MOKSLASplius.lt

Atmintis

Akademikui Zigmui Januškevičiui – 100

 2011 m. lapkričio 25 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) įvyko šio Universiteto Senato iškilmingas posėdis, skirtas akademiko Zigmo Januškevičiaus gimimo šimtmečiui paminėti. Susirinkusi akademinė bendruomenė, alumnai, Kardiologų draugijos nariai prisiminė akademiko darbo ir asmeninio gyvenimo istoriją.

daugiau

Juozas Lazauskas – pedagogas, vadovėlių autorius, lituanistas, filosofas, redaktorius...

 Glaustą Juozo Lazausko biografiją randame keliose mūsų enciklopedijose. Ten jis pristatomas panašiai, bet kiek skirtingai: mokytojas, lituanistas (Lietuvių enciklopedija, T. 14, JAV, Bostonas, 1958, p. 300), pedagogas, vadovėlių autorius (Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2. Vilnius, 1986, p. 494), pedagogas (Visuotinė lietuvių kalbos enciklopedija, T. 11, Vilnius, 2000, p. 637).

daugiau

Iš Dotenėnų ir Alionių – į platų mokslo kelią

 Lapkričio 11–13 d. Kaune vyko Tarptautinė farmakognozijos ir kitų farmacijos mokslų konferencija, skirta prof. Kazimiero Grybausko 125-osioms ir doc. Eduardo Kanopkos 100-sioms gimimo metinėms paminėti. Organizatoriai – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sodas ir Lietuvos farmacijos sąjunga.

daugiau

Garbė tiems, kurie parodė vienybę ginti laisvę ir nepriklausomybę

Šiemet minime 55-ąsias Vengrijos Revoliucijos metines

daugiau

In memoriam profesoriui Vytautui Karveliui

 Dar rugsėjo pabaigoje bendravome su Profesoriumi, kaip visada, gyvai nusiteikusiu, nestokojančiu minčių ir idėjų... O lapkričio 2 dieną su Juo atsisveikinome.

daugiau

Paminklas Jurgiui Zauerveinui – žmogui uolai

 Rugsėjo 23 dieną Klaipėdoje, Liepų gatvėje, priešais verslo centro „Liepų alėja“ pastatą atidengtas paminklas filosofijos daktarui Jurgiui Zauerveinui (Georg Sauerwein, 1831–1904) – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjui, poliglotui, publicistui ir poetui.

daugiau

Baltistikos klasiko rankraštinis palikimas Vilniaus universiteto bibliotekoje

 Vytautui Juozapui Mažiuliui (1926–2009), Lietuvos kalbininkui, pasaulinio garso baltistui, Vilniaus universiteto profesoriui, habilituotam humanitarinių mokslų daktarui 2011 metais būtų sukakę 85-eri. Ta proga apžvelgsime V. J. Mažiulio fondą, saugomą Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje (toliau – VUB RS), trumpai priminsime jo biografiją.

daugiau

Tragiškas Šilutės ir Pagėgių krašto dvarų likimas

 2010 m. lapkričio pradžioje skaitytojus pasiekė naujas Šilutės kraštotyros draugijos parengtas leidinys* „Šilutės ir Pagėgių krašto dvarai“. Jį išleisti šilutiškiams padėjo klaipėdiškis Kęstutis Demereckas, knygą papildęs iliustracijomis iš savo archyvų bei dar išlikusių dvarų ar jų detalių dabarties nuotraukomis. Jis suredagavo leidinį ir su savo leidykla „Libra Memelensis“ Klaipėdoje išleido.

daugiau

LIETUVIŠKO ŽODŽIO TARNYBOJE

 Minint mokytojo, žurnalisto ir poeto Juozo Elekšio 80-ąsias gimimo metines

daugiau

Profesorė Irena Vaišytė (1926–1994)

 1969 m. vasarą Lietuvos TSR konservatorijos (Muzikos ir teatro akademija) prorektorė mokslui profesorė Irena Vaišytė pakvietė mane dėstyti lietuvių teatro istoriją. Buvau baigęs Maskvos GITIS‘o teatrologijos mokslus, dirbau Lietuvos teatro draugijoje ir dėsčiau teatro istoriją Kultūros mokykloje (vėliau – Konservatorija).

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu