MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/02/07

Vilniaus universitetas
Komunikacijos fakultetas
KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS INSTITUTAS
Tarptautinė knygotyros konferencija
(Skiriama Martyno Jankaus 150-mečiui)
Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai
Vilniaus universitetas
2008 m. rugsėjo 25 d.

Išvažiuojamoji sesija
Šilutė – Pagėgiai – Bitėnai
2007 m. rugsėjo 26–27 d.

KVIETIMAS DALYVAUTI

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas maloniai kviečia jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Martynas Jankus: tautinio atgimimo
spauda ir spaudos veikėjai,
kuri vyks 2008 m. rugsėjo 25–26 d.
Konferencija skiriama Martyno Jankaus sukakčiai ir jos pagrindinės temos siejamos su istorine atitinkamo laikotarpio tematika.

Taip pat istoriniu požiūriu ir Martyno Jankaus dvasia kviestume aptarti šiuolaikinius knygų leidimo, poligrafijos, platinimo, sklaidos ir recepcijos, knygos kultūros įtakos dabarties Lietuvai, jos
tautinėms bendrijoms ir išeivijai klausimus.


Organizacija:


Konferencijos rengėjas: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas.
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.


Svarbiausios datos:


Iki 2008 m. kovo 15 d. – dalyvių registracija ir pranešimų pavadinimų pateikimas.
Iki 2008 m. rugsėjo 1 d. – pranešimų santraukų anglų kalba pateikimas.
2008 m. rugsėjo 24 d. (trečiadienis) – pranešėjų ir svečių atvykimas.
2008 m. rugsėjo 25–27 d. (ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis) – pranešimai konferencijoje.


Reikalavimai pranešimams:


Konferencijos organizacinis komitetas pagrindinį dėmesį prašo skirti šioms temoms:
1. Martyno Jankaus, tautinio atgimimo spaudos ir spaudos darbuotojų veiklos knygotyriniai aspektai.
- Martyno Jankaus spaudos leidybos, spausdinimo ir platinimo veikla: ištakos, motyvai, problemos, pasiekimai, išliekamoji vertė (Mažosios Lietuvos, Didžiosios Lietuvos arba apibendrinimo aspektu).
- Martyno Jankaus leidiniai – lietuvių kultūros paminklai (pranešimai skiriami atskiriems išliekamosios vertės Martyno Jankaus leidiniams).
- Martyno Jankaus leidinių architektonika (apipavidalinimas, iliustracijos, tipografinis atlikimas).
- Martyno Jankaus leidybos ir prekybos reklamos ir informacinės bibliografinės priemonės.
- Martyno Jankaus spaudos leidybos ir prekybos ryšiai su Baltijos regiono šalimis (Baltarusija, Estija, Latvija, Lenkija, Rusija ir kt.) (lietuvių požiūriu).
- Martyno Jankaus tyrimų šaltiniotyrinė bazė (archyvinė, bibliografinė, memuarinė, spaudos ir kt.);
- Martyno Jankaus ir kitų jo epochos spaudos veikėjų biografikos duomenų resursai.
- Kiti lietuvių tautinio atgimimo epochos lietuvių spaudos veikėjai (lyginamuoju požiūriu).
- Informacinė ir komunikacinė kultūra Martyno Jankaus spaudos darbo metais.
- Informacijos ir komunikacijos organizacija Martyno Jankaus spaudos darbo metais.
- Kiti šios problematikos klausimai Komunikacijos ir informacijos ir kitų mokslų požiūriu.

2. Politiniai, visuomeniniai ir kultūriniai tautinio atgimimo epochos ir jos spaudos aspektai.

- Spaudos vaidmuo XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tautiniame sąjūdyje.
- Spaudos veikėjas tautiniame sąjūdyje: asmenybė ir jos misija.
- Martynas Jankus: nuo valstiečio iki Mažosios Lietuvos patriarcho
- Martyno Jankaus ir Vinco Kudirkos ryšiai.
- Martyno Jankaus ir Didžiosios Lietuvos spaudos veikėjų bendradarbiavimas.
- Martyno Jankaus ir išeivijos ryšiai.
- Martynas Jankus – poetas, publicistas, žurnalistas, mokslo populiarintojas.
- Martynas Jankus ir cenzūra.
- Bitėnų vaidmuo knygnešystės sąjūdyje.
- Martyno Jankaus vertinimai ir jų kaita lietuvių istoriografijoje.
- Martyno Jankaus vertinimų kaita vokiečių istoriografijoje ir publicistikoje: nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų.
- Kiti šios problematikos klausimai.

3. Tarpkultūrinių ryšių aspektai.

- Baltijos regiono šalių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos ir kt.) spaudos veikėjai tautiniame sąjūdyje (lyginamuoju požiūriu).
- Baltijos regiono šalių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos ir kt.) spaudos ir visuomenės veikėjų ryšiai su Martynu Jankumi (šių šalių mokslininkų požiūriu).

4. Šiuolaikinės knygų leidimo, poligrafijos, platinimo, sklaidos ir recepcijos, knygos kultūros įtakos dabarties Lietuvai, jos tautinėms bendrijoms ir išeivijai aspektai.


Registracija:


Prašome registruotis toliau nurodytu adresu ir iki 2008 m. kovo 15 d. pranešti planuojamo pranešimo pavadinimą bei svarbiausias žinias apie jo autorių:

1) vardas (vardai) ir pavardė;
2) darbovietė, užimamos pareigos, mokslinis ir pedagoginis laipsnis ir vardas;
3) darbovietės ir namų adresas, telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas;
4) pranešimo pavadinimas ir kalba;
5) apgyvendinimo poreikiai (žiūrėti toliau pateiktą informaciją).

Apie Jūsų pranešimo įtraukimą į konferencijos programą organizacinis komitetas praneš iki 2008 m. balandžio 1 d. Pakviestų dalyvių pranešimų santrauką anglų kalba (apimtis apie 70–80 kompiuterinių eilučių arba 3000–4000 spaudos ženklų) įteikti arba atsiųsti toliau pateiktais adresais iki 2008 m. rugsėjo 1 d.

Numatoma pranešimų trukmė – 30 minučių, įskaitant laiką, skirtą diskusijoms. Visi pranešimai straipsnių pavidalu bus skelbiami Vilniaus universiteto mokslo darbų Knygotyra 2009 m. 50 tome. Straipsnių ir bibliografinių nuorodų pateikimo forma nurodoma Atmenoje autoriams, kuri lietuvių ir anglų kalba dedama į kiekvieną Knygotyros tomą.


Asmenys ryšiams:


Prof. habil. dr. Domas KAUNAS
Telefonai: (+370) 2366 101 (darbo), (+370) 2796 298 (namų), (+370) 616 18970 (mobilusis), faksas: (+370) 2366 104, el. paštas: domas.kaunas@kf.vu.lt

Doc. dr. Aušra NAVICKIENĖ
Telefonai: (+370) 2366 111 (darbo), (+370) 2736 814 (namų), (+370) (mobilusis) 687 41494, faksas: (+370) 2366 104, el. paštas: ausra.navickiene@kf.vu.lt

Administratorė Iveta JAKIMAVIČIŪTĖ
Telefonai: (+370) 2366 111 (darbo), (+370) 618 45282 (mobilusis), faksas: (+370) 2366 104, el. paštas: iveta.jakimaviciute@kf.
vu.lt


Adresas susirašinėjimui:


Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Komunikacijos fakultetas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3
LT-01513 Vilnius, Lietuva


Apgyvendinimo sąlygos:


Iš anksto prašome informuoti apie pageidaujamas apsigyvenimo sąlygas konferencijos metu.
Konferencijos pranešėjams viešbutį suteikia ir išlaidas apmoka konferencijos organizatoriai.
Organizatoriai taip pat gali rezervuoti kambarį bet kuriame Vilniaus viešbutyje. Informacijos apie Vilniaus viešbučius ieškokite šiuose interneto tinklapiuose:
http://www.on.lt/idx.htm
http://www.lithuaniahotels.com/
http://www2.omnitel.net/litinterp/bandb.htm#gotobar  


Konferencijos organizacinis komitetas


Doc. dr. Larisa J. Dovnar (Baltarusija), dr. Olga Iljina (Rusija), prof. dr. Osvaldas Janonis (Lietuva), prof. habil. dr. Domas Kaunas, pirmininkas (Lietuva), doc. dr. Ilkka Mäkinen (Suomija), doc. dr. Aušra Navickienė (Lietuva), prof. habil. dr. Krzysztof Migoń (Lenkija), doc. dr. Remigijus Misiūnas (Lietuva), doc. dr. Silva Pocytė, prof. dr. Tiiu Reimo (Estija), Dalia Užpelkienė (Lietuva), dr. Viesturs Zanders (Latvija)ES parama paskatins rinktis doktorantūrą


Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (toliau – VU MIF) kartu su Kauno technologijos universitetu (toliau – KTU) bei Matematikos ir informatikos institutu (toliau – MII) gavo ES Socialinio fondo paramą informatikos ir matematikos krypčių doktorantūros studijų programoms atnaujinti, mokymo bazei praplėsti bei naujiems doktorantams pritraukti.

Pasak projekto vadovo VU MIF programų sistemų katedros docento Vytauto Čyro, per trejus projekto vykdymo metus 40 doktorantų ir 40 dėstytojų suteikta galimybė stažuotis užsienyje, jau išleista 10, parengti dar 9 iš numatytų 23 vadovėlių doktorantams, atnaujintos 14 dalykų programos. Pernai surengtos 4 vasaros stovyklos doktorantams, kuriose paskaitas skaitė 13 lektorių iš užsienio. VU MIF biblioteką jau papildė užsienio leidyklų knygų už beveik 40 tūkst. litų. KTU ir MII knygoms įsigyti skirta po 28 tūkst. litų.

Iki 2008 m. gegužės 31 d. vykdomam projektui Europos socialinio fondo agentūra skyrė per 3,5 mln. litų.

Projektas Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra (InMaDra) vykdomas pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra 2.5 priemonę Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Daugiau informacijos projekto interneto tinklalapyje http://www.mif.vu.lt/inmadraTŪKSTANTIS PUSLAPIŲ APIE LIETUVĄ!


Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas skelbia tritomės enciklopedijos LIETUVA pirmojo tomo prenumeratą.


Tritomės enciklopedijos LIE-TUVA pirmajame tome bus pateikti išsamūs apžvalginiai straipsniai apie Lietuvos valstybės simbolius, administracinį suskirstymą, gamtą, gyventojus, konstitucinę santvarką, teisėsaugą, krašto apsaugą, visuomeninį politinį gyvenimą, Bažnyčią, užsienio politiką, ūkį, sveikatos ir socialinę apsaugą, istoriją, švietimą, mokslą, literatūrą, architektūrą, dailę, muziką, teatrą, knygų leidybą, kultūros įstaigas, žiniasklaidą, sportą, pasaulio lietuvius. Greta apibendrinamųjų straipsnių pateikiami iliustruoti straipsniai apie svarbiausius konkrečius objektus: apskritis, aukščiausius kalnus, ilgiausias upes, didžiausius ežerus, rezervatus, nacionalinius parkus, botanikos sodus, didžiausius miestus, lietuvių etnografines grupes, kitas Lietuvoje gyvenančias tautas, tradicines religijas, aukštąsias mokyklas, mokslo institutus, architektūros paminklus, teatrus, meno kolektyvus, bibliotekas, muziejus, archyvus.

Antrajame ir trečiajame tome – apie 9 tūkst. visų laikų žymiausius Lietuvos politikos, visuomenės, Bažnyčios, kultūros veikėjų, menininkų, mokslininkų, sportininkų ir su Lietuva susijusių (jai nusipelniusių) asmenų biografijų (trečdalis jų su portretais). Enciklopedijos II–III tomai kartu yra ir pirmasis žymiausių Lietuvos žmonių enciklopedinis biografinis žodynas.

Enciklopedija pirmiausia skiriama tiems, kurie neturi Visuotinės lietuvių enciklopedijos, bet nori gauti enciklopedinės informacijos apie Lietuvą ir visų laikų Lietuvos žmones. Enciklopedija rengiama Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių pagrindu.

Vieną enciklopedijos tomą sudarys apie 1 tūkst. puslapių.

Enciklopediją LIETUVA planuojama išleisti 2008–2010 metais.


Pirmojo tomo prenumerata priimama iki 2008 m. kovo 1 d. Lietuvos knygynuose ir Vilniaus knygų mugės metu vasario 21–24 d. MELI stende Nr. 5 D. 15, LITEXPO rūmuose.

I tomo prenumeratos kaina – 96,00 Lt

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
L. Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius
Informacija tel. (8 ~ 5) 243 1338, 245 7720
El. p. info@meli.lt , www.meli.ltLMA Teodoro Grotthusso fondo valdyba nuoširdžiai užjaučia valdybos narį Harį fon Grothusą (Harry von Grotthuss) mirus jo broliui, vienam iš Fondo steigėjų ir valdybos nariui Zygfridui fon Grothusui (Siegfried von Grotthuss).Darbo ir socialinių tyrimų institutas

skelbia konkursą etatinėms vietoms užimti:

– vieno (1) vyriausiojo mokslo darbuotojo – habilituoto mokslų daktaro;
– keturių (4) vyresniųjų mokslo darbuotojo – mokslų daktarų.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki š. m. vasario 22 d. Atestacinei komisijai turi pateikti reikalingus dokumentus adresu: Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Rinktinės g. 48, 09318 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 275 2434.