MOKSLASplius.lt

Renginiai

„Baltic Grid“ projektui jau metai!

 Baltijos šalys jau metus bendradarbiauja, kurdamos paskirstytųjų skaičiavimų tinklą BalticGrid. Projekte dalyvauja 10 institucijų iš 6 šalių. Lietuvai atstovauja VU Matematikos ir informatikos fakultetas (VU MIF) bei VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (VU TFAI). 2006 m. lapkričio 27 d. įvyko VU TFAI BalticGrid projekto dalyvių susitikimas; jame dalyvavo instituto kompiuterių telkinio administratoriai, programų kūrėjai bei mokslininkai, naudojantys BalticGrid tiekiamus resursus savo moksliniam darbui. Grid vartotojai bei programų kūrėjai išsakė savo lūkesčius bei pasidalino patirtimi, įgyta pritaikant programinę įrangą prie Grid aplinkos. Kompiuterinių sistemų administratoriai pristatė neseniai Grid aplinkoje įdiegtas naujoves bei patobulinimus. BalticGrid projekto visuotinėje konferencijoje Rygoje spalio 4–6 d. dalyvavę delegatai supažindino kolegas su projekto laimėjimais ir tolesnės veiklos gairėmis.

daugiau

Šv. Kristoforo statulėlės surado naujuosius savininkus

 Kol dešimt Šv. Kristoforo statulėlių Vilniaus rotušėje kantriai laukia, kada bus įteiktos labiausiai pasižymėjusiems vilniečiams, priminsime netoli Vilniaus miesto bičiulio Erfurto esantį nedidelį Arnstado miestelį Vokietijoje. Ant jo aikštėje esančio namo sienos yra šv. Kristoforo paveikslas. Žmonės tiki, kad, jei eidamas pro šalį pažvelgsi į Kristoforą, tai tą dieną šventasis apsaugos nuo nelaimių. Miestelio gyventojai tiki šia legenda.

daugiau

Vakaras Vytautui Mačerniui: atitikimai

 Lapkričio 23 d. Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) vykusiame vakare pristatyta profesorės Viktorijos Daujotytės knyga Karalių gėlė iš Žemaitijos pelkių.

Kultūros vakarą rengė Lietuvos dailės muziejus, Vilniaus žemaičių kultūros draugija, Šatrijos Raganos bendrija ir Vilniaus dailės akademijos leidykla, išleidusi šią knygą.Vakarą pradėjęs Romualdas Budrys priminė, kad studijuodamas Vytautas Mačernis dirbo gidu Vilniaus miesto muziejuje. Prasminga, kad vakaras įvyko būtent ten.

daugiau

Baltistika, suvokta kaip visuma

 Baltistikos pasaulis šiemet mini 150-ąsias žymaus mokslininko Eduardo Volterio gimimo metines* . Ta proga rugsėjo pabaigoje Sankt Peterburgo valstybiniame universitete, kur E. Volteris ilgą laiką dirbo Lyginamosios kalbotyros katedros privatdocentu, vyko tarptautinė mokslinė konferencija Eduardas Volteris ir baltistika kaip kompleksinis mokslas. Konferencijos pavadinimas atspindi išties platų mokslininko interesų ratą: daugiau kaip 400 jo darbų skirta baltų kalbotyros, folkloro, etnologijos, tekstologijos ir archeologijos klausimams. Ši asmenybė sieja tris valstybes – Latviją, kurioje E. Volteris gimė, aktyviai bendradarbiavo su šios šalies mokslininkais ir kultūros veikėjais, Rusiją, kurioje praleido daug akademinės bei kultūrinės veiklos metų, ir Lietuvą – jos tyrinėjimams skirta didžiausia dalis mokslininko darbų.

daugiau

Žemėje kurs gabalėlį žvaigždės

 Lietuvos energetikos institutui - 50 metų. Jo istorija prasidėjo 1956 m. rugsėjo 5 d., kai Lietuvos mokslų akademijos Fizikos-technikos institutas buvo reorganizuotas į Fizikos ir matematikos, Statybos ir architektūros bei Energetikos ir elektrotechnikos institutus. Pastarasis 1967 m. pakeitė pavadinimą į Fizikinių-techninių energetikos problemų institutą, kuriame vyravo šiluminės fizikos ir hidrodinamikos mokslinių tyrimų darbai. 1992 m. institutas dar kartą pakeitė pavadinimą - į Lietuvos energetikos institutą. Dabar jame tęsiami fundamentiniai šiluminės fizikos, degimo procesų branduolinių reaktorių termohidraulikos, medžiagų mokslo, metrologijos, hidrologijos darbai, vis labiau plečiami vandenilio energetikos tyrimai, tačiau svarbiausi darbai skirti Lietuvos energetikos plėtojimui, tobulinimui, saugumo užtikrinimui ir patikimumo didinimui.

Lietuvos energetikos instituto direktorius prof. Eugenijus Ušpuras trumpame jubiliejiniame pranešime teigė, kad nuo 2002 m. institutas uždirba 60 proc. lėšų iš pramonės ir ūkio subjektų pagal tarptautines sutartis, jiems atlikdamas užsakomuosius tyrimus, o 40 proc. lėšų gauna kaip valstybės subsidiją moksliniams tyrimams atlikti. Taigi institutas gyvena ne vien iš Ignalinos AE užsakymų, kaip kartais manoma, nes iš kitų šalies įmonių lėšų gauna daugiau, negu iš AE. Tarp užsakovų yra Achema, Mažeikių nafta ir kitos įmonės.

daugiau

Siekiant mokslo ir gamybos sąjungos

 Spalio 13 d. Vilniuje, „Holiday Inn“ viešbučio konferencijų salėje vyko seminaras, kurio tema - „Mokslo žinios verslui - inovacijų sėkmės pavyzdžiai ir perspektyvos“. I ciklas: Inovacijų finansavimo galimybės aukštųjų technologijų įmonėse. Seminaro rengėja - VšĮ „Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutas“.

daugiau

Sklendžia daugiasparnė „Santaros-Šviesos“ paukštė (4)

Santariečiai kaip giminiečiai: Rita Kavolienė ir Valdas Adamkus Pradžia Nr. 13, 14, 15
Tęsiame įspūdžius iš keturioliktosios „Santaros-Šviesos“ konferencijos Anykščiuose.
Algimantas Gureckas - vienas iš tų šviesiečių, kurie „Santarą-Šviesą“ gali vertinti tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Jam pačiam keista, kad Vokietijoje 1946 m. įsteigta „Šviesa“, persikėlusi į JAV ir būdama beveik identiškos ideologijos bei krypties su „Nepriklausomais studentais“, vėliau ir su „Santara“, iš pradžių su šiais judėjimais nerado bendros kalbos.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu