MOKSLASplius.lt

Diskusijos

Kokios reikia „Mokslo Lietuvos“

Iš kur toks neigimas?

Visi jaučiame nemaža kultūros spragų, nors mūsų muzikai, aktoriai, dailininkai yra pasiekę nemažų laimėjimų. Apie tai rašoma daugiausiai mažų tiražų plačiau sklindančiuose spaudos leidiniuose, keliais sakiniais.

Mokslo pasauliui skiriamas laikraštis Mokslo Lietuva, kurio darbuotojai ir rėmėjai ypač domisi mokslu ir visiems praneša apie mokslininkų darbus, jų istoriją, dabarties nagrinėjimus.

daugiau

Kokios reikia „Mokslo Lietuvos”

Redakcija gavo pirmuosius skaitytojų laiškus, atsiliepiančius į raginimą kartu pamąstyti, kokios reikia Mokslo Lietuvos. Įdomu, kad greičiausiai reagavo tie, kurie patys dirba spaudos darbą arba yra su juo susiję. Už tai jiems esame dėkingi. Mokslininkai, kaip dažniausiai būna, įpratę išsakyti nuomones prieš tai gerokai pasvarstę. Matyt, taip bus ir šiuo atveju.

Pirmuose redakciją pasiekusiuose laiškuose autoriai ne tiek svarsto, kokia turėtų būti Mokslo Lietuva, kiek reaguoja į ekspertų vertinimą. Spausdiname jų nuomones, nes skaitytojams pažadėjome tai daryti.

Vis dėlto diskusijų dėl laikraščio ateities nenorėtume suvesti tik į pačių ekspertų darbo ekspertavimą. Jie savo poziciją išsakė, redakcija į kritiką ir pastabas atsižvelgia: mėginame aktualinti ir gerinti publikacijų turinį, gerai suprasdami, kad tobulumui ribų nėra.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu