MOKSLASplius.lt

Dėkoja

Labai vertiname „Mokslo Lietuvos“ indėlį populiarinant Vilniaus Medicinos Draugijos veiklą. Publikacijos apie draugiją sudomino ir užsienio kolegas.

Vilniaus Medicinos Draugijos valdybos vardu dėkoju Jums už svarbias mums publikacijas „Mokslo Lietuvoje“.

Savo ataskaitiniame pranešime pateikiau duomenų apie draugijos
atspindžius spaudoje ir svarbiausią vietą užėmė „Mokslo Lietuva“, kurios įnašą valdyba labai įvertino.

Savo ir Vilniaus Medicinos Draugijos valdybos vardu tariu ačiū!


Pagarbiai,

Vilniaus Medicinos Draugijos
pirmininkė, doc. Dalia Triponienė