Mokslo Lietuva - Pranešimai http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/taxonomy/term/5/0 Pranešimai lt „Mokslo Lietuvos“ prenumerata http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/282 <!--paging_filter--><p><img class="left" src="/mokslo-lietuva/files/other/ml_m_tr-gr.GIF" alt="Mokslo Lietuva" width="58" height="58" />Kam Jums nuolat rūpintis, kur gauti <strong>„Mokslo Lietuvą“</strong>? Užsiprenumeruokite, ir laikraštis pats Jus susiras.</p> <p>Beje, mėnesiui prenumerata kainuoja 4 Lt. Galite užsisakyti nuo bet kurio mėnesio! <br />Pašto išlaidas apmoka redakcija.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/282">daugiau</a></p> Pranešimai Sat, 10 Feb 2007 19:10:13 +0200 administratorius 282 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Projektas „Mokslas verslui ir visuomenei“ http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3482 <!--paging_filter--><p><img src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/image003.vidutinis.png" alt=" " width="240" height="97" />        <img src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/image005.vidutinis.png" alt=" " width="174" height="92" /></p> <p>Pranešimas žiniasklaidai, 2011 m. kovo 7 d.  </p> <p align="center"> <img class="left" src="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/files/images/image007.preview.png" alt=" " width="294" height="254" /> <strong>Pr</strong><strong>ojektas „Mokslas verslui ir visuomenei“</strong></p> <div align="center">Adresas internete: <a href="http://mokslasplius.lt/" target="_blank"><strong>http://mokslasplius.lt</strong></a></div> <div align="center"> </div> <p>Mokslininkų sąjungos institutas kartu su VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutu, VU Matematikos ir informatikos institutu, Lietuvos socialinių tyrimų centru bei Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutu vykdo projektą „Mokslas verslui ir visuomenei“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.</p> <p>Projekto pagrindiniai tikslai – populiarinti šiuolaikiškas technologijas ir inovacijas, ugdyti visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumą, skatinti inovacijų partnerystę, didinti inovacijų paramos paslaugų paklausą.</p> <p>Šiuo projektu tęsiama ir mokslo žinių populiarinimo portalo „mokslasplius.lt“ veikla, ją nukreipiant į Lietuvos verslo, pirmiausia inovatyvių smulkių ir vidutinių įmonių poreikius, paverčiant šį portalą efektyvia mokslo ir verslo bendradarbiavimo priemone.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/3482">daugiau</a></p> Pranešimai Tue, 08 Mar 2011 14:21:15 +0200 administratorius 3482 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Europos Komisijos darbo grupės „Struktūriniai fondai ir mokslinių tyrimų finansavimas“ veikla http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1893 <!--paging_filter--><p>2007 m. birželio mėn. Europos Sąjungos Konkurencijos taryba paskelbė pastabų dėl organizacijos Mokslinių ir techninių tyrimų komiteto (CREST) ataskaitos ir jose pažymėjo, kad parama moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei inovacijoms būtų veiksmingesnė pasirinkus tinkamą Europos Sąjungos Bendrosios programos ir Struktūrinių fondų panaudojimo koordinavimo metodą.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1893">daugiau</a></p> Europos Sąjunga Pranešimai Fri, 10 Jul 2009 18:26:15 +0300 administratorius 1893 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Ministerijos specialistai laukia abiturientų priėmimo valandų metu http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1812 <!--paging_filter--><br /> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1812">daugiau</a></p> Pranešimai Thu, 04 Jun 2009 14:07:57 +0300 administratorius 1812 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva M. K. ČIURLIONIUI SKIRTAS VAKARAS http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1779 <!--paging_filter--><br /> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1779">daugiau</a></p> Menai Pranešimai Mon, 25 May 2009 19:39:24 +0300 administratorius 1779 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva VU ir Biotechnologijos instituto mokslininkų straipsnis – prestižiniame mokslo leidinyje http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1777 <!--paging_filter--><br /> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1777">daugiau</a></p> Pranešimai Mokslo takais Mon, 25 May 2009 19:33:41 +0300 administratorius 1777 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva II-osios NACIONALINĖS KONFERENCIJOS „MOKSLAS – ŽMONIŲ SVEIKATAI“ REZOLIUCIJA http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1743 <!--paging_filter--><br /> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1743">daugiau</a></p> Pranešimai Mokslo institucijose Fri, 15 May 2009 00:00:00 +0300 administratorius 1743 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Izaokas Niutonas ir Lietuva http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1745 <!--paging_filter--><br /> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1745">daugiau</a></p> Pranešimai Mokslo istorija Fri, 15 May 2009 00:00:00 +0300 administratorius 1745 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Prestižiniame pasaulio medicinos žurnale – VU mokslininkų grupės straipsnis http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1744 <!--paging_filter--><br /> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1744">daugiau</a></p> Pranešimai Mokslo institucijose Fri, 15 May 2009 00:00:00 +0300 administratorius 1744 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1712 <!--paging_filter--><p>Studijų kokybės vertinimo centras projektu Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas siekia didinti visuomenės informavimą ir jos dalyvavimą informacinėje aplinkoje per integralią, vieningą mokslo ir studijų institucijų kokybės vertinimo, ekspertų bei užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio ir profesinio pripažinimo duomenų bazę. Projektas finansuojamas ES Struktūrinių fondų lėšomis. Duomenų bazės sukūrimu siekiama įdiegti informacinę aplinką, kuri modernizuotų įprastinius veiklos procesus.</p> <p><a href="http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva/node/1712">daugiau</a></p> Pranešimai Mokslo institucijose Thu, 23 Apr 2009 18:15:58 +0300 administratorius 1712 at http://mokslasplius.lt/mokslo-lietuva