Trimatis porėtas celiuliozės karkasas kaulo inžinerijai ir jo gavimo būdas

Gegužės mėnesio išradimas

Išradimas priskiriamas medžiagų inžinerijos sričiai ir gali būti panaudotas odontologijoje ar kitos srities chirurgijoje kaulo audinio regeneracijai defekto vietoje.

Šio išradimo tikslas - gauti trimatį porėtą celiuliozės karkasą, kuris pasižymėtų biosuderinamumu ir geromis osteokondukcinėmis bei mechaninėmis savybėmis ir struktūra, atitinkančia natūralaus kaulo morfologiją.

Trimatis porėtas celiuliozės karkasas, pasižymintis biosuderinamumu ir osteokondukcinėmis savybėmis, gaunamas sudarant kompozitą iš gamtinio polimero celiuliozės ir biogeninių kalcio šaltinių, būtent, autogeninio (nuosavo) kaulo, alogeninio (kito tos pačios rūšies, t.y. žmogaus, kito individo) kaulo, ksenogeninio (kitos rūšies organizmo) kaulo dalelių.

Kompozito struktūra, tinkama kaulo audinio regeneracijai, formuojama liofilizacijos būdu ar veikiant superkriziniu skysčiu, prieš tai inkliudavus vandeniniais alkoholio tirpalais.

Gautas blokelio formos karkasas gali būti sumalamas iki norimo dydžio granulių ir/ar iš jų pagaminama pasta. Gaunamo karkaso privalumai – naudojami ne sintetiniai, o natūralūs komponentai: gamtinis polimeras-celiuliozė ir smulkinti biogeniniai kaulai.

 

Išradėjai: Eugenijus LIESIS, LT, Odeta BANIUKAITIENĖ, LT
Alisa PALAVENIENĖ, LT, Jolanta LIESIENĖ, LT

Pareiškėjas: UAB ”Biomė”, LT

Paraiškos Nr. 2014 117

 

Paveikslėlyje: Pagaminto karkaso trimatis vaizdas, gautas mikrokompiuterinės tomografijos metodu


 

Vaizdinė CAPTCHA užduotis