MOKSLASplius.lt

Skelbimai

Skelbimai 2008/09/18

Lietuvos žemdirbystės instituto Taryba informuoja

apie viešą konkursą
instituto direktoriaus pareigoms užimti

Išsamiau – Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai (2008 m. rugsėjo 12 d. Nr. 69(1), p. 55) arba instituto interneto svetainėje http://www.lzi.lt)

Papildoma informacija teikiama tel. (8 ~ 347) 37271, 37275, el. paštu virgis@lzi.lt.

Instituto tarybaLietuvos žemdirbystės instituto Taryba informuoja


apie viešą konkursą
Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vedėjo pareigoms užimti

Išsamiau – Valstybės žinių priede Informaciniai pranešimai (2008 m. rugsėjo 12 d. Nr. 69(1), p. 54) arba instituto interneto svetainėje http://www.lzi.lt)

Papildoma informacija teikiama tel. (8 ~ 347) 37271, 37275, el. paštu virgis@lzi.lt.


Instituto taryba


 

GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS (GGI)


skelbia konkursą instituto direktoriaus pareigoms užimti.


Kandidatas į Geologijos ir geografijos instituto direktorius turi būti:


– Lietuvos pilietis;
– aktyvus geologijos, geografijos ar kitų gamtos mokslų mokslininkas;
– turintis vadovavimo moksliniams tyrimams ir kolektyvams patirties;
– susipažinęs su mokslinę veiklą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje reglamentuojančiais teisės aktais;
– konkurso dieną ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus.


Kandidatas į Geologijos ir geografijos instituto direktorius pateikia šiuos dokumentus:


– asmens dokumento kopiją;
– mokslų daktaro (habilituoto daktaro) diplomo kopiją;
– gyvenimo aprašymą;
– mokslinių publikacijų sąrašą, kuriame pažymėtos svarbiausios;
– Geologijos ir geografijos instituto raidos koncepcijos metmenis;
– geologijos ir geografijos mokslų plėtojimo Lietuvoje viziją.

Kandidatų į GGI direktorius dokumentai priimami 30 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje.

Dokumentai pateikiami GGI moksliniam sekretoriui arba siunčiami registruotu laišku (Geologijos ir geografijos institutas, T. Ševčenkos g. 13, LT-03223, Vilnius).


Instituto tarybos pirmininkas

daugiau

Skelbimai 2008/09/22

Projektų konkursas pagal Pramoninės biotechnologijos plėtros programą

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas skelbia projektų konkursą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1050 patvirtintą Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 metų programą (Žin., 2006, 114-4359).
Projektų trukmė 2009–2010 m. (dveji metai).
Metinė projekto vertė – iki 400 000 Lt.

Projektai priimami 2008 m. spalio 27–lapkričio 27 d.
Projektai konkursui rengiami remiantis „Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Fondo direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. VI-35, VI skyriaus „Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai“ 61–62 punktais (žr. „Prašymų teikimas“).
Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Vaiva Priudokienė,
tel. (8 ~ 5) 255 3371, el. p. vaiva@ktl.mii.lt.
Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab., Vilnius.
Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00; V – 8.00–15.45; pietų pertrauka – 12.00–13.00.


Projektų konkursas pagal Aukštųjų technologijų plėtros programą

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas skelbia projektų konkursą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1048 patvirtintą Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programą (Žin., 2006, 114-4356).
Projektų trukmė 2009–2011 m.
Metinė projekto vertė – iki 400 000 Lt.
Projektai priimami 2008 m. spalio 27–lapkričio 27 d.

Projektai konkursui rengiami remiantis „Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Fondo direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. VI-35, VI skyriaus „Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai“ 61–62 punktais (žr. „Prašymų teikimas“).
Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Vaiva Priudokienė,
tel. (8 ~ 5) 255 3371, el. p. vaiva@ktl.mii.lt
Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab., Vilnius.
Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00; V – 8.00–15.45; pietų pertrauka – 12.00–13.00.Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

Mokslininkų dėmesiui

Pranešame, kad nuo šių metų spalio 1 d. Fondas priima mokslininkų, mokslininkų grupių bei mokslo ir studijų institucijų prašymus skirti Fondo paramą 2009 m. Prašymų priėmimo tvarka, jų formos ir reikalavimai išdėstyti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos apraše (www.vmsfondas.lt, Mokslo skyrius, Paramos prašymas). Visi prašymai Fondo paramai gauti turi būti įteikti prašymų pateikimo terminais.

 

 

Eil. Nr. Fondo remiamos veiklos kryptis Prašymus gali pateikti Prašymų pateikimo terminas
1. 1.1. Aukštųjų technologijų plėtros programos projektai; 1.2. Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektai Mokslo ir studijų institucijos, kiti juridiniai asmenys Spalio 27 - lapkričio 27 d.
2. Ministerijų užsakomų programų projektai (temos) Ministerijos, mokslo ir studijų institucijos, kiti juridiniai asmenys Spalio 27 - lapkričio 27 d.
3. Mokslininkų grupių projektai Mokslininkai, Spalio 1 - 30 d.
mokslininkų grupės
4. Projektai pagal tarptautines sutartis Mokslo ir studijų institucijos Spalio 1 - 30 d.
5. Ūkio subjektų užsakymu vykdomi projektai Mokslo ir studijų institucijos Nuolat sausio 1 - rugsėjo 30 d.
6. Mokslo kūriniai Mokslininkai, mokslininkų grupės Spalio 1 - 30 d.
7. Mokslo renginiai Mokslo ir studijų institucijos, kiti juridiniai asmenys Lapkričio 1 - 30 d.
8. Doktorantų stipendijos Dieninių ir neakivaizdinių studijų doktorantai Lapkričio 15 - gruodžio 15 d.
9. Mokslininkų stažuočių programa Mokslo ir studijų institucijų mokslininkai Spalio 1 - 30 d.

 

 

daugiau

Skelbimai 2008/07/24

Humanitarinių ir socialinių mokslų Lietuvoje atnaujinimas. Doktorantūra ir podaktarinės studijos

Vilniaus universitetas kartu su partneriais – Kauno Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvių kalbos institutu – įgyvendino projektą Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių ir humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas.

Šiam projektui finansinę paramą suteikė Europos Socialinis fondas pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonę 2.5. Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, veiklos sritis – Magistrantūros, doktorantūros ir podiplominės studijos prioritetinėse MTEP srityse ir jų mobilumo užtikrinimas.

Projekto veiklos buvo įgyvendinamos penkiuose Vilniaus universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) fakultetuose (Filosofijos, Istorijos, Filologijos, Komunikacijos, Ekonomikos), Tarptautinių santykių institute ir nurodytų partnerių institucijose.

Projekto tikslas – atnaujinti HSM doktorantūros studijas ir sukurti pavyzdinį HSM podaktarinių studijų modelį.

HSM doktorantūros programos buvo papildytos daugiadalykiniais alternatyviai pasirenkamais 4–5 kreditų vertės kursais. Visus aukščiausiosios kvalifikacijos VU, VDU ir LKI akademinio personalo sukurtus kursus (organizuoti 24 kursai, iš viso parengta daugiau kaip 30 kursų) vienija nacionalinio tapatumo išsaugojimo globalizacijos sąlygomis problematika. Remiantis aktualiomis nacionalinio tapatumo išsaugojimo globalizacijos sąlygomis tyrimų sritimis ir parengtais daugiadalykiniais kursais buvo atnaujintos ir projektą vykdančių institucijų patvirtintos politikos mokslų, filologijos, istorijos, komunikacijos ir informacijos, sociologijos, psichologijos, filosofijos, ekonomikos doktorantūros programos.

Pagal atnaujintus HSM doktorantūros programų kursus taip pat buvo parengti šeši podaktarinių studijų daugiadalykiniai moduliai. Taip pat buvo atlikti išsamūs tyrimai, kuriuose analizuojama HSM ir studijų padėtis, podaktarinių studijų reikmė ar Lietuvoje bei užsienio universitetų patirtis, suorganizuota ir surengta mokslinių bei viešųjų diskusijų fakultetuose, tarptautinis seminaras Podaktaro studijos: patirtis ir perspektyva ir kiti renginiai.

Projekto metu sukurtas išskirtinis HSM podaktarinių studijų modelis grindžiamas visų trijų būtinų kompetencijų – mokslinės, pedagoginės, vadybinės – lavinimo principu. Šio studijų modelio įgyvendinimas leis itin kokybiškai atnaujinti HSM profesūros gretas, toliau skatinti nacionalinį tapatumą stiprinančios mokslinės problematikos tyrimą ir kartu užtikrins veiksmingą bei tvarų Europos struktūrinių fondų panaudojimą 2007–2013 m. laikotarpiu.

Projekto metu buvo parengti atnaujintų doktorantūros studijų ir podaktaro studijų vadovai, išleistos nacionalinio tapatumo išsaugojimo globalizacijos sąlygomis srities metodinės studijos. Projekto dalyviai paskelbė kelis šimtus mokslinių publikacijų. Šiuo metu, gavus papildomą finansavimą, atliekamas segmentuotas sociologinis Lietuvos HSM doktorantūros ir podaktaro studijų vertinimo ir perspektyvų tyrimas.

Lietuvos visuomenė įvairiomis progomis ir išsamiai buvo supažindinama su projekto tikslais bei eiga: surengtos dvi radijo laidos per Lietuvos radijo Pirmąją programą, paskelbtos penkios publikacijos nacionalinėje bei mokslinėje žiniasklaidoje.Biotechnologijos institutas

skelbia priėmimą į biochemijos mokslo krypties dieninę doktorantūrą. Stojantieji į doktorantūrą pateikia: prašymą direktoriui, gyvenimo aprašymą, magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedų kopijas, dviejų mokslininkų rekomendacijas, paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas ar doktorantūros krypties mokslinį referatą.Dokumentai priimami iki š. m. rugsėjo 12 d. V. A. Graičiūno g. 8, 414 kab., LT-02241 Vilnius. Išsamesnė informacija dėl doktorantūros studijų instituto tinklapyje www.ibt.lt/lt/mokomoji-veikla/doktorantura arba telefonu (370 5) 260 2109, 260 2103. Konkursas vyks rugsėjo mėnesį.


Direktorius 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

skelbia priėmimą į humanitarinių mokslų filologijos krypties  (04 H) lietuvių literatūros šakos (2 vietos) ir folkloro šakos  (1 vieta)

dieninę
DOKTORANTŪRĄ


Stojantieji į doktorantūrą asmenys pateikia:


• prašymą instituto direktoriui;
• magistro laipsnio arba jį atitinkančios kvalifikacijos diplomą ir jo priedą;
• gyvenimo aprašymą;
• dviejų mokslininkų rekomendacijas;
• savo mokslo darbų sąrašą ir darbų atspaudus, konferencijose skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus, įvairių mokslo premijų diplomų kopijas;
• dvi nuotraukas dokumentams;
• asmens tapatybės kortelės arba paso paskutinio puslapio kopiją;
• mokslinį projektą (jame suformuluoti preliminarią būsimos disertacijos temą ir jos problematiką; bendrais bruožais aptarti tos temos tyrinėjimų būklę; nurodyti pasirinktos temos aktualumą pasirinktai mokslo krypčiai ir šakai; aptarti galimus tyrinėjimo metodus; apimtis – 4–5 p.).

Dokumentai priimami Lietuvių literatūros ir tautosakos  institute, Antakalnio g. 6, 10308 Vilnius, 204, 206 kab. iki 2008 m. rugsėjo 19 d.  Priėmimo konkursas įvyks 2008 m. rugsėjo 25 d. 10 val. Posėdžių salėje (207 kab.). Daugiau informacijos teiraukitės tel./faks. (8 ~ 5) 261 6254, el. p. jurgusa@llti.ltLietuvoje bus gaminami ŽIV ir hepatitą nustatantys rinkiniai

Lietuvos medicininės diagnostikos bendrovė SORPO šiais metais planuoja pradėti reagentų rinkinių, skirtų nustatyti ŽIV, hepatitus B ir C bei daugelį kitų ligų, gamybą. Taip SORPO taps pirmąja Rytų Europos bendrove, gaminsiančia šiuos diagnostinius rinkinius. Į naujų technologijų įdiegimą iš viso planuojama investuoti apie 1 mln. litų. Rinkiniai pagal gamybos sutartį bus gaminami didžiausioje šalies biotechnologijų bendrovėje Fermentas.

„Šių rinkinių gamyba Lietuvoje – svarbus žingsnis šalies medicininės diagnostikos pramonėje. Iki šiol tokie rinkiniai į Lietuvą buvo tik importuojami, tačiau netrukus galėsime jais ne tik aprūpinti šalies sveikatos priežiūros įstaigas, tyrimų laboratorijas, bet ir pasiūlyti užsienio rinkoms“, – teigia SORPO direktorius dr. Džiugas Paulauskas.

SORPO planuoja pradėti gaminti iš viso 14 naujų rinkinių. Visi jie bus sertifikuojami pagal Europos Sąjungos reikalavimus. Naujieji rinkiniai veiks pagal itin tikslų realaus laiko polimerazinės grandininės reakcijos metodą.

„Pasaulyje sparčiai auga molekulinės diagnostikos produktų paklausa, todėl tikslinga šių rinkinių gamybą pradėti ir mūsų šalyje. Aišku, tam būtina turėti patirties ir tinkamą gamybinę bazę“, – sako Fermento generalinis direktorius Algimantas Markauskas. Pasak jo, Lietuvos bendrovių kompetenciją šioje srityje akivaizdžiai rodo ir tai, kad naujieji rinkiniai bus gaminami iš Fermento kuriamų komponentų.

Bendradarbiaudama su Fermentu bendrovė SORPO nuo 2006 m. gamina reagentų rinkinius medicininei diagnostikai. Šiuo metu bendrovė gamina ir jau eksportuoja į daugelį pasaulio šalių 10 rinkinių.

Naujaisiais SORPO rinkiniais, kurie pasirodys šiemet, kaip minėta, bus galima nustatyti ŽIV, hepatitus B ir C bei daugelį kitų virusų (pavyzdžiui, citomegalo, Epstein-Barr). Rinkiniai ligą ne tik diagnozuos, bet ir leis stebėti, kaip ji gydoma.


„SORPO“ informacija 

Kviečia dalyvauti lituanistikos programoje

Švietimo ir mokslo ministerija, vykdydama Lituanistikos (baltistikos) studijų ir mokslinių tyrimų skatinimo užsienio šalių mokslo ir studijų institucijose 2008-2010 programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 222 (Žin., 2008, Nr. 33-1167), skelbia konkursą šios Programos priemonių projektams finansuoti.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos kartu su Lituanistikos (baltistikos) centrais užsienyje kviečiamos teikti: 1) bendrus užsienio ir Lietuvos lituanistų ir (ar) baltistų mokslinių tyrimų, 2) lietuvių kalbos ir kultūros ar mugių organizavimo 3) lietuvių kalbos užsienyje dėstytojų kvalifikacijos kėlimo kursų, 4) užsienio šalių lituanistų (baltistų) stažuočių Lietuvoje ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų lituanistų (baltistų) studijų ir mokslinių stažuočių užsienio lituanistikos centruose projektus.

Vertinant ir atrenkant projektus pirmenybė bus teikiama projektams, kuriuose atsispindės planuojamos veiklos svarba lituanistinio (baltistikos) centro išlikimui, projekto plėtra ir tęstinumas tolesnėje centro lituanistinėje veikloje (pasibaigus projektui), ryšis su kitomis mokslo ir akademinių mainų programomis, galimas santykis su vietos lietuvių emigracine bendruomene. Taip pat bus atsižvelgiama į projektų rengėjų ir lituanistinių centrų indėlį į lituanistikos ir baltistikos populiarinimą užsienyje bei projektų finansinį pagrįstumą.

Projektų paraiškas ir numatomų išlaidų sąmatas prašome pateikti Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento Akademinio mobilumo skyriui iki 2008 m. rugsėjo 15 d., adresu Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius.

Iškilus klausimams prašome kreiptis į Studijų departamento Akademinio mobilumo skyriaus vyresnįjį specialistą Saulių Grybkauską tel. (8 ~ 5) 219 0123, el. p. Saulius.Grybkauskas@smm.lt.


LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

daugiau

PRATĘSTA XIV PLMKS REGISTRACIJA

XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo pranešėjų registracija pratęsiama iki š. m. rugsėjo 14 d. Kviečiame registruotis internetiniu adresu: www.mks14.com Keturioliktasis Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (PLMKS) įvyks Padėkos dienos savaitgalį, lapkričio 26–30 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL. Iki šiol jau yra užsiregistravę apie 80 pranešėjų – 27 iš JAV ir kitų užsienio šalių, likusieji – iš Lietuvos. Tikimasi, kad iki rugsėjo 15 d. prisidės dar apie 30 pranešėjų.

Šis PLMKS yra sukaktuvinis, nes simpoziumai Čikagoje pradėti rengti prieš 40 metų. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, jie pradėti ruošti pakaitomis JAV (Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL) ir tėvynėje. Amerikoje PLMKS ruoša rūpinasi JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdyba (pirm. Vytautas Maciūnas), o Lietuvoje – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

XIV PLMK simpoziumo temos: svarbiausi užsienio lietuvių ir Lietuvos rūpesčiai, pasiekimai, šiuolaikiniai darbai ir ateities planai. Tačiau simpoziumas – ne tik paskaitos, bet ir atgaiva, nes jo metu vyks įvairūs meniniai, kultūriniai renginiai, bus daug puikių progų susitikti pažįstamus iš arti ir tolimesnių vietovių, susipažinti su dar nepažįstamais, ypač mokslininkais ir svečiais iš Lietuvos. Visuomenė maloniai kviečiama gausiai dalyvauti ne tik plenarinėse ir mokslinėse sesijose, bet visuose simpoziumo renginiuose.

 

XIV PLMKS informacija

 

daugiau

Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos institutas skelbia viešą konkursą instituto direktoriaus pareigoms užimti

 Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos institutas skelbia viešą konkursą instituto direktoriaus pareigoms užimti

daugiau

Vyks XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

Lietuvos ir išeivijos akademinės bendruomenės bei kultūros ir meno atstovus kviečiame dalyvauti XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos (PLMK) simpoziume, kuris vyks 2008 m. lapkričio 26–30 d. Lemonte (Čikagos priemiestyje), Ilinojaus valstijoje, JAV. Visus norinčiuosius dalyvauti simpoziume prašome iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. registruotis simpoziumo internetinėje svetainėje adresu http://www.mks14.com.

daugiau

Europos mokslinių tyrimų erdvė: pradėtas Liublianos procesas

 Gegužės 29–30 d. vykusioje Europos Sąjungos Konkurencingumo taryboje jos mokslinių tyrimų dalies ministrai priėmė tarybos išvadų tekstą ir taip patvirtino savo tvirtą norą pradėti Liublianos procesą, kuriuo siekiama iki galo įgyvendinti Europos mokslinių tyrimų erdvės (toliau – EMTE) uždavinius. Mintis pradėti šį procesą kilo Neformalioje konkurencingumo taryboje, vykusioje Liublianoje 2008 m. balandžio mėn., tačiau jo šaknys glūdi Lisabonos strategijos nuostatose.

daugiau

Skelbimai 2008/07/10

CHEMIJOS INSTITUTAS
skelbia priėmimą į fizinių mokslų srities chemijos krypties (03 P) dieninę doktorantūrą.

Stojantieji į doktorantūrą asmenys iki 2008 m. rugsėjo 18 d. moksliniam sekretoriui pateikia:

1) prašymą instituto direktoriaus vardu;
2) gyvenimo aprašymą;
3) kvalifikacinio magistro laipsnio ir jo priedų kopijas;
4) dviejų mokslininkų rekomendacijas;
5) paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas arba doktorantūros krypties mokslinį referatą;
6) 2 nuotraukas 3x4 cm.

Dokumentai priimami A. Goštauto g. 9, 218 kab., Vilnius LT-01108, tel. (8 ~ 5) 266 1294, 264 8884 (http://www.chi.lt).


DirektoriusFIZIKOS INSTITUTAS
Skelbia konkursą į fizikos mokslų krypties doktorantūrą. Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki š. m. rugsėjo 10 d.  Fizikos instituto moksliniam sekretoriui pateikia:

1) prašymą instituto direktoriui;
2) magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo ir jo priedų kopijas;
3) dviejų mokslininkų rekomendacijas;
4) gyvenimo aprašymą;
5) savo mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas arba doktorantūros krypties mokslinį referatą.

Adresas: Savanorių pr. 231, LT-02300 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 266 1649.

DirektoriusLietuvos energetikos institutas
skelbia priėmimą į
technologijos mokslų
energetikos ir termoinžinerijos krypties (06 T),
dieninę doktorantūrą

Doktorantūros studijų metu sudaromos sąlygos papildomai dirbti disertacijos temos srityje; yra galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, stažuotis užsienio mokslo centruose, dalyvauti tarptautinėse konfe-rencijose, įsilieti į aktyvų instituto Jaunųjų mokslininkų sąjungos (http://jms.lei.lt) kolektyvą prašymą instituto direktoriaus vardu, kuriame nurodo doktorantūros kryptį (prašymo formą rasite www.lei.lt, Informacija, Doktorantūra);

- gyvenimo aprašymą;
- kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomą ir jo priedą bei jų kopijas;
- dviejų mokslininkų rekomendacijas, skirtas LEI Doktorantūros komisijai;
- paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, o jeigu jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
- asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei asmens tapatybės kortelės arba paso paskutinio puslapio kopiją;
- kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Pastaba. Būsimiems doktorantams siūloma atvykti išankstiniam pokalbiui su galimais doktorantūros moksliniais vadovais.
Dokumentai priimami Lietuvos energetikos institute, Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, 233 kab.nuo 2008 m. rugpjūčio 11 d. iki rugpjūčio 28 d.


Priėmimo konkursas įvyks 2008 m. rugpjūčio 29 d. 9 val. 202 kab.


Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 ~ 37) 401 809, faks. (8 ~ 37) 351 271, el. p. jolanta@mail.lei.lt, www.lei.ltBIOCHEMIJOS INSTITUTAS

skelbia priėmimą į biochemijos mokslo krypties dieninę doktorantūrą.

Stojantieji pateikia:
- prašymą instituto direktoriaus vardu;
- gyvenimo aprašymą;
- kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedo kopijas;
- dviejų mokslininkų rekomendacijas;
- paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, jei jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
- kitus, priėmimo skelbime nenurodytus, bet jų nuomone svarbius dokumentus.

Dokumentai priimami iki š. m. rugpjūčio 31 d. adresu: Mokslininkų g. 12, 203 kab., LT-08662 Vilnius. Telefonas pasiteirauti (8 ~ 5) 272 9144. Konkursas vyks rugsėjo mėn.

daugiau

Netekome Vytauto Spečiūno (1946–2008)

Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto (MELI) darbuotojai giliai liūdi sukrėsti netikėtos žinios – 2008 m. liepos 7 d. savo tėviškėje staiga mirė žinomas istorikas, daugiau kaip 30 metų rengęs lietuviškąsias enciklopedijas, Lietuvos istorijos redakcijos vedėjas Vytautas SPEČIŪNAS.

Išskirtinių gabumų, labai darbštus, pareigingas, principingas, tolerantiškas bendradarbis ir bičiulis. V. Spečiūnas yra suredagavęs tūkstančius enciklopedijų straipsnių, šimtus jų parašęs. Taip pat parengė spaudai keletą knygų: Marijos Gimbutienės Senoji Europa, Williamo Urbano Žalgiris ir kas po jo, Lietuvos Metrikos kelis tomus, straipsnių rinkinius Gediminaičiai, Lietuvos didieji kunigaikščiai, Lietuvos valdovai.

Savo darbais įrodė, kad yra vertas daktaro mokslinio laipsnio, nors dėl sunkaus įtempto enciklopedininko darbo disertacijos neparašė.

Vytauto Spečiūno mirtis yra didelė netektis ne tik enciklopedijų leidybai, bet ir Lietuvos istorijos mokslui.

Mes, Vytauto Spečiūno bendradarbiai, bendraminčiai ir bičiuliai, reiškiame gilią užuojautą jo Mamai, žmonai Jovitai, dukrai Indrei ir sūnui Domantui.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto kolektyvas

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu