Straipsnyje nagrinėjami valiutų krizių modelių teoriniai ir praktiniai aspektai. Keliamas klausimas, kodėl po kiekvienos spekuliacinių atakų bangos pradedami kurti nauji matematiniai modeliai, leidžiantys tinkamai paaiškinti ir sėkmingai prognozuoti tik jau įvykusias valiutų krizes ir dažniausiai netinkantys būsimoms valiutų krizėms prognozuoti, siekiant jų išvengti. Glaustai aptariama valiutų krizės prognozavimo metodologija. Straipsnio tikslas – nustatyti pagrindinius valiutų krizės rodiklius ir patikrinti jų tinkamumą galimai valiutų krizei prognozuoti Lietuvoje. Tam tikslui skaičiuojamas valiutų rinkos spaudimo indeksas. Nustatyta, kad pasirinkti ekonominiai rodikliai (realiojo efektyviojo lito kurso indeksas, oficialiosios užsienio atsargos, P2 ir oficialiųjų užsienio atsargų santykis, palūkanų normos, einamosios sąskaitos balansas, valdžios sektoriaus skola) tinka naudoti prognozuojant valiutų krizę Lietuvoje.

Pinigų studijos 2005/1