MOKSLASplius.lt

TIK SU JUMIS PASTATYSIME PAMINKLĄ

 Vilniaus centre priešais Vyriausybės rūmus jau pradedami paminklo Lietuvių tautos žadintojui, rašytojui, publicistui, kompozitoriui ir gydytojui, Tautinės giesmės kūrėjui dr. Vincui Kudirkai statymo darbai. Grupelė Labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti narių neseniai apsilankė Klaipėdoje ir susipažino su paminklo maketu, kurį pagamino jo autoriai – skulptorius Arūnas Sakalauskas ir architektas Ričardas Krištapavičius. Išvykoje kaip ekspertai dalyvavo skulptoriai – Vaclovas Krutinis ir Gediminas Karalius, architektas Vytautas Mačiulis, taip pat kiti projekto vykdytojai.

Fondas savo surinktomis lėšomis apmokėjo konkurso paminklo suprojektavimo ir kitas, susijusias su šio įžymaus žmogaus idėjų ir darbų sklaida visuomenėje, išlaidas. Patriotinį sumanymą parėmė nemažas būrys Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių tautiečių, keliolika įmonių, bendruomenių ir visuomeninių organizacijų. Fondas ypač dėkingas Mičigane (JAV) gyvenančiai Alvinai O. Sabanas-Wells, paaukojusiai 5 tūkst. JAV dolerių paminklo, kuris kainuos daugiau kaip 3,5 mln. litų, statybai. Pinigų taip pat skyrė Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Tačiau lėšų vis dar trūksta. O kas padės Fondui pasiekti galutinį tikslą – pastatyti paminklą Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai, jei ne jūs, mieli tautiečiai. Tikime, kad ir kur jūs gyventumėte, esate savo Tėvynės patriotai, ir paremsite šį kilnų darbą.

Spaudai rengiama knyga, kurioje bus įamžinti paminklo statymui pinigus aukoję asmenys. Todėl norintys į ją pakliūti savo vardus ir pavardes turėtų pranešti mums.


Jūra Marija BAUŽYTĖ

Labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti atstovė spaudaiKaip paremti Fondą ?


AB Vilniaus bankas. Fondo sąskaita [litais ir valiuta] Nr. LT597044060001420086
Banko kodas 70440
Įmonės kodas 192040617

El. paštas: o.abraitytė@xxx.lt
Tel.: (+370) 612 02523
Interneto tinklalapis: http://www.kudirkosfondas.lt
Fondo adresas: Lietuvos nacionalinis muziejus, Arsenalo g. 3, Lt-01101 Vilnius