Įrašo "Basso sklaidos modelio kūrimas" reprezentacinis paveikslėlis

Sukursime „gyvą“ Basso sklaidos kompiuterinį modelį modeliavimo programa „AnyLogic“1. Beje, nors gal ir skamba keistai, tačiau tam beveik nereikės mokėti programavimo kalbų ar turėti kokių nors kitų specialių informacinių technologijų įgūdžių.
Skaityti „Basso sklaidos modelio kūrimas“ toliau

Skaityti "Basso sklaidos modelio kūrimas" toliau

Įrašo "Franko M. Basso gaminio sklaidos teorija" reprezentacinis paveikslėlis

Angliškoje literatūroje ši teorija dažniausiai vadinama „Bass Diffusion“ 1 (Basso difuzija arba plitimas, dar vadinama ir sklaida), ir laikoma, kad tai yra viena iš tiksliausių bendrųjų rinkodaros teorijų, aprašomų empirinėmis formulėmis.
Franko M. Basso straipsnis „A new product growth model for consumer durables“ 2 (Naujų ilgalaikio vartojimo prekių plitimo modelis), pagrindžiantis šį modelį, per 50 metų nuo jo paskelbimo tapo vienu iš labiausiai cituotų žurnalo „Management Science“ publikacijų.
Skaityti „Franko M. Basso gaminio sklaidos teorija“ toliau

Įrašo "Konkurencijos ir konfliktų fizika" reprezentacinis paveikslėlis

Vystyti modernios statistinės fizikos, matematikos ir kompiuterinės fizikos taikymus konkurencijos ir konfliktų problemoms, kylančioms socialinėse, ekonominėse, finansinėse sistemose ir istorinėse bei kitose panašiose aplinkybėse, spęsti, kur tokie nauji taikymai gali atnešti esminių naujovių, yra Europos mokslininkų, susibūrusių veikti kartu, tikslas. Šis sambūris formaliai yra organizuotas kaip ES COST projektas MP0801 Konkurencijos ir konflikų fizika (Physics of Competition and Conflicts). Skaityti „Konkurencijos ir konfliktų fizika“ toliau

Įrašo "Kirmano skruzdžių kolonijos modelis" reprezentacinis paveikslėlis

Entomologiniai tyrimai atskleidžia įdomų faktą – skruzdžių kolonija vienu laiko momentu naudoja tik vieną maisto šaltinį, net jei greta yra kitas lygiavertis maisto šaltinis. Dar įdomiau yra tai, kad tam tikrais laiko momentais skruzdės pereina prie kito maisto šaltinio, net jei anksčiau naudoto maisto šaltinio kokybė nepasikeičia. 1993 metais Alanas Kirmanas pasiūlė, kad taip gali nutikti dėl bandos jausmo svarbos skruzdžių elgesyje [1].
Skaityti „Kirmano skruzdžių kolonijos modelis“ toliau

Įrašo "Rizikos fizika: naujos senų mokslų galimybės" reprezentacinis paveikslėlis

Rizikos fizikai skirtą svetainę galima rasti interneto portale mokslasplius.lt. Mes kalbiname šios svetainės kūrimui vadovavusį Teorinės fizikos ir astronomijos instituto direktoriaus pavaduotoją dr. Vygintą GONTĮ. Skaityti „Rizikos fizika: naujos senų mokslų galimybės“ toliau

Įrašo "B. Kaulakys, V. Gontis: Pranešimas „Rizikos fizika“" reprezentacinis paveikslėlis

Pastaraisiais metais mokslinėje literatūroje dažnai sutinkami terminai sudėtingų sistemų fizika, ekonofizika, finansų fizika, rizikos fizika, sociofizika ir kitos fizikos ekspansijas į „svetimus daržus“ charakterizuojančios frazės. Juos vienija fizikos, ypač statistinės fizikos, netiesinės ir chaotinės dinamikos, tyrimo metodų, bendrųjų dėsningumų taikymai įvairioms sistemoms, vyksmams, reiškiniams, iki pastarojo dešimtmečio buvusiems už tradicinio fizikos tyrimų objekto ribų. Skaityti „B. Kaulakys, V. Gontis: Pranešimas „Rizikos fizika““ toliau

Straipsnyje nagrinėjami valiutų krizių modelių teoriniai ir praktiniai aspektai. Keliamas klausimas, kodėl po kiekvienos spekuliacinių atakų bangos pradedami kurti nauji matematiniai modeliai, leidžiantys tinkamai paaiškinti ir sėkmingai prognozuoti tik jau įvykusias valiutų krizes ir dažniausiai netinkantys būsimoms valiutų krizėms prognozuoti, siekiant jų išvengti. Glaustai aptariama valiutų krizės prognozavimo metodologija. Straipsnio tikslas – nustatyti pagrindinius valiutų krizės rodiklius ir patikrinti jų tinkamumą galimai valiutų krizei prognozuoti Lietuvoje. Tam tikslui skaičiuojamas valiutų rinkos spaudimo indeksas. Nustatyta, kad pasirinkti ekonominiai rodikliai (realiojo efektyviojo lito kurso indeksas, oficialiosios užsienio atsargos, P2 ir oficialiųjų užsienio atsargų santykis, palūkanų normos, einamosios sąskaitos balansas, valdžios sektoriaus skola) tinka naudoti prognozuojant valiutų krizę Lietuvoje.

Pinigų studijos 2005/1