MOKSLASplius.lt

Septintosios monografijos sutiktuvės

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Humanitarinių mokslų katedros profesorius, habilituotas mokslų daktaras Algirdas Povilas Ažubalis septyniasdešimtąjį gimtadienį ir penkiasdešimt antrąsias pedagoginės bei keturiasdešimtąsias mokslinės veiklos metines pasitinka kompiuterinės monografijos Logika ir mokyklinė matematika sutiktuvėmis. Tai septintoji šio garbaus, kryptingai darbštaus mokslininko monografija. Ir visos, išskyrus šeštąją – Karo pedagogika Lietuvoje (1918–1940 m.), kurią parengė kartu su kolegomis R. Kazlauskaite-Markeliene, A. Petrauskaite, B. Puzinavičiumi, F. Žigaru, skirtos matematikos didaktikos klausimams.

Pirmoji A. P. Ažubalio monografija Iš Lietuvos matematinio švietimo skaitytojus pasiekė 1993 m. (antrasis papildytas leidimas – 1997 m.). Po jos sekė Matematikos mokymo lietuviškoje mokykloje raida (XIX a. pr.– 1940 m.), Matematika lietuviškoje mokykloje (XIX a. pr.– 1940 m.), Matematikos didaktika Lietuvos pedagoginėje periodikoje (1945–1990 m.). Be to, profesoriaus plunksnai priklauso penkios mokomosios knygos, per 300 mokslinių, metodinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Mokslininkas parengė pranešimus daugiau kaip šimtui tarptautinių ir šalies mokslinėms konferencijoms.

Moksliniais tyrimais jubiliatas susidomėjo dar studijuodamas Vilniaus pedagoginiame institute. Pirmąsias savo įžvalgas jis apibendrino 1968 m. diplominiame darbe Programuoto mokymo elementai šeštos klasės algebros kurse. Matematinius tyrimus tęsė mokytojaudamas bei vadovaudamas Telšių rajono Lauksodos, Mitkaičių, Degaičių aštuonmetėms, Ubiškio vidurinei, dirbdamas Respublikiniame mokytojų tobulinimosi institute, įvairiose šalies aukštosiose mokyklose. Pirmuosius mokslinio tyrimo, eksperimento rezultatus apie programuoto mokymo taikymą matematikos bei kitų dalykų pamokose ir rezultatus jis skelbė pedagoginėje spaudoje, kiekvieną kartą aptardamas šios plačios didaktikos temos atskiras potemes. Visą gausiai sukauptą medžiagą Algirdas Povilas Ažubalis, dirbdamas Vilniaus Gedimino technikos universitete, 1997 m. apibendrino edukologijos daktaro disertacijoje, aptardamas programuotą mokymą kaip reikšmingą diferencijuoto mokymo priemonę.

Mokslininkas nevengia ir mažesnės apimties rašinių. Tokių iki šių metų pradžios parašė 176 sostinės, miestų bei rajonų laikraščiams, žurnalams. Šiais rašiniais jis skaitytojams pristato matematikos mokslininkus, šio dalyko didaktus, geriausius matematikos mokytojus, apie kuriuos šiandienos žmonės beveik nieko nežino arba baigia juos užmiršti.

Toks mokslininko dėmesys savajai profesijai, specialybei nepaprastai jaudina. Šis tikro matematikos riterio elgesys labai vertingas ir sektinas kiekvienam, kuris gerbia, brangina savąją specialybę.


Algimantas Nakas, Julius Norkevičius