Mokslo Lietuva - Menai http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/taxonomy/term/43/0 Menai lt Šiaulių scenos pirmieji http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4124 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/siauliu_scena1.otherthumb.png" alt=" " width="87" height="120" />2011 m. rugsėjo 23–24 d. Šiaulių dramos teatras šventė 80- ties gyvavimo metų jubiliejų, kviesdamas į premjerą – Jevgenijaus Švarco filosofinę pasaką ,,Šešėlis“. Ją pastatė buvusi šio teatro režisierė Natalija Ogaj-Ramer. Pateikiame pasakojimą, kurio dalis apie pirmuosius prieškarinio teatro artistus ir jų likimą neramiame XX amžiuje išspausdinta jubiliejiniame leidinyje „Šiaulių dramos teatras“ (sudarytojas Svajūnas Sabaliauskas , 2011 m.)</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4124">daugiau</a></p> Menai Fri, 30 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4124 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Šiaulių scenos pirmieji http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4169 <!--paging_filter--><p>Kunigas rašytojas Mykolas Vaitkus atsiminimuose ,,Europietė žemaitė. Mirus Sofijai Čiurlionienei“ 1959 m. ,,Aiduose“ rašė apie Kaune 1927–1928 m. pas Čiurlionienę prasidėjusius literatūrinio salono susibūrimus, kuriuose buvo V. Mykolaitis- Putinas, L. Karsavinas,V. Daugirdaitė-Sruogienė, J. Talmantas, E. Žalinkevičaitė, pasirodė ir ,,kitas artistas – Ipolitas Tvirbutas, toks aukštas, liesas, linktelėjęs, truputį vaikišku šypsniu, linksmu gyvu balsu su rusišku atgarsiu. Kurį laiką jis lankė mūsų posėdžius, netgi dalyvavo diskusijose (žinoma, ne kalbos klausimais). Atrodo, Sofija su juo tarėsi dėl kurio nors jos naujo veikalo pastatymo. Paskui jis išnyko“.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4169">daugiau</a></p> Menai Wed, 28 Dec 2011 17:31:16 +0200 administratorius 4169 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Rudens tiltas į Kuršių neriją http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4086 <!--paging_filter--><p>Plenero programą praturtino ir laivų „maketų“ plukdymo akcija, kurią Nidos vaikų džiaugsmui surengė Užupio kolonijos menininkai. Pleneruose tradiciškai išrenkamas ir apdovanojamas grand prix ryškiausias naujas autorius. Šiemet kūrinių meniškumu ir išraiškingumu išsiskyrė jau minėtos A. Jančiauskaitės tapyba, ryškiai atskleidusi talentą. Asta Jančiauskaitė savo stilių įvardina kaip simbolistinį ekspresionizmą. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4086">daugiau</a></p> Menai Sat, 17 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4086 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Tik grožis išgelbės pasaulį... http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4083 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/Makaraitiene.otherthumb.jpg" alt=" " />Su Vilniaus dailininkų klubu „Plekšnė“ susitikome prieš penkerius metus – 2006 m. kovo 1 d. Šv. Jono galerijoje jų kūrybos parodoje „Pavasarinis nerštas“. Tada ir sužinojau, kodėl ši grupė dailininkų pasivadino Vilniaus dailininkų „Plekšnės“ klubu.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4083">daugiau</a></p> Menai Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4083 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Rudens tiltas į Kuršių neriją http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4080 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/kuncai1.otherthumb.JPG" alt=" " />Tapytojas Romualdas Kunca buvo ir išliko mums kaip kuklus ir tikrai labai geras žmogus. Jis niekad neprieštaravo likimui, nieko nenorėjo daugiau, nei jam skirta. Niekada nelindo į pirmąsias gretas, nemušė kumščiu sau į krūtinę, kad jis būtent tas pirmos eilės tapytojas, kuriam tikrai reikėtų didesnio visuomenės ar valdininkų dėmesio, valstybinių ar net nacionalinių premijų</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4080">daugiau</a></p> Menai Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4080 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Lietuvių smuikininkė Dalia Dėdinskaitė muzikiniame projekte „Danish-Baltic String Quartet“ http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4016 <!--paging_filter--><p><img src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/smuikininke.otherthumb.jpg" alt=" " width="120" height="120" />Rugsėjo 23 d. Danijoje, Bornholmo saloje įsikūrusiame kultūros ir meno centre „Svanekegaarden“ susirinkusios jaunos talentingos atlikėjos iš keturių Baltijos jūros regiono šalių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Danijos – dalyvavo tarptautiniame projekte „Danijos-Baltijos styginių kvartetas“ (Danish-Baltic String Quartet). Šiam projektui vadovavo Danijos nacionalinio radijo simfoninio orkestro koncertmeisterė, viena geriausių Skandinavijos smuikininkių Christina Åstrand.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4016">daugiau</a></p> Menai Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4016 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Aleksandras Fiutas apie Česlavą Milošą http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4017 <!--paging_filter--><p>Apie Nobelio literatūros premijos laureato Česlavo MILOŠO gyvenimą ir kūrybą kalbamės su lenkų literatūros istoriku, kritiku ir eseistu, daugelio knygų autoriumi prof. Aleksandru FIUTU (Aleksander Fiut) iš Krokuvos.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/4017">daugiau</a></p> Menai Thu, 10 Nov 2011 00:00:00 +0200 administratorius 4017 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Svarus indėlis į Lietuvos kultūros istoriją http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3977 <!--paging_filter--><p>Rašančiam žmogui, ko gero, nėra didesnio malonumo, kaip sulaukti savo arba savo bičiulio, draugo, kolegos naujos knygos. Deja, išsiskyrus prieš daugelį metų, veikiant būdingiausiam mūsų laikmečio dėsniui – susvetimėjimui, ne visada gebame naujų knygų pasirodymą sekti, juolab knygynuose pamatę – įpirkti. Pastovime, pavartome naujas knygas, pasidžiaugiame bičiulio, draugo ar kolegos sėkme, pažiūrime į kainą, kuri, kaip dažniausiai būna, smarkiai „kandžiojasi“, liūdnai nusišypsome ir grįžtame su elgetos nuoskauda namo.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3977">daugiau</a></p> Menai Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3977 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Tarpdisciplininė muzikologija http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3851 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/muzikologija.otherthumb.JPG" alt=" " />Lietuvos mokslininkų sąjungoje susikūrė (2011 05 13) naujas struktūrinis padalinys – Tarpdisciplininės muzikologijos grupė. Jos iniciatorius – profesorius, humanitarinių mokslų (muzikologijos) daktaras Karolis Rimtautas Kašponis, kuris ir išrinktas grupės pirmininku. <br />Muzikos mokymas Lietuvoje turi senas ir gilias tradicijas. Čia reikėtų priminti muzikos dalyko, kaip mokslo, dėstymą senajame Vilniaus universitete ir ypač 1667 m. profesoriaus Žygimanto Liauksmino išleistą vadovėlį „Muzikos mokslas ir praktika“ („Ars et praxis musica“). Laiko tėkmėje šios mokslo šakos raida priklausė nuo šalies politinės padėties. Muzikos mokslui įtakos turėjo ir šalies mokslinis potencialas, ypač pasaulio muzikologija. </p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3851">daugiau</a></p> Menai Thu, 04 Aug 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3851 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Pasaulyje pripažinta kryždirbystė yra daugiau nei tradicinis amatas http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3766 <!--paging_filter--><p align="justify"><img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/Untitled1.otherthumb_0.png" alt=" " width="59" height="120" />2011 m. gegužės 18 d. sukanka 10 metų, kai Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) Kryždirbystę ir kryžių simboliką Lietuvoje pripažino unikalia žmonijos nematerialaus kultūros paveldo vertybe.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3766">daugiau</a></p> Menai Fri, 01 Jul 2011 00:00:00 +0300 administratorius 3766 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva