MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2010/12/02

Gamtos tyrimų centras

skelbia konkursą jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti (2 pareigybės) Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijoje ir P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje.
Reikalavimai pretendentams, dokumentai, kuriuos turi pateikti konkurse pageidaujantys dalyvauti asmenys, ir kita informacija pateikiama interneto svetainėje: www.gamtostyrimai.lt.

Telefonas ir el. paštas pasiteirauti:
8 5 2729898, evelina.mikalajunaite@gamtostyrimai.lt
Konkurso paskelbimo terminas: 2010-11-22.
Dokumentų pateikimo terminas: 2011-02-21.