Apie

Įrašo "Apie" reprezentacinis paveikslėlis

Vilniaus universitete, Teorinės fizikos ir astronomijos institute, Vyksmų ir sandarų teorijos skyriuje, atliekami moksliniai tyrimai artimai siejasi su statistinė fizikos, sudėtingų netiesinių sistemų, ekonofizikos, rizikos fizikos sąvokomis. Geriausiai atliekamų tyrimų esmę atspindi trumpas pavadinimas – rizikos fizika, kuris buvo pradėtas naudoti pagal 2004-2008 metais vykdytą ES bendradarbiavimo COST projektą „Physics of Risk.“ Šis tinklaraštis iš dalies apžvelgia mūsų ir kitų autorių darbus rizikos fizikos srityje.

Šis tinklaraštis buvo sukurtas vykdant ES struktūrinių fondų paramos projektą „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė.“ (vykdytas 2006-2008 metais) ir toliau vystytas vykdant Inogeb-1 projektą „Mokslas verslui ir visuomenei“ (vykdytas 2009-2011 metais). Šių projektų vykdymo metu Rizikos fizikai tekstus rašė daugelis mūsų skyriaus Rizikos fizikų, taip pat tekstus rašė keli šiuo metu su rizikos fizika jau nebedirbantys autoriai – V. Daniūnas, M. Alaburda, T. Meškauskas.

Šiuo metu svetainę prižiūri ir nuolat tekstus skelbia Aleksejus Kononovičius.

Mūsų skyriaus rizikos fizikai

Jeigu norite naudoti svetainės turinį…

Jį galite naudoti pagal CC-BY-NC licenziją. Paprasčiau tariant – jį galite naudoti laisvai, jei turinys naudojamas nekomerciniais tikslais ir jei pateikiate nuorodą į šią svetainę.

Šiuo klausimu galite susisiekti su svetainės „prižiūrėtoju“ – Aleksejus Kononovičius.