MOKSLASplius.lt

Pripažinimas

„… nes mokslas yra šviesa“

 Nacionalinės pažangos premijos simbolis – didžiulis tetraedras – jau trečius metus iš eilės papuošė Vilniaus universiteto Didįjį kiemą. Tetraedro keturias viršūnes Premijos iniciatoriai aiškina gana išmoningai: aukščiausia viršūnė simbolizuoja visuomenę, o kiti trys susikirtimo taškai – tai mokslas, verslas ir kultūra. Pastarosios trys sritys išreiškia bendradarbiavimą visuomenės pažangos labui. Daug kartų sumažintos tetraedro skulptūrėlės buvo įteiktos ir šių metų premijos laureatams. Skulptūrėlės kraštinėse išgraviruoti lotyniški žodžiai curiositas, sensualitas ir demonstratio (smalsumas, juslumas ir parodymas). Šiais žodžiais, tik italų kalba, didysis Leonardas kalbėjo apie kūrybos esmę, kuri neįmanoma be pasaulėjautos, daiktų tarpusavio ryšio ir gamtos stebėjimo, kitais žodžiais tariant, be smalsumo, ypatingos pajautos ir tikslingo idėjų įgyvendinimo. Kam geriau už genialųjį Renesanso epochos mokslininką ir menininką šitai buvo žinoti.

daugiau

Švedai įvertino Lietuvos mokslininką

 Lietuvos žemės ūkio universitetą (LŽŪU) pasiekė maloni žinia iš Stokholmo – Universiteto rektorius, profesorius, habilituotas daktaras Romualdas Deltuvas išrinktas Karališkosios Švedijos žemės ir miškų akademijos (santrumpa švedų kalba – KSLA) užsienio nariu. Jis tapo antruoju Lietuvos miškininku (pirmasis – akad. Leonardas Kairiūkštis), kuris buvo pagerbtas šios Akademijos.

daugiau

Vytautui Triponiui – Vilniaus medicinos draugijos mokslo premija

 2007 m. Vilniaus Medicinos draugijos premija ir diplomas Už geriausią mokslo darbą, įdiegtą į praktiką įteikti prof. Vytautui Triponiui. Darbą pristatė Vilniaus chirurgų draugija (pirmininkas doc. A. Gradauskas). Įvertintasis prof. V. Triponio darbas Įgimtų kraujagyslių ligų (arba kraujagyslių displazijų) diagnostikos ir gydymo įdiegimas Lietuvoje.

daugiau

Būti Lietuvos dalele

  Būtina prisiminti ir dar vieną pavardę – šios premijos įsteigimo idėjos autoriaus dr. Stasio Bačkaičio. Jį pažįstame kaip JAV lietuvių bendruomenės krašto valdybos vicepirmininką mokslo reikalams, daugelio Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumų organizatorių. Daug metų šią idėją dr. S. Bačkaitis puoselėjo ne vien savo širdyje, bet stengėsi ją skleisti, diegti plačiau, kol pagaliau idėja virto kūnu. Tik gaila, kad paties S. Bačkaičio nebuvo kartu su mumis Vilniuje, kai buvo teikiamos garbingos premijos pirmosios nominacijos.

daugiau

Konstitucija – valstybės gyvenamojo laikotarpio dokumentas

 Už Lietuvos teisės mokslo kūrimą ir plėtrą, indėlį į Lietuvos valstybės, jos konstitucionalizmo istorijos mokslinę analizę, akivaizdžią mokslinių tyrimų įtaką Lietuvos ir užsienio teisės istorijos mokslo raidai Mykolo Romerio universiteto senatas prof. habil. dr. Mindaugo MAKSIMAIČIO mokslo darbų ciklą Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos pristatė Mokslo premijų konkursui.

daugiau

„Aukso knyga“ – Pasaulio atminties nacionaliniame registre

 Regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektu pripažinta ir įtraukta į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą (Registracijos Nr. 17, 2007 m. gegužės mėn. 29 d.) Vilniaus universiteto bibliotekoje Vilniaus medicinos draugijos archyve saugoma Vilniaus medicinos draugijos narių registracijos knyga – Aukso knyga – Liber Aureus Caesareae Societatis Medicae Vilnensis. Šią knygą pasiūlyta įtraukti į nacionalinį registrą neatsitiktinai. 2005 m. Vilniaus medicinos draugija minėjo 200-ąsias įkūrimo metines. Ji buvo įkurta 1805 m. gruodžio 12 d. Tai pirmoji ir seniausia Medicinos draugija Rytų Europoje. Jos veikla tęsiasi iki šių dienų. Draugija susikūrė kaip gydytojų ir farmacininkų tobulinimosi, patirties ir mokslinės informacijos keitimosi organizacija. Jos veikla labai plati, aprėpianti ne tik medicinos mokslus, bet ir praktiką, farmaciją, higieną, visuomenės sveikatos ir sanitarinio švietimo sritis.

daugiau

Inauguruoti žymūs Latvijos mokslininkai

 Nuo šiol Lietuvos mokslų akademijos užsienio narių sąrašą papildė dviejų žymių Latvijos mokslininkų pavardės – profesoriaus Jurio EKMANIO ir profesorės Baibos RIVŽOS.

Lietuvos mokslų akademija rinkdama naujus užsienio narius šį kartą buvo ypač dėmesinga artimiausiems kaimynams Latvijos mokslininkams. Galimas dalykas, kad tai nėra atsitiktinumas, bet pirmieji tam tikro komplekso įveikimo požymiai: ligi šiol labai dažnai mokslo pranašų ieškoję tolesniuose ir toliausiuose kraštuose staiga juos aptinkame visai šalia, „braliukų“ žemėje. Šiemetinio Eurovizijos dainų konkurso metu lietuvių atlikėjai iš Latvijos atskrieję balai ir tas iš Rygos per visą Europą nuskraidintas baltiškas žodis „braliukai“ taip sušildė lietuvių širdis, kad ir mes į visa, kas latviška, dabar žvelgiame kaip į savo baltiškos giminės brolių ir seserų laimėjimus.

daugiau

Pripažinimas

Purdue universiteto garbės daktaras profesorius Romualdas ViskantaPasaulio spaudoje paskelbta, kad Lietuvos Mokslų akademijos užsienio nariui prof. Romui Viskantai suteiktas Purdue universiteto garbės daktaro vardas. Tai dar vienas šio pasaulinio garso mokslininko darbų ir nuopelnų pripažinimas. Jo darbų sritis – šiluminių mainų dinamika sprendžiant branduolinių reaktorių aušinimo problemas.

daugiau

Mokslo kelias atvedė į Lietuvą

 Paskutiniąją gegužės dieną Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje buvo teikiami Vilniaus universiteto garbės daktarų vardai. Seniausio šalies universiteto bendruomenės nariais tapo vienas minimaliai invazinės chirurgijos pionierių Europoje prof. habil. medicinos dr. Reinhardas Bitneris (Reinhardt Bittner) iš Vokietijos ir kalbininkas prof. habil. dr. Vojciechas Smočinskis (Wojciech Smoczyński) iš Lenkijos

daugiau

Mokslo kelias atvedė į Lietuvą

 Jo veikla neliko nepastebėta. R. Bitneris tapo Europos endoskopinės chirurgijos asociacijos valdybos nariu, Europos herniologų draugijos pirmininku, Amerikos–Europos herniologų draugijos garbės pirmininku, yra ilgametis Vokietijos minimaliai invazinės chirurgijos draugijos pirmininkas, Vokietijos chirurgų draugijos prezidentas, Vokietijos chirurgų asociacijos valdybos narys, Pietvakarių Vokietijos gastroenterologų draugijos viceprezidentas. Profesorius aktyviai dalyvauja Pasaulio chirurgų asociacijos, Tarptautinio kolorektinio vėžio klubo, Europos virškinamojo trakto draugijos, Tarptautinės skrandžio vėžio asociacijos ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu