MOKSLASplius.lt

Didės mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis

Vyriausybė patvirtino Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 m. programą. Programoje numatyta dėstytojų, mokslo darbuotojų atlyginimus kasmet iki 2011-ųjų didinti po 20 procentų.

Jeigu šios programos įgyvendinimo laikotarpiu būtų indeksuojama bazinė mėnesinė alga arba kitas bazinis dydis, pagal kurį apskaičiuojamas mokslo ir studijų institucijų darbuotojų tarnybinis atlyginimas, atlyginimų didinimas dėl šio indeksavimo būtų papildomas prie nurodyto procentinio darbo užmokesčio padidinimo.

Atlyginimai bus didinami valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybės mokslinių tyrimų įstaigų vadovams, jų pavaduotojams, akademinių padalinių vadovams, jų pavaduotojams, moksliniams sekretoriams, mokslo darbuotojams, kitiems tyrėjams ir dėstytojams.

Programos projektas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006–2008 m. programos 3.6 punkto nuostatą, pagal kurią numatyta didinti aukštųjų mokyklų dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimus.

2007–2008 m. mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis buvo didinamas tris kartus: nuo 2007 m. liepos 1 d. buvo padidintas 20 proc. (iš valstybės biudžeto algoms padidinti buvo skirta 35,6 mln. litų), nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. mažiausiai uždirbančių akademinių darbuotojų (asistentų, jaunesniųjų mokslo darbuotojų, lektorių, mokslo darbuotojų, tyrėjų) darbo užmokestis buvo padidintas dar 10 proc. Iš Privatizavimo fondo tam skirta 5,5 mln. litų. Nuo 2008 m. sausio 1 d. dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokestis padidintas 20 proc. 2008 m. valstybės biudžete tam skirta 88,7 mln. litų.

Žemiausių pareigybių akademinių darbuotojų tarnybiniai atlyginimai pastaruoju laikotarpiu padidėjo vidutiniškai 60 proc., kitų – vidutiniškai 45 proc.

Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 m. programa užtikrins ilgalaikį dėstytojų ir mokslo darbuotojų atlyginimų augimą.

Numatoma, kad 2011 m. mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis padidės daugiau kaip 70 proc. (palyginti su 2008 m.). Be to, tyrėjo ir dėstytojo profesijos taptų patrauklesnės, jas rinktųsi daugiau jaunų žmonių. Mokslo ir studijų institucijos būtų pajėgios konkuruoti darbo rinkoje dėl geriausių specialistų. Būtų sudarytos sąlygos studijų kokybei ir moksliniam potencialui stiprinti.

Preliminarus lėšų poreikis programai įgyvendinti – 389,3 mln. litų.


LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija