MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/10/18

GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS

Skelbia priėmimo konkursą į fizinių mokslų geologijos krypties (05P) ir geografijos krypties (06P) dieninės studijų formos doktorantūrą (4 vietos) bei neakivaizdinės studijų formos, kai studijos apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, doktorantūrą (2 vietos).

Prašymai stoti į doktorantūrą pateikiami direktoriaus vardu mėnesį nuo konkurso paskelbimo dienos pridedant gyvenimo aprašymą, magistro arba vienpakopio aukštojo mokslo baigimo diplomą ir priedą prie diplomo (originalus ir kopijas, originalai iš karto grąžinami), dviejų mokslininkų rekomendacijas, savo mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, o jeigu tokių nėra – mokslinį referatą numatomos disertacijos tema.

Geologijos ir geografijos instituto adresas: T. Ševčenkos g. 13, LT-03223, Vilnius, tel.: (8 ~ 5) 210 4693.Kraštiečiai susibūrė į klubą


Rietavo savivaldybės mero Antano Černeckio iniciatyva į konferenciją sukviesti čia gimę, augę, dirbę ir tebedirbantys, save vadinantys rietaviškiais, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie šio krašto plėtotės. Susirinkusieji pritarė siūlymui įkurti Rietavo kraštiečių klubą.

Šio sumanymo autorius Rietavo savivaldybės meras teigia: „Kraštiečių klubas tai savanoriška ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, kurios tikslas suvienyti visus Rietavo krašto gyventojus, savus ir pabirusius po visą Lietuvą, aktyviai besireiškiančius moksle, kultūroje, verslo ir kitose srityse tarpusavio bendradarbiavimui dėl Rietavo krašto ateities kūrimo.“

Kraštiečių klubo prezidentu išrinktas habil. dr. prof. Leonas Ašmontas. Į valdybą išrinkti iš šio krašto kilę mokslininkai prof. Juozas Antanavičius, doc. Eugenijus Stonkus. Tiesiogiai rūpintis klubo veikla galėjo ir habilituoti mokslo daktarai – Petras Bendikas, Jonas Sapragonas, dr. Vidmantas Janukėnas, rašytojas Edmundas Malūkas, poetas Stasys Žlibinas, dailininkas Henrikas Ciparis, gydytoja Jūratė Kisielytė ir daugelis kitų, nes šis kraštas išugdė nemažai garsių mokslininkų, medicinos, kultūros darbuotojų.

Kraštiečių klubo steigiamosios konferencijos dalyviai buvo pakviesti į Antrojo tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio baigiamąjį koncertą, Mykolinių šventės renginius.


Julius Norkevičius