MOKSLASplius.lt

Sangrąžos formantai -s, -is, -si ir dar šis tas

Valerija Vaitkevičiūtė


Labai dažnai painiojami klausyti ir klausytis, t. y. nesangrąžinis su sangrąžiniu, nors jų reikšmės skiriasi. Nesangrąžinis veiksmažodis klausyti reiškia vykdyti kieno nors įsakymą, paliepimą, norą, valią, paklusti kam nors, pvz.: tėvų reikia klausyti; būsi laimingas, jei mano žodžių klausysi. S. Dauk.; kai neklausys, tu jį kumščiu, kumščiu; vaikai tėvų tol klauso, kol žąsino bijo.
Sangrąžinis veiksmažodis klausytis reiškia savanorišką veiksmą, kuris dažnai teikia malonumo, naudos, tenkina smalsumą, nereiškia prievartos, pvz.: klausosi (ne klauso) telefono; klausosi (ne klauso) lakštingalų giesmės, klausosi (ne klauso) vėjo ošimo, klausosi (ne klauso) muzikos, prikišusi ausį prie rakto skylutės klausosi (ne klauso) jų pokalbio.

Nepriešdėlinio sangrąžinio veiksmažodžio bendratis turi formantą -s žodžio gale – klausytis. Jei veiksmažodžio forma baigiasi priebalsiu, tai prieš formantą -s įterpiamas balsis, pvz.: klausysis. Priešdėlinių sangrąžinių veiksmažodžių formantas -si- spraudžiamas tarp priešdėlio ir šaknies – pasiklausyti; kviečiu pasiklausyti (ne paklausyti) Atlantos dainų; pasiklausykime (ne paklausykime) dainos; kviečiu pasiklausyti (ne paklausyti) ištraukų.

Ir kitų veiksmažodžių nesangrąžinės formos vartojamos ten, kur būtinai reikia vartoti sangrąžines. Pvz., jei išsakome savo mintis, nedalyvaujant pokalbyje kitam asmeniui, tai veiksmažodis (pa)kalbėjau – gerai, t. y. pasakiau savo nuomonę: motulė sūneliui žodelį kalbėjo; anksti rytą kėliau, su žirgu kalbėjau. Bet, aptardami kokį nors reikalą ar klausimą su kitais, kurie irgi pasako savo nuomonę, turime vartoti sangrąžinę formą. Pvz., reikia sakyti sėskim ir pasikalbėkim (ne pakalbėkim); dabar pasikalbėkim (ne pakalbėkim) apie KK2; gatvėje pasikalbėkim (ne pakalbėkim) – Klausimėlis; susipažinti ir pasikalbėti (ne pakalbėti) rekl.; ... su kuria pasikalbėsime (ne pakalbėsime) rekl.; tada ir pasikalbėsim (ne pakalbėsim); kada galima su ja pasikalbėti (ne pakalbėti); noriu su tavim pasikalbėti (ne pakalbėti); apie tai pasikalbėsime (ne pakalbėsime).

Sangrąžinius veiksmažodžius reikia vartoti ir tada, kai darome ką nors sau arba kas nors kitas daro ką nors sau, pvz., negerai pasakyta Lietuva įves ( = įsives) eurą (savo valstybei), jei įvestų kam nors kitam, tai sangrąžinės formos nereikėtų; dirbti ir uždirbti ( = užsidirbti); pakeitusi ( = pasikeitusi) pavardę; noriu surasti ( = susirasti) seserį; sutaupę ( = susitaupę) pinigų; išvadų ji nepadarė ( = nepasidarė); kviečiame pažiūrėti ( = pasižiūrėti); prisistatydavo išgalvotu ( = išsigalvotu) Ilonos vardu; prikimšo ( = prisikimšo) pilvus (savo), o jei kitus privalgydino, tai prikimšo pilvus (jiems).
Nesangrąžinis veiksmažodis atskleisti reiškia skleidžiant atidaryti, atversti, pvz., atskleisti knygą, o sangrąžinis atsiskleisti reiškia atsiverti, pasirodyti, pvz., nuo kalno atsiskleidžia viso miesto vaizdas.
Didžiulė klaida vesti save ( = elgtis, laikytis), plg. rus. вести себя; palepinti save ( = pasilepinti), palepink save ( = pasilepink), atskleisti save ( = atsiskleisti).

Kiekybiniai būdvardžiai ir būdvardiniai prieveiksmiai turi laipsnius, kuriais reiškiamas ypatybės kiekio skirtumas. Aukštesnysis būdvardžio laipsnis lietuvių kalboje reiškiamas prie nelyginamojo laipsnio būdvardžio pridedant priesagą -esnis, -ė, pvz.: agresyvesnis (ne labiau agresyvus), plg. rus. более агресивный; atidesnis (ne labiau atidus), plg. rus. более внимателъный; simetriškesnis (ne labiau simetriškas), plg. rus. более симетричный; stipresni (ne daugiau ir ne labiau stiprūs), plg. rus. более силъные; panašesnis (ne labiau panašus), plg. rus. более похожый; provakarietiškesnis (ne labiau provakarietiškas) – Panorama; patrauklesnis (ne labiau patrauklus ir ne labiau patrauklesnis); ir dalyvio aukštesnysis laipsnis gerbiamesnė (ne labiau gerbiama), plg. rus. более уважаемая.

Aukščiausiasis būdvardžio laipsnis daromas iš nelyginamojo laipsnio būdvardžio pridedant priesagą - ausias, - a, pvz.: (visų) pikčiausia (ne labiausiai pikta), (visų) pavojingiausias (ne maksimaliai pavojingas), (visų) paslaugiausias (ne labiausiai paslaugus) ir būdvardinis prieveiksmis vis aiškiau (ne vis labiau aišku).

Nevartotina sangrąžinė forma sumuojasi (= sumuojama), nesisumuoja (= nesumuojama), plg. rus. (не) суммируетса.