MOKSLASplius.lt

Pripažinimas

Pasaulio spaudoje paskelbta, kad Lietuvos Mokslų akademijos užsienio nariui prof. Romui Viskantai suteiktas Purdue universiteto garbės daktaro vardas. Tai dar vienas šio pasaulinio garso mokslininko darbų ir nuopelnų pripažinimas. Jo darbų sritis – šiluminių mainų dinamika sprendžiant branduolinių reaktorių aušinimo problemas.Purdue universiteto garbės daktaras profesorius Romualdas Viskanta

Reaktorių saugos klausimai itin aktualūs visoms branduolinės energetikos šalims, tarp jų ir Lietuvai. Tad nenuostabu, kad prof. R. Viskantos darbams šioje srityje skiriamas ypatingas dėmesys. Ne ką mažiau svarbus jo darbas JAV ministerijų bei departamentų patariamuosiuose komitetuose, Nacionalinėje mokslo fundacijoje, Energijos ir gynybos ministerijos nacionalinėje taryboje, Nacionalinėje erdvės ir aeronautikos administracijoje (NASA) ir kitur.

Prof. Romas Viskanta gimė 1931 m. Marijampolėje, pradėjo mokytis Vilkaviškio gimnazijoje. 1944 m. karas jį kartu su šeima nubloškė į Vokietiją, kur gyveno DP (perkeltųjų asmenų) stovykloje, o 1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Čia dirbo fabrike, vakarais mokėsi ir 1951 m. baigė vidurinę mokyklą. 1955 m. Ilinojaus universitete įgijo bakalauro, 1956 m. Purdue universitete – magistro diplomą. Kurį laiką Argono nacionalinėje laboratorijoje tyrinėjo atominio reaktoriaus saugumą, o 1960 m. Purdue universitete apgynė filosofijos mokslų daktaro laipsnį (PhD). Visas jo mokslinis gyvenimas ir akademinė veikla susiję su Purdue universitetu, kuriame nuo 1962 m. dirbo mechanikos inžinerijos docentu (associate professor), po šešerių metų – tikru profesoriumi.

Jis išugdė visą plejadą jaunų mokslininkų – vadovavo per 60 doktorantų ir 50 magistrantų bei mokslininkų stažuotojų iš Vokietijos, Kanados, Prancūzijos, Brazilijos, Pietų Korėjos, Taivano, Honkongo, Indijos, Australijos, Gruzijos darbams. Buvo vizituojančiu profesoriumi Miuncheno, Tokijo, Karlsruhės ir Kalifornijos universitetuose. Nuopelnus mokslui atspindi ir prestižinės premijos – profesorius jų gavo net 20. Tačiau dar iškalbingesnis yra 50 JAV, Japonijos ir Europos mokslo žurnaluose paskelbtų daugiau kaip 500 straipsnių sąrašas. Jis vienintelis iš lietuvių mokslininkų nuo 1987 m. yra JAV Nacionalinės inžinerijos akademijos narys, o 1986 m. gavo Purdue universiteto apdovanojimą.

1995 m. Miuncheno technikos universitetas prof. Romui Viskantai suteikė garbės daktaro (Doctor honoris causa) laipsnį. 1995 m. jis išrinktas Rusijos Federacijos MA užsienio nariu. 2001 m. Mokslinės informacijos institutas pripažino prof. R. Viskantą vienu iš dažniausiai cituojamų jo specialybės mokslininkų visame pasaulyje. 1990 m. prof. R. Viskanta išrinktas Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariu (technikos mokslų sritis, mechanika), o šiuo metu yra Purdue universiteto profesorius emeritas.

Habil. dr. Stanislovas Sajauskas

 


 

Nuotraukoje: Purdue universiteto garbės daktaras profesorius Romualdas Viskanta