MOKSLASplius.lt

KTU profesorius Povilas Vanagas – visuotinės kokybės vadybos flagmanas

Anykščių kraštas mūsų tautai padovanojo ne vieną iškilų asmenį. Tarp jų – socialinių mokslų daktaras Povilas VANAGAS – KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesorius. Greitai sukaks 50 metų, kai jaunuolis iš Navariškių (Anykščių r.) pravėrė Kauno politechnikos instituto (KPI) duris. Po studijų šis institutas, o vėliau Kauno technologijos universitetas tapo vienintele jo darboviete. Kandidatas 2007 m. Lietuvos mokslo premijai KTU profesorius Povilas Vanagas su pripažinimo sulaukusiu savo vadovėliu „Visuotinė kokybės vadyba“

Prof. P. Vanago veiklą galima skirstyti į du etapus. Iki 1990 m. jis savo dėmesį sutelkė darbo organizavimo ir normavimo srityje. Baigęs aspirantūrą Leningrado (dabar – Sankt Peterburgo) P. Toljačio inžinerinės ekonomikos institute, apgynė daktaro disertaciją tema Darbo pasidalijimo optimizavimas mašinų gamybos įmonėse (revolverinių staklių ir tekinimo automatų derinimo darbų pavyzdžiu). Greitai tapo docentu, buvo išrinktas Darbo organizavimo katedros vedėju. Darbščiam ir kūrybingam mokslininkui 1989 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. Vėliau P. Vanago strateginė įžvalga nukrypo į visuotinės kokybės vadybos problemas. 1994 m. jis tapo tarptautinio TEMPUS (PHARE) projekto Harmoningoji plėtra ir aplinka koordinatoriumi. Svarbiausias projekto rezultatas – KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete 1995 m. vasario 1 d. įrengtas Visuotinės kokybės vadybos centras. Jo pagrindu 1997 m. lapkričio 15 d. įkurta Kokybės vadybos katedra. Be minėto ES finansuojamo projekto Harmoningoji plėtra ir aplinka profesorius vadovavo ar koordinavo projektus Kokybės vadyba per universitetus į įmones, Verslo pagrindų mokymo programa, remiantis Europos kokybės vadybos fondo verslo tobulumo modeliu, Paramos pradedantiesiems verslininkams programos įgyvendinimas Alytaus apskrityje. Jam vadovaujant parengta Kokybės vadybos metodų taikymo Lietuvos viešojo administravimo institucijose galimybių studija ir nemažai kitų darbų.


Konkurencingumo didinimo pagrindas – visuotinės kokybės vadyba


Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, mokslininkams plačiai atsivėrė naujos galimybės perimti Vakarų šalių patirtį. Prof. P. Vanagas susidomėjo pasaulyje palyginti nauju dalyku – visuotinės kokybės vadyba. „Jos atsiradimą lėmė konkurencinė kova, kai per ketvirtį amžiaus po Antrojo pasaulinio karo (1950–1975 m.) Japonijos verslininkai sugebėjo pavyti ir aplenkti JAV bei Vakarų Europos verslininkus pagal produktų kokybės bei produktyvumo lygį. Siekdami susigrąžinti prarastas pozicijas pasaulinėje rinkoje, Amerikos ir Europos mokslininkai sukūrė bei tobulino šiuolaikinius visuotinės kokybės vadybos metodus. Jie greitai rado savo vietą mūsų žemyno pramonėje ir paslaugų sferoje“, – pasakojo profesorius. Jis pirmasis šalyje pradėjo skaityti visuotinės kokybės vadybos paskaitas Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetuose, aktyviai įsitraukė į visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo metodologijos problemų analizę.

P. Vanagui buvo patikėtos Nacionalinės kokybės programos rengimo mokslinio vadovo pareigos. Jis parengė Lietuvos kokybės viziją, kokybės politiką, programos struktūrą. Taip pat šis mokslininkas ir puikus organizatorius kartu su kolegomis 2001 m. įkūrė Lietuvos kokybės vadybos asociaciją (LKVA), kuri dabar yra Europos kokybės organizacijos narė. „Esu šios asociacijos prezidentas nuo jos įkūrimo. Parengiau asociacijos misiją, viziją, suformulavau strateginius tikslus ir uždavinius“, – prisimena profesorius. Jo nuomone, norint išlikti globalioje rinkoje, būtina kelti šalies verslininkų ir kitų sričių darbuotojų visuotinės kokybės vadybos išmanymo lygį, o jis mūsų šalyje dar gana žemas. Todėl rengiamas organizacijų vadovų ir specialistų profesijos tobulinimas pagal šias praktinio mokymo programas. Įmonės aukščiausio lygio vadovams rengiami pokalbiai apie visuotinės kokybės vadybos metodologiją, ja pagrįsto Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio naudą ir įgyvendinimo būdus.

Nors jau apie dešimt metų rengiami kokybės vadybos specializacijos magistrai, tačiau organizacijose kokybės vadybos labai stokojama. Todėl daug naudos duoda visų įmonės lygių darbuotojų praktinis mokymas įsisavinti ir įgyvendinti visuotinės kokybės vadybą bei Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelį, kad įmonė iš esmės pagerintų savo veiklos kokybę, galėtų dalyvauti Europos kokybės apdovanojimų konkursuose. P. Vanagas nemažai pastangų įdėjo organizuodamas praktinį mokymą vadovų ir specialistų įmonių, kurios ketina dalyvauti konkurse Lietuvos Nacionaliniam kokybės prizui laimėti, taip pat siekiančių sukurti sistemą, skatinančią gerinti kompetenciją, siekti geriausios darbo kokybės, punktualumo, visapusiškai gero požiūrio į darbą, bendradarbius ir pačią firmą. Taip pat KTU mokslininkai rengia praktinio mokymo seminarus ir konsultacijas specialistams organizacijų, siekiančių parengti ir įgyvendinti kokybės sistemas pagal ISO 9000:2000 šeimos standartus.

Lietuvos kokybės vadybos asociacijos prezidentas pažymėjo šiuos LKVA misijos teiginius: „gerinti ūkio subjektų konkurencingumą Lietuvoje, Europoje ir visame pasaulyje remiantis pažangiausia kokybės vadybos teorija ir praktika, skleisti ir aiškinti Europos Sąjungos ir Lietuvos Nacionalinę kokybės politiką bei programą, kad kokybė pamažu taptų kiekvieno Lietuvos piliečio svarbiausiu mąstymo ir veiklos bruožu, kad visuose ekonomikos sistemos sektoriuose veiklos kokybės lygis pakiltų iki pasaulinio kokybės lygio.“ P. Vanagas yra ne tik šios asociacijos prezidentas ir KTU atstovas joje, bet ir Amerikos kokybės asociacijos draugijos narys bei šios organizacijos atstovas Lietuvoje.


KTU profesoriaus knygos tarp geriausiųjų šalyje


Prof. P. Vanagas – daugelio knygų autorius. Jis parašė vadovėlius Darbo normavimas pramonėje ir Darbo mokslinis organizavimas, monografiją Darbo pasidalijimas ir kooperavimas mašinų gamybos įmonėse: optimizavimo teorija ir metodai. Be to, profesorius yra monografijos Veiklos kompleksinio vertinimo sistema: sudarymo teorija ir metodai bendraautorius. Už vadovėlio Pramonės įmonių vadyba antrąją laidą (2000 m.) kartu su bendraautoriais 2004 m. aukštojo mokslo vadovėlių konkurse P. Vanagas apdovanotas trečiąja premija. Beje, vieno geriausių šalyje Visuotinės kokybės vadybos vadovėlio autorius leidyklos Technologija organizuotame konkurse už šią knygą 2005 m. pelnė trečios vietos apdovanojimą. 2004 m. P. Vanagas apdovanotas ordino Už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiumi.

Ypatingo susidomėjimo sulaukė 2006 m išleistas P. Vanago vadovėlis Visuotinės kokybės vadyba. Knyga skirta universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, kuriems dėstomas minėtas modulis. Medžiaga yra pagrįsta nuorodomis į mokslinius šaltinius. Bibliografijos sąraše yra 173 moksliniai straipsniai ir knygos. Tarp jų – 3 knygos ir 18 straipsnių, parašytų vadovėlio autoriaus, jo vadovaujamų doktorantų arba kartu su jaunais socialinių mokslų daktarais.