MOKSLASplius.lt

Lyg saulės šiluma sužvarbusiems

 

Dėkoju Mokslo Lietuvai už nepaprastai įdomias publikacijas prieškarinės Lietuvos kultūros veikėjų atminties temomis. Tai labai praturtina Mokslo Lietuvos skaitytojų akiratį, o skaitytojams humanitarams tokia medžiaga šalia mokslo temų yra lyg saulės šiluma sužvarbusioje Lietuvoje. Iškilių asmenybių pavyzdys labai reikalingas dabartinei mūsų visuomenei, kuri sulėtintais tempais eina pasirinktu keliu. Todėl džiugina puikus projekto „Mokslas, kultūra, visuomenė“ vykdymas Mokslo Lietuvos puslapiuose. Tas projektas – Trejybė, – sakrališkai imponuoja, nes stokojame sistemingo Valstybės dėmesio kultūros politikai. Iškreiptos pilietinės visuomenės kūrimo formos, susijusios su pelno troškimu bet kokia kaina skaldo visuomenę, o kultūra visada jungia. Todėl brangindami minėtą nuostabų projektą – norime jo tęstinumo. Bent jau toje spaudoje, kuri gerai ir kūrybiškai atsiliepia į šį projektą. Esu įsitikinusi, kad toks pavyzdingas minėto projekto vykdymas kaip visuose 2010 m. Mokslo Lietuvos numeriuose yra reikiama atsvara prieš visas moralines kliūtis kovojant dėl tolesnio tautos likimo ir mūsų Valstybės ateities, kuri neįmanoma be jos kultūrinio savitumo iškėlimo bendroje globalaus pasaulio jūroje. Kadangi Mokslo Lietuvai tai puikiai sekasi daryti – linkiu ir toliau kūrybiškai reikštis minėto projekto dvasioje.


Irena Skomskienė