MOKSLASplius.lt

Švedai įvertino Lietuvos mokslininką

Lietuvos žemės ūkio universitetą (LŽŪU) pasiekė maloni žinia iš Stokholmo – Universiteto rektorius, profesorius, habilituotas daktaras Romualdas Deltuvas išrinktas Karališkosios Švedijos žemės ir miškų akademijos (santrumpa švedų kalba – KSLA) užsienio nariu. Jis tapo antruoju Lietuvos miškininku (pirmasis – akad. Leonardas Kairiūkštis), kuris buvo pagerbtas šios Akademijos.Karališkosios Švedijos žemės ir miškų akademijos prezidentas prof. Mortenas Karlsonas prof. Romualdui Deltuvui įteikia užsienio nario pažymėjimą ir medalį

Sausio 28 d. iškilmingame 195-ajame metiniame KSLA posėdyje Stokholmo rotušėje, kurioje vyksta ir Nobelio premijų įteikimo ceremonijos, dalyvaujant Švedijos karaliui Karoliui XVI Gustavui ir karalienei Silvijai bei daugiau kaip 800 akademijos narių ir jų sutuoktinių, KSLA prezidentas prof. Mortenas Karlsonas prof. R. Deltuvui ir kitiems šešiems naujiems užsienio nariams įteikė KSLA nario pažymėjimus bei medalius. Įdomu, kad valdant pastarajam karaliui, metiniai Akademijos posėdžiai visada vyksta tą pačią sausio 28 d., nes pagal Švedijos kalendorių tai yra Karolio vardo diena. Karalius įteikė premijas žymiausiems Švedijos mokslininkams. Karališkoji pora dalyvavo ir po iškilmingojo posėdžio vykusioje vakarienėje.

KSLA yra nepriklausoma, autonomiška, disponuojanti savo ištekliais organizacija, kuri renka savo narius ir sprendžia savo iniciatyva suformuluotus uždavinius žemdirbystės, sodininkystės, žuvininkystės, maisto, miško produktų, šiaurės elnių ūkio, bioenergetikos, aplinkos ir žemės bei miškų ūkio istorijos kryptyse. Akademijos tikslas yra visuomenės interesais skatinti žemės ir miškų ūkį bei su jais susijusius sektorius, pasitelkiant mokslą ir praktinį patyrimą. KSLA turi savų fondų ir administruoja keletą kitų fondų, kurių rėmėjai yra nurodę, kaip juos reikėtų naudoti. Bendras visų tų fondų požymis yra tai, kad jie skirti moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai „žaliajame sektoriuje“.

Šiuo metu KSLA veikia Bendrasis, Žemės ūkio ir Miškų ūkio skyriai, vienijantys daugiau kaip 500 narių iš Švedijos bei užsienio. KSLA nariai dalyvauja tarybų, komitetų, darbo grupių veikloje, konferencijose, seminaruose ir pažintinėse kelionėse. Akademija skiria prizus, apdovanojimus, stipendijas ir tyrėjų grantus.

Dr. Edmundas Bartkevičius


 

Nuotraukoje:

Karališkosios Švedijos žemės ir miškų akademijos prezidentas prof. Mortenas Karlsonas prof. Romualdui Deltuvui įteikia užsienio nario pažymėjimą ir medalį