MOKSLASplius.lt

Mokslo reforma

Dėl būtinumo atkurti mokslo institutų finansavimą, padvigubinti mokslo ir studijų biudžetinį finansavimą bei tyrėjų ir dėstytojų

  Lietuvos mokslo institucijų tarybų pirmininkų konferencija

Lietuvos Respublikos Seimui, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei
KREIPIMASIS. Dėl būtinumo atkurti mokslo institutų finansavimą, padvigubinti mokslo ir studijų biudžetinį finansavimą bei tyrėjų ir dėstytojų atlyginimus.

daugiau

Apie mokslo ir studijų sistemos reformą

Ankstesniame Mokslo Lietuvos numeryje (Nr. 20 (354) skelbtame Gedimino Davulio straipsnyje „Apie habilitacijos procedūrą“ ne visai tiksliai atspindėtas autoriaus požiūris. Autorius nemano, jog turėtų būti keli skirtingo lygio profesorių vardai. Šis vardas turėtų būti vienas ir suteikiamas aukščiausios kvalifikacijos universiteto dėstytojams ir tarptautinio lygio mokslininkams, esant toms pačioms finansinėms aplinkybėms, t. y. neturėtų būti tik pedagoginis vardas.

daugiau

Apie habilitacijos problemą ir jos sprendimą

Gediminas DAVULIS, Mykolo Romerio universiteto profesorius

Galima pagrįstai teigti, kad Lietuvoje nuosekliai vyko mokslo ir studijų sistemos reforma, ir jau yra iš esmės sukurta gana šiuolaikiška mokslo laipsnių, pedagoginių vardų bei pareigybių sistema. Svarbiausi klausimai jau išspręsti: kiekvienai mokslo ir pedagoginei pareigybei suformuluoti aiškūs ir konkretūs minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kurių neįvykdžius negalima užimti atitinkamų pareigybių, nesvarbu, kokį mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą turėtum.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu