Mokslo Lietuva - Sukaktys http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/taxonomy/term/33/0 lt Paminėtos Stepo Zobarsko 100-osios gimimo metinės http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3532 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/Zaborkas1.otherthumb.JPG" alt=" " width="85" height="120" />Taip sutapo, kad žiemai persiritus per savo paskutiniojo mėnesio vidurį ir Lietuvoje įsismaginus stipriems šalčiams, Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos kultūrinio gyvenimo organizatoriai sutarė vienu metu pažymėti du svarbius istorinius bei literatūrinius įvykius. Vasario 16-ąją dieną čia vyko Lietuvos Valstybės atkūrimo šventė, o tuojau po to – ir kraštiečio, knygų leidėjo, vertėjo, žinomo užsienio lietuvių visuomenės veikėjo bei rašytojo Stepo Zobarsko 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3532">daugiau</a></p> Sukaktys Sun, 03 Apr 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3532 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Tautotyros gaivintojas dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3464 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/grigas.otherthumb.JPG" alt=" " />„Mažos tautos teturi tik vieną stiprybę, būtent, dvasios švarumą. Kada jose teisybės jausmas gyvas, budrus ir stiprus, kada jose tėvynės meilė yra skaisti ir karšta, tada ta tauta turi savyje visa, ko jai reikia gyventi viduje ir pakelti pasitaikančias sunkių išbandymų valandas“<br />Vydūnas</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3464">daugiau</a></p> Sukaktys Thu, 17 Mar 2011 00:00:00 +0200 administratorius 3464 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Lietuvos teatro istorijos ir tradicijų draugijai – 20: istorija, problemos http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3463 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/teatro2.otherthumb.JPG" alt=" " width="140" height="105" />Lietuvos atgimimo metu Sąjūdis paliko ryškius pėdsakus visose mūsų gyvenimo srityse, taip pat ir teatro. Atsimenu, dar 1989 m. įvykęs Lietuvos teatro sąjungos suvažiavimas labai ryškiai išsakė savo poziciją. Nors tuometinis jos pirmininkas R. Adomaitis maldavo susirinkusių delegatų neatsiskirti nuo Rusijos sąjunginės teatro draugijos, nes iš ten Lietuvai plaukianti įvairiapusiška parama ir globa, delegatai nepakluso pirmininko prašymui ir vienbalsiai balsavo už laisvą, nepriklausomą Lietuvos teatro sąjungą. Tai didelė garbė Lietuvos teatrų pasiuntiniams! </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3463">daugiau</a></p> Sukaktys Thu, 17 Mar 2011 00:00:00 +0200 administratorius 3463 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Jablonskio pėdsakais ir šalia jų http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3428 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/Pirockinas1.otherthumb.jpg" alt=" " width="140" height="101" />2010 m. humanitarai minėjo iškilaus lietuvių kalbininko Jono Jablonskio 150 metų jubiliejų. Šia proga buvo organizuojamos konferencijos ir kitokio pobūdžio renginiai. Keliuose renginiuose pranešimus skaitė ir kalbėjo didelę savo gyvenimo dalį išsamioms Jablonskio daugiašakės veiklos studijoms paskyręs Arnoldas Piročkinas. Jis ne tik dalyvavo Jablonskio minėjimuose, bet ir paskelbė net septynis straipsnius periodikoje („Mokslo Lietuvoje“, „Moksle ir gyvenime“, „Metuose“ ir kt.). Išsamūs studijų pobūdžio straipsniai kartais netilpdavo į vieną numerį ir buvo spausdinami su tęsiniais. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3428">daugiau</a></p> Sukaktys Fri, 04 Mar 2011 00:00:00 +0200 administratorius 3428 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Iškiliai pažymėtas jubiliejus http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3205 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="right" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/VPU1.otherthumb.JPG" alt=" " width="140" height="93" />Socialinės institucijos beveik kaip žmonės – visos jos ir savo atsiradimo metus skaičiuoja, ir gimtadienius švenčia. O jei pasitaiko koks apvalus ar brandus jubiliejus, tai ir nemažą šurmulį sukelia... Panašiai nutiko ir su spalio 29 dieną paminėtomis Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos įkūrimo 60-osiomis metinėmis. Šurmulio būta didelio, o šventė dėl keleto svarbių priežasčių tuko ilgai. Kai kurias iš jų ir prisiminsime. Kai kam jos padės geriau pažinti ir pačią jubiliatę.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3205">daugiau</a></p> Sukaktys Thu, 16 Dec 2010 00:00:00 +0200 administratorius 3205 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Apie Achilo kulną, vis labiau matomą http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3174 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="right" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/pozela1.otherthumb_1.JPG" alt=" " width="98" height="120" />Iškiliam Lietuvos fizikui, kieto kūno plazmos ir puslaidininkių fizikos mokyklos Lietuvoje kūrėjui, mokslo, visuomenės ir politiniam veikėjui, Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui prof. Jurui POŽELAI gruodžio 5 dieną sukaks 85-eri. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3174">daugiau</a></p> Sukaktys Sun, 28 Nov 2010 00:00:00 +0200 administratorius 3174 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Eiti į žmones per giesmę ir dainą http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2733 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/choras.otherthumb.JPG" alt=" " width="140" height="100" />Lietuvos mokslų akademijos choras pažymi savo įkūrimo keturiasdešimtmetį. Ta proga numatyta nemažai reikšmingų renginių. Garbinga choro sukaktis bus iškilmingai paminėta birželio mėnesį Lietuvos mokslų akademijos salėje, prie choro turėtų prisijungti solistai Irena Milkevičiūtė ir Vytautas Juozapaitis.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2733">daugiau</a></p> Menai Sukaktys Fri, 04 Jun 2010 02:00:00 +0300 valentas 2733 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Eiti į žmones per giesmę ir dainą http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2680 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/MA_Choras.otherthumb.JPG" alt=" " width="140" height="90" />Lietuvos mokslų akademijos choras mini savo įkūrimo keturiasdešimtmetį. Ta proga numatyta nemažai reikšmingų renginių. Balandžio 11 d. choras giedojo Šv. Liudviko mišiose Lietuvos kariuomenės ordinariato pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje Vilniuje. Kartu su choru šv. Mišiose giedojo solistė Irena Milkevičiūtė. Šventą Mišių valandą ir po Mišių prisiminti choro kūrėjai, gyvi ir mirusieji choro vadovai, dainininkai, rėmėjai ir geradariai. Didelis renginys, kuriuo bus iškilmingai paminėtas choro 40-metis vyks birželio mėnesį Lietuvos mokslų akademijos salėje, prie choro turėtų prisijungti solistai Irena Milkevičiūtė ir Vytautas Juozapaitis.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2680">daugiau</a></p> Sukaktys Mon, 17 May 2010 00:00:00 +0300 administratorius 2680 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Nuo švento ąžuolo viršūnės – į laiką, žmones ir kultūrą http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2556 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/luksaite1.otherthumb.JPG" alt=" " width="140" height="105" />Vasario 3-iąją galėjome įsitikinti, kokia maža Lietuvos istorijos instituto salė, kaip susitraukė, nepajėgdama sutalpinti visų norinčiųjų pasveikinti habil. dr. Ingę Lukšaitę su jos garbingu jubiliejumi – 70-mečiu. Dalis vėliau atėjusių sveikintojų buvo priversti užimti vietas net ne „galiorkoje“, bet koridoriuje, iš kur ir klausėsi jubiliatės pranešimo. Toks susiklostęs akademinio pasaulio paprotys: maža to, kad esi jubiliatas, būk malonus atidirbk tribūnoje, atsipirk pranešimu, o mes paklausysime. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2556">daugiau</a></p> Sukaktys Thu, 01 Apr 2010 00:00:00 +0300 administratorius 2556 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Edvardui Vidmantui – 80 http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2073 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/images/Evidmantas.otherthumb.jpg" alt=" " width="140" height="90" />Istorikas, bibliografas, humanitarinių mokslų daktaras Edvardas Vidmantas švenčia garbingą jubiliejų. Žvelgiant į prabėgusius aštuonis dešimtmečius nesunkiai galima pastebėti, kad kultūros reikalai, knyga ir istorijos mokslo aruodai buvo neatskiriama E. Vidmanto gyvenimo dalis.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/2073">daugiau</a></p> Sukaktys Sat, 03 Oct 2009 10:46:34 +0300 administratorius 2073 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva