MOKSLASplius.lt

Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutui – 70

 Habil. dr. Valentinas Baltrūnas2011 m. rugsėjo 23 d. įvyko mokslinė konferencija „Geomokslai Lietuvoje: nauji iššūkiai ir perspektyvos“, kuri buvo skirta Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto 70 metų mokslinės veiklos aptarimui geomokslų raidos Lietuvoje ir pasaulyje kontekste. Pastaraisias metais dėl padidėjusių aplinkos pokyčių ir klimato kaitos mūsų planetoje susidomėjimas Žemės mokslais (geologija, geografija, geoinformatika ir kt.) yra padidėjęs. Ne be reikalo Jungtinės Tautos 2007–2009 metus buvo paskelbusios tarptautiniais planetos Žemės metais. Tai daryti paskatino aktualių planetos masto problemų sprendimas, pareiga pademonstruoti didelį, ne visada išnaudojamą geomokslų potencialą kuriant saugesnę visuomenę, paskatinti naudotis geomokslų sukurtomis žiniomis. Ypač akcentuotina geomokslų pažintinė, švietėjiška, holistinę pasaulėjautą ugdanti reikšmė, taip pat svarba formuojant Lietuvos valstybės, kaip teritorinio, gamtinio, etninio ir politinio darinio, identifikavimą per geografinį ir geologinį krašto apibūdinimą, gamtos išteklių naudojimą, etnogenezę lemiančių veiksnių pažinimą. Konferencijos metu buvo išklausyti GTC Geologijos ir geografijos instituto, Vilniaus universiteto, Vilniaus pedagoginio universiteto, UAB „Vilniaus hidrogeologija“ mokslininkų, Latvijos universiteto Geologijos katedros vedėjo G. Stinkulio, Rusijos mokslų akademijos Okeanologijos instituto Atlanto skyriaus direktoriaus V. Sivkovo, Baltarusijos geologijos instituto direktoriaus A. Kovkhuto pranešimai. Visų parengtų pranešimų medžiaga yra paskelbta 29 straipsniuose žurnalo „Baltica“ specialiame priede, kuris paskeltas internete (www.geo.lt).

Ta proga Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje veikia mokslinių publikacijų paroda, skirta Geologijos ir geografijos instituto 70-mečiui (parengė Sigita Dagienė ir Birutė Poškienė). Instituto bibliotekoje (T. Ševčenkos, 13, III aukšte) lankytojus kviečia buvusio GGI direktoriaus akad. Kazimiero Bieliuko mokslinių darbų paroda, skirta mokslininko 110 metų sukakčiai pažymėti (parengė Sigita Dagienė ir Giedrė Kulvičienė). Konferencijos metu Instituto salėje veikė didelė fotografijos darbų paroda „Geologijos ir geografijos institutui – 70“, džiuginusi akį smagiais gamtininkų gyvenimo vaizdais (parengė V. Pukelytė su kolegomis).

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu 1941 m. įkurtas Geologijos ir geografijos institutas per savo 70 metų gyvavimo istoriją pergyveno daug pavaldumo ir struktūros permainų. Tai, žinoma, atsiliepė mokslinių mokyklų tęstinumui ir tyrimų tematikai. Kai kurios tyrimų kryptys, sulaukusios savo „gulbės giesmės“, užleisdavo pozicijas naujoms kryptims, kartais ir labai trumpaamžėms. Tačiau Žemės gelmių sandara ir naudingosios iškasenos, ypač didžiausias mūsų turtas – požeminis vanduo, taip pat Baltijos jūros dugnas ir krantai, upės, ežerai ir pelkės, kraštovaizdis visada buvo tyrimų akiratyje. Geologijos ir geografijos institutas, jo padaliniai, specialistų grupės visas septynias dešimtis metų darbavosi tik savo krašto ir jo žmonių interesams. Tai liudija daugybė parengtų ir išleistų monografijų, straipsnių rinkinių, periodinių leidinių, atlasų, žemėlapių. Nemažai darbų atlikta bendradarbiaujant su kitų šalių, ypač kaimyninių, mokslininkais.

Pastarajame dešimtmetyje nuo 2010 metų Gamtos tyrimų centrui priklausantis Geologijos ir geografijos institutas atlieka Žemės gelmių ir paviršiaus sandaros, savybių, susidarymo, paleogeografinių ir paleoekologinių sąlygų raidos, taip pat požeminio ir paviršinio vandens, kraštovaizdžio ir geoaplinkos būklės, kaitos ir sąveikos su žmogaus veikla tyrimus. Didelis dėmesys skiriamas Žemės gelmių turtų tvaraus naudojimo mokslinam pagrindimui. Daug metų Institutas rengia aukštos kvalifikacijos geologijos ir geografijos krypčių specialistus bei mokslininkus.

Jubiliejinės konferencijos metu Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute

Jubiliejinės konferencijos metu Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institute