui įteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžių“.  </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2368">daugiau</a></p> Mokslo reforma Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 +0200 administratorius 2368 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Lietuvos technikos biblioteka optimizavimo išvakarėse http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2177 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/biblioteka.otherthumb.JPG" alt=" " width="140" height="105" />Šalyje netyla diskusijos dėl valstybinės reikšmės bibliotekų ateities, o pretekstą davė į dienos į šviesą išvilktas viešai neskelbtas LR Švietimo ir mokslo ministerijos 2009 04 28 raštas Nr. SR–07–03–3 Saulėlydžio komisijai Dėl mokslinių bibliotekų tinklo optimizavimo. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2177">daugiau</a></p> Mokslo reforma Diskusijos Mon, 28 Dec 2009 00:00:00 +0200 administratorius 2177 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Lietuvos mokslinės bibliotekos: mokslo šventovės ar informacijos greitkeliai? http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2084 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/MKcentras.otherthumb.jpg" alt=" " width="140" height="88" />Mokslinių bibliotekų sistemos ir praktikos, bendrosios bibliotekininkystės ir informacijos mokslų teorijos neatitikties padariniai kaip yla iš maišo išlindo užvirus aistroms dėl Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos tolesnio likimo. Diskusijų metu atsivėrė sisteminės mokslinių Lietuvos bibliotekų bėdos, kurios turėjo anksčiau ar vėliau išlįsti. Akivaizdu, kad nesusikalbama. Ir ne todėl, kad vieni protingesni už kitus, moderniau mąsto ar turėjo daugiau galimybių pasižmonėti po pasaulį. Viena iš nesusikalbėjimo priežasčių yra ta, kad sprendžiant visuomenei rūpimus klausimus remiamasi skirtingais kriterijais ir vertybiniais matais. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2084">daugiau</a></p> Mokslo reforma Diskusijos Thu, 12 Nov 2009 00:00:00 +0200 administratorius 2084 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Gilinant baltų proistorės tyrinėjimų vagą (2) http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2029 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/e.otherthumb.jpg" alt=" " width="97" height="120" />Antroje pokalbio su prof. dr. Eu-genijumi JOVAIŠA dalyje gilinsimės į jo kaip archeologo mokslinių interesų sritį. Pašnekovo moksliniai tyrinėjimai telkiami į ankstyvąsias baltų genčių kultūras ir galėtų būti skirstomi į dvi senųjų gyventojų kultūros sritis. Pirmoji – baltų dvasinio ir žinių pasaulio atspindžiai laidojimo paminklų sąrangoje, antroji – etninės ir socialinės istorijos atspindžiai baltų laidosenoje ir rašto šaltiniuose.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2029">daugiau</a></p> Paveldas Mokslo reforma Sat, 31 Oct 2009 00:00:00 +0200 administratorius 2029 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Kas skauda istorijos mūzai Klėjai http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1988 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/sjovaisa.otherthumb.JPG" alt="Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto dekanas profesorius Eugenijus Jovaiša" title="Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto dekanas profesorius Eugenijus Jovaiša" width="140" height="105" />Graikų mitologijoje Klėja (Klio, Klėjo, lotyniškai Clio) buvo herojinės poezijos ir istorijos mūza – Dzeuso ir Mnemosinės (Mnemės) dukra. Poetų propaguojamas didvyrių kultas be mūzų neilgai būtų tvėręs. Festivaliuose poetiniai deklamavimai ir varžybos neapsieidavo be aukojimų mūzoms. Joms buvo statomos šventyklos (mousaion), o vieną garsiausių pastatė Aleksandrijos bibliotekos mokslininkai netoli Aleksandro Didžiojo kapavietės. Taip atsirado muziejai. Ką besakytume apie labai skirtingus muziejus ir jų kolekcijas, bet juose saugoma ne kas kita kaip žmonijos atmintis. Ta pati didžioji vertybė, už kurią atsakinga buvo Klėjos motina Mnemosinė. Be atminties nebūtų istorijos, nebūtų kultūros.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1988">daugiau</a></p> Mokslo reforma Tue, 20 Oct 2009 00:00:00 +0300 administratorius 1988 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva