MOKSLASplius.lt

Kviečiame dalyvauti Aukštųjų technologijų ir Pramoninės biotechnologijos plėtros programose


 Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) kviečia teikti paraiškas dviejų administruojamų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (technologinės) plėtros programų – Aukštųjų technologijų plėtros 2011–2013 metų ir Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011–2013 metų – projektams vykdyti. Šiemet skelbiamas jau antrasis kvietimas.


Aukštųjų technologijų plėtros programa siekia padėti plėtoti Lietuvoje jau esamas ir perspektyvias pasaulyje aukštųjų technologijų kryptis: biotechnologijų, nanotechnologijų, lazerių, mechatronikos ir informacinių technologijų. Šio kvietimo naujovė, kad atkreipiamas dėmesys į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą kosmoso srityje.

Pramoninės biotechnologijos plėtros programos tikslas – spartinti šios srities pramonės plėtrą Lietuvoje. Bus siekiama sukurti medžiagas ir produktus iš atsinaujinančių žaliavų, bioplastikus, biokatalizatorius, farmacinės ir veterinarinės paskirties produktus.

Laukiami projektų rezultatai – tai sukurtos naujos, tobulesnės technologijos paslaugos ar inovatyvūs produktai, tinkami komercializuoti, aktualūs Lietuvos ir užsienio rinkoms.

Taip pat vienas iš programų tikslų yra paskatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Todėl vykdyti projektą gali ne mažiau kaip du dalyviai, iš kurių vienas – mokslo ir studijų institucija, o kitas – ūkio subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė). Didelės įmonės, suinteresuotos projektų rezultatais, gali dalyvauti Pramoninės biotechnologijos programoje, tačiau jų veiklos projekte nebus finansuojamos valstybės lėšomis.

Projektai pagal šį kvietimą bus pradėti finansuoti nuo 2012 metų. Maksimali vienam projektui skiriama biudžetinių lėšų suma yra 700 tūkst. Lt. Projekto trukmė – iki 22 mėn.

Paraiškų teikimo tvarka yra reglamentuota Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų projektų konkursinio finansavimo sąlygų apraše (Žin., 2011, Nr. 121-5763). Kvietimai teikti paraiškas, aprašas ir elektroninė paraiškos forma yra skelbiami adresu: http://www.mita.lt  Paraiškos teikiamos iki 2011 m. gruodžio 9 d. 15.00 val. adresu: A. Goštauto g. 12–219, LT-01108 Vilnius. Informacija teikiama telefonais: (8 5) 264 4700 ir (8 5) 212 7433.

Šiemet pagal pirmąjį kvietimą MITA konkurso būdu jau patvirtino 19 naujų projektų, iš kurių 15 yra vykdomi pagal Aukštųjų technologijų plėtros, o 4 – pagal Pramoninės biotechnologijos plėtros programas. Jiems skirta 1,6 mln. litų valstybės parama 2011 metais. Bendra šių projektų vertė siekia apie 8 mln. litų.

Jurga Trotienė,
Viešieji ryšiai, vyr. specialistė. Tel.: 8 5 2644 710