MOKSLASplius.lt

Skelbimai

Skelbiame konkursą „Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos“ priemonių planui įgyvendinti

Skelbiame konkursą „Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos“ priemonių planui įgyvendinti

Kviečiame teikti paraiškas projektams, skirtiems „Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos“ (Žin., 2009, Nr. 48-1904) 2009 m. priemonėms įgyvendinti:
·    moksliniams tyrimams (programos įgyvendinimo priemonių plano 1.1 punktas),
·    svarbiausių lituanistikos mokslinių tyrimų sintetinių veikalų ir fundamentinių lituanistikos šaltinių parengimui ir leidybai (atitinkamai 1.2 punktas),  
·    monografijų, tęstinių mokslo studijų rengimui ir leidybai (atitinkamai 1.4 punktas),
·    tarptautinių lituanistikos mokslo renginių rėmimui (atitinkamai 3.3 punktas).
     Prioritetas bus teikiamas projektų, kuriuose numatytas kelių programos priemonių įgyvendinimas, paraiškoms. Tokiose paraiškose gali būti įrašytos veiklos ir pagal šiame kvietime nepaminėtas programos priemones. Galima teikti ir ilgesnius nei vienerių metų trukmės projektus.

daugiau

Susirūpinkime „Mokslo Lietuvos“ ateitimi

 Mieli skaitytojai,

Susirūpinkime Mokslo Lietuvos ateitimi. Neturėdami pakankamai tiražo ir skaitytojų rizikuojame netekti finansinės paramos. Laikraštis Mokslo Lietuva leidžiamas visus 20 metų. Lietuvoje yra daugiau kaip 5 tūkst. mokslininkų ir 8 tūkst. aukštųjų mokyklų dėstytojų, tačiau iš laikraščio prenumeratorių skaičiaus to niekaip nepasakysi. Jei bent kas dešimtas mokslininkas ar dėstytojas prenumeruotų jiems skirtą leidinį, tai mūsų ilgamečio darbo nepaleistų vėjais, o Mokslo Lietuva gyvuotų dar ilgai.

Prenumerata priimama bet kuriame Lietuvos pašto skyriuje.

Pagarbiai
Redakcija

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu