MOKSLASplius.lt

Skelbimai

Skelbimai 2006/12/212007 m. gegužės 23-27 d. Vilniaus Universitete įvyks 8-tasis tarptautinis simpoziumas


„Sistemos su greitaja jonų pernaša“.

Simpoziumą rengia Vilniaus Universiteto Fizikos fakulteto Radiofizikos katedra. Internetinis simpoziumo puslapis yra http://rfk.ff.vu.lt/issfit8LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS PREZIDIUMAS,


remdamasis Mokslų akademijos Statuto 20.21 punktais, praneša apie laisvas šių specialybių Lietuvos mokslų akademijos narių vietas ir kandidatų joms užimti iškėlimo tvarką:


Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje

1 tikrojo nario (filosofija);
2 narių korespondentų (lietuvių literatūra, istorija);
1 nario eksperto (teisė);

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje

2 narių korespondentų (chemija, matematika);
1 nario eksperto (chemija);

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje

2 narių korespondentų (biologija, medicina);
1 nario eksperto (medicina);

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje

1 nario eksperto (agronomija);

Technikos mokslų skyriuje

1 tikrojo nario (medžiagų inžinerija).

Mokslų akademijos tikraisiais nariais (akademikais) ir nariais korespondentais renkami Lietuvos mokslininkai, praturtinę mokslą ir kultūrą didelės reikšmės darbais. Išimtiniais atvejais renkami žymūs menininkai bei rašytojai.
Lietuvos mokslų akademijos nariais ekspertais renkami žymūs mokslo sričių specialistai penkeriems metams ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
Mokslo ir studijų įstaigų senatai (tarybos), Mokslų akademijos tikrieji nariai ir nariai korespondentai turi teisę iki 2007 m. sausio 10 d. iškelti kandidatus pagal skelbime nurodytą specialybę.

Lietuvos mokslų akademijai apie iškeltą kandidatą mokslo ir studijų įstaigų senatai (tarybos) pateikia posėdžio protokolo išrašą nurodydami iškėlimo motyvus. MA tikrieji nariai ar nariai korespondentai - motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato. Taip pat pateikiami kandidatų biografiniai (gyvenimo aprašymas) ir asmens dokumentų duomenys (paso numeris, išdavimo vieta ir data, asmens kodas, socialinio draudimo pažymėjimo numeris), mokslo darbų apžvalga, spausdintų mokslo darbų sąrašas, mokslo laipsnių bei vardų diplomų kopijos ir fotonuotrauka.

Dokumentai priimami Lietuvos mokslų akademijos prezidento sekretoriate, Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 261 3651.


daugiau

Skelbimai 2006/12/07


 

Su giliu liūdesiu pranešame, kad šių metų lapkričio 29 d. eidamas 85 metus Švedijoje, Stokholme, tyliai užgeso profesoriaus Kazimiero Būgos sūnus Gintautas Būga, kurio iniciatyva ir pastangomis Lietuvoje buvo įkurtas Profesoriaus Kazimiero Būgos lietuvių kalbos ir kultūros paramos fondas.Fondo ValdybaLietuvos sodininkystės ir daržininkystės  institutas

skelbia priėmimą į Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties (06 B), augalininkystės, sodininkystės, augalų apsaugos ir fitopatologijos šakos (B 390) dieninę doktorantūrą.

Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti:

– prašymą instituto direktoriaus vardu;
– gyvenimo aprašymą;
– kvalifikacinius magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedų kopijas (originalus turėti);
– dviejų mokslininkų rekomendacijas;
– paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, jei darbų nėra - doktorantūros srities mokslinį referatą;
– paso paskutinio lapo arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
– 1 nuotrauką (3x4).

Dokumentai priimami ir informacija teikiama iki š. m. gruodžio 27 d. adresu: Kauno g. 30, 54333 Babtai, Kauno r. (II a. Direktoriaus pavaduotojas mokslui A. Sasnauskas). Tel. (8 ~ 37) 555 220, interneto svetainė: www.lsdi.lt  

Direktorius  Vilniaus Gedimino technikos
universitetas skelbia konkursą išvardytose katedrose
užimti šias pareigas:


I. HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE

1) Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra – profesoriaus (0,5 etato 1 vieta);


II. FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS
MOKSLŲ SRITYSE

2) Statybos technologijos ir vadybos katedra – profesoriaus (0,5 etato 1 vieta);

3) Medžiagotyros ir suvirinimo katedra – profesoriaus (0,5 etato 1 vieta);

4) Metalinių ir medinių konstrukcijų katedra – docento (0,5 etato 1 vieta), docento (0,25 etato 1 vieta);

5) Informacinių technologijų katedra – docento (1 vieta);

6) Aviacijos technologijų katedra – docento (1 vieta).

Smulkesnė informacija pateikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapyje adresu www.vgtu.lt

Dokumentai priimami nuo 2006 m. lapkričio 30 d. iki 2006 m. gruodžio 14 d. Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11 (Saulėtekio rūmai, centrinis korpusas, 501 kab.). Tel. pasiteirauti (8 ~ 5) 274 5009.


Rektorius


daugiau

Mums rašo

Gerb. Mokslo Lietuvos vyr. redaktoriau,

Nuoširdžiai dėkodami už malonų bendradarbiavimą siunčiame Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos 2005 metų veiklos ataskaitą. Taip pat maloniai siunčiame leidinį UNESCO Lietuvoje, skirtą UNESCO 60-mečiui. Šiame leidinyje pristatome pagrindines UNESCO veiklos kryptis, projektus bei programas ir apibendrintą informaciją apie UNESCO veiklos įgyvendinimą Lietuvoje.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu