MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/06/09

LAPTEVIEČIAI
maloniai kviečia Jus, Jūsų draugus ir artimuosius
2008 m. birželio 15 d. 12 val.
į tradicinį susitikimą Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse prie
tremtinių žeminukės – jurtos

• paminėti Gedulo ir Vilties dieną bei 60-ąsias Didžiosios tremties metines (pranešėjas prof. akademikas Antanas Tyla);

• sutikti knygą „Lietuviai Arktyje“ (sudarė Jonas Markauskas ir Jonas Rytis Puodžius), renginio metu bus galima knygą įsigyti;

• pasiklausyti aktorės Dalios Jankauskaitės skaitomų Vytauto Cinausko eilėraščių, aktoriaus Petro Venslovo paruoštos programos.

Organizatoriai:
Lietuvos liaudies buities muziejus,
Brolija LAPTEVIEČIAI


Ernsto-Morico-Arnto universitetas Greifsvalde (Vokietija)

skelbia konkursą eiti lietuvių kalbos lektoriaus 0,5 etato pareigas baltistikos institute. Darbo pradžia 2008 m. spalio 1 d., trukmė – 2 metai.
Darbo pobūdis: dėstyti kalbos praktikos dalykus pagrindinio, vidutinio ir aukštesnio lygio studijų studentams.

Reikalavimai:
· aukštosios mokyklos baigimo diplomas;
· geros lietuvių kalbos žinios;
· pakankamas vokiečių kalbos mokėjimas;
· mokėti aprašyti sinchronines kalbines struktūras;
· lietuvos istorijos ir kultūros žinojimas.

Kandidatų dokumentai (CV, atestato ir priedo kopija) priimami iki 2008-06-30 adresu Ernst Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Fremdsprachliche Philologien Baltistik stellv. gf. Direktor Domstraße 9/10 17489 Greifswald, nurodant skelbimo numerį 08/B22.

Išsamesnė informacija internete:
http://www.uni-greifswald.de/informieren/stellenausschreibung/oeffentlich/wissenschaftliches-personal/institut-fuer-fremdsprachliche-philologien-nr-08b22.html

Švietimo ir mokslo ministerija