MOKSLASplius.lt

Paveldas

Nuo dilogijos prie trilogijos

 Žymus lenkų istorikas Henrikas Visneris (Henryk Wisner) su dideliu atsidėjimu tiria 80 metų (1588–1668 m.) trukusį jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės, vadinamos Abiejų Tautų Respublika, arba trumpai – Respublika, laikotarpį, kai šalį valdė trys Vazų dinastijos valdovai: Zigmantas Vaza (lenkų istoriografijoje – Zigmantas III Vaza, 1587–1632 m.), du jo sūnūs – Vladislovas Vaza (lenkų istoriografijoje Vladislavas IV, 1632–1648 m.) ir Jonas Kazimieras (1648–1668 m.). Galime pasidžiaugti turį išsivertę dvi šio mokslininko knygas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo pavojai (1991 m.) ir Jonušas Radvila. Kėdainių šešėlyje (2000 m.). Mūsų istorijos specialistams, aišku, gerai pažįstami ir kiti gausūs šio mokslininko darbai.

daugiau

Svarbus dokumentų rinkinys

Istorijos, kultūros istorijos tyrinėtojai, o ypač susiję su lietuvių veikla išeivijoje sulaukė reto dokumentų rinkinio: Ateitininkų pėdsakais: Ateitininkų federacija išeivijoje 1945–1970 m. Tai Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių išeivijos instituto bendras leidinys*.
Dokumentų rinkinį sudarė, įvadą ir komentarus parašė dr. Ilona Bučinskytė. Darbo recenzentai: dr. Juozas Banionis ir dr. Alma Stasiulevičiūtė.

daugiau

Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą (6)

 Cingų labdaros fondas (vadovas Jonas Endriukaitis) ir VšĮ Sintautų akademija (projektų vadovas Vitas Girdauskas) į vienadienę ekskursiją Zanavykų patriotų takais pakvietė Vilniaus apskrities kai kurių lietuviškų mokyklų mokytojus ir moksleivius. Lietuviškumo propaguotojams Vilnijos krašte norėta parodyti ir visiškai skirtingo istorinio likimo Lietuvos kraštą – Zanavykiją. Vienas iš šios kelionės informacinių rėmėjų – Mokslo Lietuvos laikraštis.

daugiau

Knyga apie XIX–XX a. pirmosios pusės ukrainiečių ir lenkų konfliktus

2006 m. pabaigoje Lvove pasirodė Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto Eurointegracijos instituto direktoriaus dr. Bogdano Gud (Bogdan Gud) monografija Arkadijos žūtis: XIX–XX a. pirmosios pusės ukrainiečių ir lenkų konfliktai: etnosocialinis aspektas*, kuri 2008 m. jam tapo pagrindu ginant daktaro (Lietuvoje tai habilituoto daktaro) laipsnį. Monografijos mokslinis redaktorius – prof. Leonidas Zaškilniakas.

daugiau

Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą (5)

 Cingų labdaros fondas (vadovas Jonas Endriukaitis) ir VšĮ Sintautų akademija Lietuvos Sąjūdžio 20-mečio proga į vienadienę ekskursiją Zanavykų patriotų takais pakvietė Vilniaus apskrities kai kurių lietuviškų mokyklų mokytojus ir moksleivius. Lietuviškumo propaguotojams Vilnijos krašte norėta parodyti ir visiškai kitokio istorinio likimo Zanavykų kraštą. Vienas šios kelionės informacinių rėmėjų – Mokslo Lietuvos laikraštis.

daugiau

Klaipėdos krašto evangelikų bažnyčia – pleištas vokiečių rankose

 Pagaliau, jeigu vis dėlto atsiskyrimo priešininkams priklausomybė katalikiškai Lietuvos valdžiai būtų buvusi visiškai nepriimtina, tai būta dar vienos išeities: galėta vyriausiąja valdžia pripažinti Klaipėdos krašto seimelį ar jo pirmininką. Konvencijoje būta išlygos, jog religijos dalykai priklauso autonomijos kompetencijai. Kaip Klaipėdos krašto autonominės įstaigos, nepaisydamos D. Lietuvos ir jos administracijos nuomonės, tvarkė krašto švietimą, taip jos būtų galėjusios administruoti ir evangelikų bažnyčios reikalus.

daugiau

Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą (4)

 Cingų labdaros fondas ir VšĮ Sintautų akademija į vienadienę ekskursiją Zanavykų patriotų takais pakvietė Vilniaus apskrities kai kurių lietuviškų mokyklų (Pabradės gimnazijos Rytas, Dieveniškių, Sudervės ir Marijampolio vidurinių mokyklų) mokytojus ir moksleivius. Lietuviškumo propaguotojams Vilnijos krašte norėta parodyti ir kitokio istorinio likimo Lietuvos kraštą – Sūduvą. Vienas iš šios kelionės informacinių rėmėjų – laikraštis Mokslo Lietuva.

daugiau

Rūdšilio legendos

Iš žemės gelmių trykštantys krištoliniai šaltiniai, išlakūs pušynai ir skarotų eglių sienos – tai Rūdšilis, Zanavykų pasididžiavimo gamtos grožio viršūnė. Rytinis Rūdšilio pakraštys tvirtai įsirėmęs į Nemuno šlaitą. Čia išdidžiai legendomis apipintas stūkso Šėtijų piliakalnis, kurį žmonės Jundakalniu vadina. O ir Rūdšilis prie Šėtijų – jau Liekės kraštovaizdžio draustinio dalis. Šiaurėje Rūdšilį nuo Juškinės skiria Žiegždrio tarpgiris su Pažiegždriu ir jau bebaigiančiu išnykti Sirvydų kaimu. Kiek tolėliau į rytus prie Rūdšilio prigludę Kvietiškių, Tirmėnų, Šėtijų kaimai, o pietinis Liekės tarpgiris su Jančių ir Lekėčių kaimais neleidžia Rūdšiliui susisiekti su Paryžinės giria, kuri savo praeitimi taip pat turtinga ir galėtų daug, oi daug papasakoti...

daugiau

Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą (3)

 Cingų labdaros fondas ir VšĮ Sintautų akademija į vienadienę ekskursiją Zanavykų patriotų takais pakvietė Vilniaus apskrities kai kurių lietuviškų mokyklų (Pabradės gimnazijos Rytas, Dieveniškių, Sudervės ir Marijampolio vidurinių mokyklų) mokytojus ir moksleivius. Lietuviškumo propaguotojams Vilnijos krašte norėta parodyti ir kiek kitokio istorinio likimo Lietuvos kraštą – Zanavykiją. Vienas iš šios kelionės informacinių rėmėjų – Mokslo Lietuvos laikraštis.

daugiau

Kelionė iš Vilnijos į Zanavykų kraštą (2)

Tai, kad Lietuva yra nedidelė, kartais tampa kone priežodžiu, nors ir mažame gali būti daug įvairovės. Lietuvos įvairovę daugeliui iš mūsų dar reikia atrasti. Išvyka Zanavykų patriotų takais daugeliui kelionės dalyvių buvo nemenkos radybos. Ši Cingų labdaros fondo ir VšĮ Sintautų akademijos organizuota vienos dienos išvyka buvo skirta Vilniaus apskrities lietuviškų mokyklų moksleiviams ir mokytojams iš Pabradės, Dieveniškių, Sudervės, Marijampolio, Vilniaus miesto Viršuliškių vidurinės mokyklos, bet nenusiviltų ją pakartoję ir kitų Lietuvos vietų žmonės. Būtų gerai turėti ir tokius vedlius, kokius turėjo šios kelionės dalyviai: kultūros istoriką, Šakių krašto žinovą Albiną Vaičiūną, Sintautų akademijos vadovą Vitą Girdauską ir kitus. Kelionę praturtino ir Vilnijos lietuviškų mokyklų mokytojai, o savo dainomis – ir Pabradės Ryto gimnazijos moksleivės.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu