MOKSLASplius.lt

Skelbimai

Dėl Jūsų ir mūsų ateities

  Dėl Jūsų ir mūsų ateities

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2010 m. mokslininkų laikraščio Mokslo Lietuva projektui Mokslui, kultūrai ir visuomenei skyrė 45 tūkst. litų. Šios lėšos skirtos projektui, kuris užima 2–2,5 spaudos lanko, įgyvendinti. Visam laikraščiui leisti jokių lėšų redakcija neturi, mokslo institucijos mokamų skelbimų šiuo metu beveik nespausdina, nors ankstesniais metais tai buvo pagrindinis Mokslo Lietuvos leidybos šaltinis.

Lauksime mūsų skaitytojų pasiūlymų.


Redakcija

 

daugiau

Pristatyti lietuvių kalba išleisti Tomo Akviniečio veikalai

 Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas, vykdydamas projektą Pasaulio filosofijos klasikų paveldo lituanizacija: vertimai į lietuvių kalbą, į lietuvių kalbą išvertė ir išleido filosofijos klasiko Tomo Akviniečio knygą Filosofijos traktatų rinktinė.

daugiau

Nacionalinė programa – tautinio tapatumo ir paveldo istorinis pjūvis

Kaip mūsų tauta suvokė savo tapatumą istorijos tėkmėje – nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki dabarties žinių visuomenės, kokios jo raiškos formos, kas esame šiandien? Atsakymą į šį klausimą padės rasti fundamentiniai tyrimai, kuriuos numatoma atlikti įgyvendinant naują nacionalinę mokslo programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas. Programą patvirtino Švietimo ir mokslo ministerija, jos įgyvendinimą administruos Lietuvos mokslo taryba.

daugiau

Užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės mokslininkams skelbiamas konkursas mokslo premijoms gauti

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienyje gyvenantiems lietuvių kilmės mokslininkams mokslo premijoms gauti. Iki vasario 28 dienos užsienio šalių lietuvių bendruomenės gali siūlyti savo kandidatus. Šalyse, kuriose tokių bendruomenių nėra, paraiškas premijai gauti gali teikti patys mokslininkai.
Konkurse gali dalyvauti mokslo laipsnį ir (ar) pedagoginį vardą turintys Lietuvos Respublikos piliečiai, ilgiau nei trejus metus nuolat gyvenantys užsienyje, bei lietuvių kilmės asmenys, pateikę lietuvių kilmę įrodančius dokumentus.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu