Įrašo "Basso sklaidos modelis su agentais" reprezentacinis paveikslėlis

Tokio tipo modeliai, nors yra sudėtingiau kuriami bei turi sudėtingesnę struktūrą, paprastai gali tiksliau atvaizduoti tiriamus reiškinius, nes pačiu savo veikimo principu jie panašesni į realias sistemas. Agentai gali būti labai įvairūs – pavieniai žmonės, vairuotojai, prekybos centro lankytojai, keleiviai, namų ūkiai, transporto priemonės, įmonės ir kt.
Skaityti „Basso sklaidos modelis su agentais“ toliau

Skaityti "Basso sklaidos modelis su agentais" toliau

Įrašo "Basso sklaidos modelio kūrimas" reprezentacinis paveikslėlis

Sukursime „gyvą“ Basso sklaidos kompiuterinį modelį modeliavimo programa „AnyLogic“1. Beje, nors gal ir skamba keistai, tačiau tam beveik nereikės mokėti programavimo kalbų ar turėti kokių nors kitų specialių informacinių technologijų įgūdžių.
Skaityti „Basso sklaidos modelio kūrimas“ toliau

Skaityti "Basso sklaidos modelio kūrimas" toliau

Įrašo "Franko M. Basso gaminio sklaidos teorija" reprezentacinis paveikslėlis

Angliškoje literatūroje ši teorija dažniausiai vadinama „Bass Diffusion“ 1 (Basso difuzija arba plitimas, dar vadinama ir sklaida), ir laikoma, kad tai yra viena iš tiksliausių bendrųjų rinkodaros teorijų, aprašomų empirinėmis formulėmis.
Franko M. Basso straipsnis „A new product growth model for consumer durables“ 2 (Naujų ilgalaikio vartojimo prekių plitimo modelis), pagrindžiantis šį modelį, per 50 metų nuo jo paskelbimo tapo vienu iš labiausiai cituotų žurnalo „Management Science“ publikacijų.
Skaityti „Franko M. Basso gaminio sklaidos teorija“ toliau

Įrašo "Konkurencijos ir konfliktų fizika" reprezentacinis paveikslėlis

Vystyti modernios statistinės fizikos, matematikos ir kompiuterinės fizikos taikymus konkurencijos ir konfliktų problemoms, kylančioms socialinėse, ekonominėse, finansinėse sistemose ir istorinėse bei kitose panašiose aplinkybėse, spęsti, kur tokie nauji taikymai gali atnešti esminių naujovių, yra Europos mokslininkų, susibūrusių veikti kartu, tikslas. Šis sambūris formaliai yra organizuotas kaip ES COST projektas MP0801 Konkurencijos ir konflikų fizika (Physics of Competition and Conflicts). Skaityti „Konkurencijos ir konfliktų fizika“ toliau

Įrašo "Kirmano skruzdžių kolonijos modelis" reprezentacinis paveikslėlis

Entomologiniai tyrimai atskleidžia įdomų faktą – skruzdžių kolonija vienu laiko momentu naudoja tik vieną maisto šaltinį, net jei greta yra kitas lygiavertis maisto šaltinis. Dar įdomiau yra tai, kad tam tikrais laiko momentais skruzdės pereina prie kito maisto šaltinio, net jei anksčiau naudoto maisto šaltinio kokybė nepasikeičia. 1993 metais Alanas Kirmanas pasiūlė, kad taip gali nutikti dėl bandos jausmo svarbos skruzdžių elgesyje [1].
Skaityti „Kirmano skruzdžių kolonijos modelis“ toliau

Įrašo "Rizikos fizika: naujos senų mokslų galimybės" reprezentacinis paveikslėlis

Rizikos fizikai skirtą svetainę galima rasti interneto portale mokslasplius.lt. Mes kalbiname šios svetainės kūrimui vadovavusį Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktoriaus pavaduotoją dr. Vygintą GONTĮ. Skaityti „Rizikos fizika: naujos senų mokslų galimybės“ toliau