MOKSLASplius.lt

Pranešimai

Ketinama kurti Europos technologijų institutą

Europos Komisija kartu su Lietuva ir kitomis Europos Sąjungos šalimis narėmis svarsto reglamentą, kuriuo numatoma įsteigti Europos technologijų institutą. Pagrindinis instituto tikslas - skatinti inovacijas Europoje.

Komisija siūlo, kad institutą sudarytų nedidelė centrinio valdymo struktūra bei žinių ir inovacijų bendruomenės, turėsiančios įgyvendinti instituto tikslus bei uždavinius. Numatoma, kad valdymo taryba išskirs svarbiausias sritis, kuriose pradės veikti žinių ir inovacijų bendruomenės. Šios bendruomenės, tautinės ar tarptautinės, kursis savanoriškai, o jas tvirtins valdymo taryba.

daugiau

Projektas „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė“

BPD     EU      SMM     TFAI 
Kurkime ateitį drauge!

MMVVU Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (VU TFAI), Matematikos ir informatikos institutas (MII), VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto Planetariumas (VU TFAI Planetariumas) bei Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS) pradėjo įgyvendinti 1,17 milijono litų vertės projektą Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė, kurio tikslas - priartinti mokslą prie visuomenės, supažindinti plačiąją visuomenę su mokslininkų veikla, sukurti šiuolaikiškomis interneto technologijomis pagrįstas mokslo žinių, inovacijų, technologijų, neformalaus švietimo sklaidos visuomenėje priemones, stiprinti tarpdisciplininius ryšius tarp įvairių mokslo šakų.

daugiau

LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJA PRANEŠA, KAD 2006 M. LIETUVOS MOKSLO PREMIJOMS PATEIKTI ŠIE DARBAI

LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJA PRANEŠA, KAD 2006 M. LIETUVOS MOKSLO PREMIJOMS PATEIKTI ŠIE DARBAI

daugiau

Remia mokymąsi visą gyvenimą

Spalio 25 d., Europos Parlamente įvyko balsavimas dėl ES integruotos veiksmų programos mokymosi visą gyvenimą srityje. Šios programos tikslas - skatinti Europos Sąjungoje žinių visuomenės plėtrą, ekonominę pažangą, geresnės kokybės darbo vietų kūrimą bei didesnę socialinę sanglaudą.

daugiau

Mokslo institucijose

Šią vasarą Geologijos ir geografijos instituto, Vilniaus pedagoginio universiteto ir Vilniaus universiteto mokslininkų grupė (vadovas - habil. dr. V. Baltrūnas) dalyvavo ekspedicijoje, tyrinėjusioje ledyninių nuogulų sedimentacijos ypatybes. Dabartinio ledyno sedimenetacijos procesai leidžia suprasti Lietuvos ir kaimyninių šalių morenų struktūras. Sėkmingi tyrimai leido sudaryti bendradarbiavimo sutartį tarp Geologijos ir geografijos instituto bei Jungtinės Karalystės Keele universiteto dėl panašių tyrimų tęsimo artimiausiais metais. Šiuos tyrimus parėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu