MOKSLASplius.lt

Skelbimai

Vydūno premijos

Vydūno premijos

Vydūno draugija yra numačiusi skirti premijas geriausiems 2011 metais ginamiems humanitarinių ir socialinių mokslų magistro darbams, skirtiems Vydūnui. Vertinimui pristatomi magistro darbai gali būti iš filosofijos, religijotyros, literatūrologijos, kalbotyros, menotyros, sociologijos, kultūrologijos, istorijos, etnologijos, knygotyros, žurnalistikos, edukologijos, psichologijos, politologijos, taip pat iš medicinos sričių. Gali būti pristatomi ir magistriniai darbai iš dailės, muzikos, taip pat kino kūriniai, režisuoti spektakliai bei aktoriniai vaidmenys

daugiau

Paskirtos mokslo premijos užsienio lietuviams

Už tarptautinio lygio mokslo pasiekimus ir bendradarbiavimą su Lietuva šiemet bus apdovanoti keturi užsienio lietuviai. Mokslo premijas gaus JAV gyvenantys literatūrologė Violeta Kelertienė ir informacinių technologijų specialistas Algirdas Avižienis, chemikas Viktoras Algirdas Sniečkus iš Kanados ir Austrijoje dirbanti biologė Irutė Meškienė. Mokslo premijomis siekiama paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus tapti Lietuvos mokslo ambasadoriais ir su iškiliais lietuvių kilmės mokslininkais supažindinti Lietuvos visuomenę.

Vašingtono universiteto JAV, Skandinavijos studijų departamento profesorė literatūrologė Violeta Kelertienė apdovanojama už aktyvią Lietuvos kultūros, lituanistikos ir mokslo sklaidą užsienyje ir Lietuvoje.

Queens universiteto Kanadoje chemijos departamento profesorius Viktoras Algirdas Sniečkus premijos nusipelnė už ilgametę mokslinę veiklą ir pasiekimus organinės chemijos srityje, už pagalbą Lietuvos ir Baltijos valstybių mokslininkams mezgant tarptautinius ryšius.

Vienos universiteto Austrijoje profesorė Irutė Meškienė premija įvertinta už pastarojo dešimtmečio pasiekimus molekulinės biologijos srityje ir vaisingą bendradarbiavimą su Lietuvos mokslininkais.

Kalifornijos Los Andželo universiteto JAV profesorius emeritas informacinių technologijų specialistas Algirdas Avižienis apdovanojamas už svarų indėlį atkuriant Vytauto Didžiojo universitetą ir kuriant nepriklausomos Lietuvos mokslo ir studijų sistemą.

Švietimo ir mokslo ministerija iškiliausiems užsienyje gyvenantiems lietuviams mokslo premijas skiria jau ketvirti metai. Premijų tikslas – skatinti išeivijos mokslininkus puoselėti lietuvybę ir siekti, kad jie garsintų Lietuvą, palaikytų glaudžius ryšius su Lietuvos mokslo bendruomene ir dalyvautų bendrose mokslo programose. Taip pat skatinti juos aktyviai dalyvauti užsienio lietuvių bendruomenių veikloje. Mokslo premijos dydis – 13 tūkst. litų.

Premijų iškilmingas įteikimas planuojamas rudenį. Numatoma, kad premijų laureatai savo pasiekimus visuomenei pristatys skaitydami viešas paskaitas.

Išsamesnė informacija: Aušra Gribauskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo ir technologijų departamento Tarptautinių mokslo programų skyrius, tel. (8 5) 21 90 119.

Komunikacijos skyrius

Tel. (8 5) 219 0132

daugiau

Prenumeruokite „Mokslo Lietuvą“

  Jeigu norite ir toliau skaityti „Mokslo Lietuvą“, pats laikas laikraštį užsiprenumeruoti ir užprenumeruoti savo artimam bičiuliui, buvusiam mokytojui, dėstytojui ar kaimynui.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu