Mokslo Lietuva - Diskusijos http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/taxonomy/term/23/0 lt Mokslas, politika, progresas ir etika http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4144 <!--paging_filter--><p>Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas Rimas Norvaiša publikacijoje „Mokslas, etika ir politika Lietuvoje“ („Mokslo Lietuva“, 2011 lapkričio 10 d., Nr. 19) pasisako strateginiais mokslo vystymo klausimais, kurie ypač reikšmingi ateičiai. Išsakytos mintys man priminė mano 60-ties metų gyvenimą ir veiklą. Sakyčiau, kad atpažinau savo negandas ir šviesesnes gyvenimo dienas.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4144">daugiau</a></p> Diskusijos Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4144 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Šeimos dvasinio paveikslo konceptas http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4082 <!--paging_filter--><p><img class="right" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/ralys.otherthumb.JPG" alt=" " width="85" height="120" />Labai miela prisiminti pačius gražiausius žmogaus gyvenimo momentus, tai – atėjimas į pasaulį ir galimybė padėkoti Dievui bei savo tėvams už didžiąją dovaną – meilę. Dėl jos ir mano gyvenimas tapo prasmingas per santuokos ryšį, sakramentą, paliko labai gražų gyvenimo pavyzdį man, kaip žmogui ir kunigui, jau 46 gyvenimo metus skaičiuojančiam ir 40 metų tarnaujančiam Bažnyčiai.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4082">daugiau</a></p> Diskusijos Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4082 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Mokslas, etika ir politika Lietuvoje http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4078 <!--paging_filter--><p align="justify">Pastaraisiais metais apie mokslo sistemos problemas diskutuojama tik viešais pareiškimais arba bendraminčių konferencijose. Išblėso maždaug prieš dešimtmetį vykusios viešos diskusijos tarp humanitarų ir gamtos mokslų atstovų dėl mokslo vertinimo. Po to, kai šios dvi grupės buvo išskirtos įstatymiškai, o sprendimų priėmimo galią gavusieji politikai įsitvirtino ŠMM, bent kiek svarbesni mokslo politikos klausimai viešai daugiau neaptarinėjami teigiant, kad viskas jau nuspręsta partijų susitarime dėl mokslo ir studijų sistemos pertvarkos principų bei mokslo ir studijų sistemos reformos metmenyse. Tuo tarpu be jokių dvejonių vykdoma mokslo politika kelia rimtų abejonių dėl galimų neigiamų pasekmių mokslo sistemos Lietuvoje pagrindams.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4078">daugiau</a></p> Diskusijos Fri, 02 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4078 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Pasaulio ir vilniaus anykštėnų bendruomenės mokslinė, edukacinė ir kultūrinė veikla http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3969 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="right" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/anykstenai_1.otherthumb.jpg" alt=" " />Pastaruoju metu, siekiant tikros, ne tariamos ar vien „runkeliams“ dirbtinai deklaruojamos demokratijos, ypač natūraliais pavyzdžiais skiepijant pirmuosius gyventojų savivaldos ir saviugdos daigus, ypatingą reikšmę Lietuvoje įgauna įvairaus lygio bendruomenės, ypač jų kūrimasis, darbai bei veiklos plėtra.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3969">daugiau</a></p> Diskusijos Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3969 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Ar įžiebs sinergijos ugnį simpoziumo ir forumo jungtuvės http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3893 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/simpoziumas.otherthumb_0.JPG" alt=" " />XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, liepos 3–5 dienomis vykęs Kaune ir Vilniuje, buvo išskirtinis – vyko kartu su liepos 4–5 dienomis Vilniuje surengtu Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu. Jungtuvėmis iš reikalo ar per prievartą nepavadinsi, veikiau mokslo ir verslo integracijos vienas iš paieškos būdų. Tiesa, kaip ir kone visos ligi šiol vykusios ir tebevykstančios integracijos, taip ir ši atlikta valingu organizatorių sprendimu. Ko gero, sprendimas pasiteisino: ekonomikos forumo renginiuose nemažai dėmesio buvo skirta mokslo ir verslo bendradarbiavimui, o simpoziumo renginiuose – verslumo skatinimui.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3893">daugiau</a></p> Diskusijos Tue, 23 Aug 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3893 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Grąžinkime mokslui lietuvių kalbą! http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3786 <!--paging_filter--><br /> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3786">daugiau</a></p> Diskusijos Fri, 08 Jul 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3786 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Apie šiuolaikinio meno centrą http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3761 <!--paging_filter--><p align="justify">Dailės parodų rūmai, dabar vadinami Šiuolaikinio meno centru,<strong> </strong>buvo pastatyti 1965 metais Kultūros ministerijos ir Lietuvos dailininkų sąjungos Dailės fondo lėšomis. Fondas už šį statinį sumokėjo apie milijoną rublių. Kurį laiką pastatas priklausė Dailininkų sąjungai, vėliau buvo perduotas Kultūros ministerijai. <br />1992 m. buvo paskelbtas konkursas vadovo pareigoms eiti. Posėdyje dalyvavo dailininkų sąjungos atstovai, Kultūros ministerijos atstovas V. Liutkus, Dailės akademijos atstovas A. Šaltenis. Vadovu buvo išrinktas K. Kuizinas. Su naujai išrinktu direktoriumi buvo sutarta, kad parodų rūmų ekspoziciją planuos Dailininkų sąjunga (50 %), Kultūros ministerija (30 %) ir Parodų rūmų direkcija (20 %). Tačiau naujasis direktorius sulaužė komisijai duotą žodį ir viską ėmė spręsti pats vienas. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3761">daugiau</a></p> Diskusijos Fri, 01 Jul 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3761 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Ar studentams sudaromos sąlygos studijuoti? http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3660 <!--paging_filter--><br /> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3660">daugiau</a></p> Diskusijos Fri, 27 May 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3660 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Mylinti ir dvasinga šeima – stipri valstybė Lietuva http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3619 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/Ralys.otherthumb.JPG" alt=" " width="140" height="110" />Šeima kaip pirminis socialinis institutas, vykstant esminėms pastarųjų metų Lietuvos visuomenės transformacijoms, patiria ryškių pokyčių. Keičiantis visuomenės struktūrų funkcionavimo principams ir santykiams, turintiems trumpalaikių ir ilgalaikių pasikeitimų dimensijos, kinta ir šeimos funkcijos. Keičiasi šeimos vaidmuo visuomenėje bei individo gyvenime. Šeimos kitimo tendencijos glaudžiai siejasi su istorine ir kultūrine šalies, tiek emigracijos, o kartu integracijos į pasaulio bendruomenę raida. <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3619">daugiau</a></p> Diskusijos Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3619 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Studijų reformos vaisiai http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3616 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/ieva_kacinskaite.otherthumb.jpg" alt=" " />Štai ir praėjo dveji metai po naujojo Mokslo ir studijų įstatymo įsigaliojimo. Sužinojus pavasario sesijos rezultatus, pamatysime tikruosius naujosios Švietimo reformos vaisius. Deja, vaisiai turbūt nebus labai gardūs. Pažvelkime atidžiau į pagrindines naujoves, kurios laukia šių metų antrakursių.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3616">daugiau</a></p> Diskusijos Wed, 11 May 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3616 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva