MOKSLASplius.lt

Anapilin išėjo ilgametis rektorius profesorius Marijonas Martynaitis (1922 04 03 – 2009 11 04)

Negailestingas laikas atima brangius žmones, bet nenutrina jų darbų...

Eidamas aštuoniasdešimt aštuntuosius metus mirė buvęs ilgametis Kauno politechnikos instituto (dabar Kauno technologijos universitetas) rektorius profesorius Marijonas Martynaitis.

Profesorius Marijonas Martynaitis gimė 1922 m. balandžio 3 d. Kaune. 1939 m. baigė Kauno trečiąją valstybinę gimnaziją ir tais pačiais metais pradėjo studijas Kauno universitete. Studijas su pagyrimu baigė 1950 m. jau Kauno valstybiniame universitete, įgydamas inžinieriaus technologo kvalifikaciją. Dar studijuodamas 1947 m. pradėjo dirbti laborantu tuomečio Kauno valstybinio Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakulteto Neorganinės chemijos katedroje. Baigęs universitetą toje pačioje katedroje darbą tęsė kaip asistentas. 1952 m. įstojo į aspirantūrą. Technikos mokslų kandidato (dabar – mokslų daktaro) disertaciją apgynė 1955 metais. 1955–1962 m. – Cheminės technologijos fakulteto vyresnysis dėstytojas, docentas, katedros vedėjas. Nuo 1956 m. – Kauno politechnikos instituto direktoriaus pavaduotojas mokymo reikalams, 1958 m. – docentas, 1958–1964 m. – prorektorius mokymo reikalams. Nuo 1964 m. iki 1983 m. – Kauno politechnikos instituto rektorius. Tuo laikotarpiu KPI dinamiškai vystėsi, tapo pažangia, pripažinta ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse aukštąja mokykla. M. Martynaitis sėkmingai derino rektoriaus ir pedagogo darbą su plačia visuomenine veikla.

1966 m. M. Martynaičiui suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas. 1983–1992 m. – Silikatų technologijos katedros profesorius.

Prof. M. Martynaitis – daugiau nei 60 mokslinių straipsnių, 6 knygų autorius ir bendraautoris. Iš aukštųjų mokyklų istorijos parengė, sudarė arba redagavo knygas Kazimieras Baršauskas (1969), Kauno politechnikos institutas (1979), KPI Cheminės technologijos fakultetas (1987). 1959–1961 m. žurnalo Mokslas ir technika vyriausiasis redaktorius.

KTU Senatas, vertindamas profesoriaus nuopelnus, 2009 m. sausį M. Martynaičiui suteikė garbingą profesoriaus emerito vardą.

Šviesus Marijono Martynaičio atminimas ilgai išliks kiekvieno Jį pažinojusio akademinės bendruomenės nario širdyje. Gimtoji Alma Mater jį prisimins kaip visada duoto žodžio besilaikantį, principingą, bet ir jautrų, supratingą, dėmesingą vadovą, o buvę studentai minės kaip profesionalų ir tolerantišką dėstytoją.

Liūdime prislėgti skaudžios netekties ir reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Zenonai, dukrai Jolantai, sūnui Arvydui ir kitiems artimiesiems.

Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse


Bendradarbiai


Nuotraukoje:

Profesorius Marijonas Martynaitis