MOKSLASplius.lt

Pranešimai

„Mokslo Lietuvos“ prenumerata

Mokslo LietuvaKam Jums nuolat rūpintis, kur gauti „Mokslo Lietuvą“? Užsiprenumeruokite, ir laikraštis pats Jus susiras.

Beje, mėnesiui prenumerata kainuoja 4 Lt. Galite užsisakyti nuo bet kurio mėnesio!
Pašto išlaidas apmoka redakcija.

daugiau

Projektas „Mokslas verslui ir visuomenei“

        

Pranešimas žiniasklaidai, 2011 m. kovo 7 d. 

  Projektas „Mokslas verslui ir visuomenei“

Adresas internete: http://mokslasplius.lt
 

Mokslininkų sąjungos institutas kartu su VU Teorinės fizikos ir astronomijos institutu, VU Matematikos ir informatikos institutu, Lietuvos socialinių tyrimų centru bei Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų institutu vykdo projektą „Mokslas verslui ir visuomenei“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto pagrindiniai tikslai – populiarinti šiuolaikiškas technologijas ir inovacijas, ugdyti visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumą, skatinti inovacijų partnerystę, didinti inovacijų paramos paslaugų paklausą.

Šiuo projektu tęsiama ir mokslo žinių populiarinimo portalo „mokslasplius.lt“ veikla, ją nukreipiant į Lietuvos verslo, pirmiausia inovatyvių smulkių ir vidutinių įmonių poreikius, paverčiant šį portalą efektyvia mokslo ir verslo bendradarbiavimo priemone.

daugiau

Europos Komisijos darbo grupės „Struktūriniai fondai ir mokslinių tyrimų finansavimas“ veikla

2007 m. birželio mėn. Europos Sąjungos Konkurencijos taryba paskelbė pastabų dėl organizacijos Mokslinių ir techninių tyrimų komiteto (CREST) ataskaitos ir jose pažymėjo, kad parama moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai bei inovacijoms būtų veiksmingesnė pasirinkus tinkamą Europos Sąjungos Bendrosios programos ir Struktūrinių fondų panaudojimo koordinavimo metodą.

daugiau

Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas

Studijų kokybės vertinimo centras projektu Mokslo ir studijų institucijų veiklos ir užsienyje įgytų kvalifikacijų vertinimo duomenų bazių sukūrimas ir plėtojimas siekia didinti visuomenės informavimą ir jos dalyvavimą informacinėje aplinkoje per integralią, vieningą mokslo ir studijų institucijų kokybės vertinimo, ekspertų bei užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinio ir profesinio pripažinimo duomenų bazę. Projektas finansuojamas ES Struktūrinių fondų lėšomis. Duomenų bazės sukūrimu siekiama įdiegti informacinę aplinką, kuri modernizuotų įprastinius veiklos procesus.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu