MOKSLASplius.lt

Pro memoria Profesorius Algis Jurgis Morkeliūnas

Pro memoria  Profesorius Algis Jurgis Morkeliūnas

(1941 10 16 – 2009 05 18)

Vilniaus Karveliškių kapinėse šalia žmonos amžino poilsio atgulė matematikas, prof. habil. dr. Algis Jurgis Morkeliūnas. Jo gyvybė užgeso tą pačią dieną kaip ir ilgamečio vyresniojo kolegos ir bendraminčio prof. Eduardo Vilko, mirusio prieš metus. Susirinkusieji mirties metinių paminėti dalyvavo ir laidojant A. J. Morkeliūną...

Algis Jurgis Morkeliūnas gimė Žemaitijos sostinėje Telšiuose, agronomo ir namų šeimininkės šeimoje. Pokario metais keitėsi tėvo darbovietės, todėl mokėsi ne vienoje mokykloje. 1959 m. baigė daug įžymių žmonių Lietuvai davusią Marijampolės J. Jablonskio vidurinę mokyklą (dabar Rygiškių Jono gimnazija), pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete. Kaip gabus studentas 1961 m. buvo pasiųstas studijų tęsti į Sankt Peterburgo (Leningrado) universitetą, kurį 1964 m. baigė įgijęs ekonomisto-matematiko specialybę. Aktyviai sportavo, žaidė regbio komandoje. 1964 m. buvo paimtas į sovietinę kariuomenę, metus tarnavo desantiniuose daliniuose Vidurinėje Azijoje. Grįžęs į Lietuvą 1966 m. dėstė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete. 1967–1969 m. mokėsi Vilniaus universiteto aspirantūroje (vadovas – dr. Eduardas Vilkas), kur pradėjo tyrinėti grupinių sprendimų uždavinius.

Grupinių sprendimų teorija, viena iš operacijų tyrimų sričių, aktuali sprendžiant ekonomikos ir socialinius uždavinius. Uždavinių esmė – grupė asmenų iš alternatyvų aibės turi išrinkti sprendinį, kuris tenkintų visus, kai kiekvieno individo preferencijos alternatyvų aibėje gali būti (ir būna) skirtingos. Iš anksto būtina susitarti, pagal kurią taisyklę sprendinys bus išrenkamas. Matematikai, norėdami pagrįsti tos taisyklės pasirinkimą, formalizuoja šį procesą siūlydami prielaidas (aksiomas), kurias taisyklės turi patenkinti. Žinomiausios aksiomos: nepriklausomumas nuo pašalinių alternatyvų, invariantiškumas tiesinių transformacijų atžvilgiu, simetrija, apibendrintas Pareto optimumas, silpnas tolydumas (ir archimediškumas). A. J. Morkeliūnas, tęsdamas amerikiečių matematikų darbus, parodė, kad parenkant įvairių aksiomų derinius galima gauti įvairius grupinius sprendinius, o naudojant tik labiausiai pripažintas aksiomas, gaunamos visos klasikinės optimalaus sprendinio taisyklės. Savo pirmųjų metų darbus A. J. Morkeliūnas pateikė matematikos daktaro (tuomet fizikos-matematikos kandidato) disertacijoje Kai kurie grupinių sprendimų uždaviniai. Ją apgynė 1970 metais.

Po aspirantūros A. J. Morkeliūnas grįžo dėstyti į Ekonomikos fakulteto Ekonominės kibernetikos katedrą, kurioje skaitė įvairius operacijų tyrimo kursus. 1972 m. išrinktas Ekonominės kibernetikos katedros vedėju, 1977 m. jam suteiktas mokslinis-pedagoginis docento vardas. 1978 m. pavasario semestrą stažavosi Lietuvos MA Matematikos ir kibernetikos instituto Operacijų tyrimo sektoriuje, kuriame nuo 1979 m. rugsėjo pradėjo dirbti vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. Matematikos ir kibernetikos institute dirbo iki 1986 m., iki 1992 m. rudens – vyr. moksliniu bendradarbiu Ekonomikos institute. Dirbdamas institutuose toliau tęsė grupinių sprendimų tyrimus. A. J. Morkeliūnas savo darbuose susistemino aksiomų kombinacijas, išryškino kiekvienos aksiomos vaidmenį atitinkamai grupinio sprendinio taisyklei, įvedė naujas aksiomas ir suformulavo kelias naujas, lygiavertes žinomoms, taisykles. Jis susiejo grupinio sutvarkymo problemas su lošimų teorija ir naudingumo teorija. Vėlesnių metų darbus A. J. Morkeliūnas apibendrino habilituoto daktaro disertacijoje, kurią 1991 m. apgynė Sankt Peterburgo universitete. Šios disertacijos idėjas išdėstė monografijoje Alternatyvos, preferencijos ir pasirinkimas (1997).

1992 m. A. J. Morkeliūnas grįžo dirbti docentu į VU Ekonomikos fakulteto Ekonomikos sisteminės analizės katedrą (buvusi Ekonominės kibernetikos katedra). 1998 m. jam suteiktas socialinių mokslų ekonomikos krypties profesoriaus pedagoginis mokslo vardas. Pablogėjus sveikatai, 2004 m. rugpjūtį išėjo į pensiją.

A. J. Morkeliūnas yra daugelio mokslinių straipsnių autorius, kelių mokymo metodinių priemonių bendraautoris.

Su žmona Vitalija išaugino sūnų ir dvi dukteris, susilaukė kelių vaikaičių. Vos sugrįžęs iš kelionės į Londoną, kur lankė vieną iš ten gyvenančių ir dirbančių dukterų, daugeliui netikėtai, bemaž per savaitę mirė nuo plaučių uždegimo.

Profesorius A. J. Morkeliūnas pasižymėjo originalia mąstysena, rašė ir skelbė straipsnius periodikoje aktualiomis Lietuvos ekonomikos problemomis.

Tebūna jam lengva Vilnijos žemė!


Stasys Skėrus, Venantas Mačiekus